Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Soruları

nüyle unutulur
blo dens: sy musop ublo daday
12. Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak
yazılan manzum bilmecedir. Halk edebiyatındaki muam-
manın karşılığıdır. Muammadan farkı konusunun daha
geniş olmasıdır. Çoğunlukla soru biçiminde düzenlenir.
En önemli özelliği içinde çözüme ilişkin ipuçlarının bu-
lunmasıdır. Divanların son bölümlerine konur. Eğlendirici
ve öğretici olanların yanı sıra ahlaki ve dinsel olanları da
vardır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi ve
rilmiştir?
A) Musammat
D) Divançe
B) Sır
E) Tehzil
C) Lugaz
2
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
nüyle unutulur blo dens: sy musop ublo daday 12. Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan manzum bilmecedir. Halk edebiyatındaki muam- manın karşılığıdır. Muammadan farkı konusunun daha geniş olmasıdır. Çoğunlukla soru biçiminde düzenlenir. En önemli özelliği içinde çözüme ilişkin ipuçlarının bu- lunmasıdır. Divanların son bölümlerine konur. Eğlendirici ve öğretici olanların yanı sıra ahlaki ve dinsel olanları da vardır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi ve rilmiştir? A) Musammat D) Divançe B) Sır E) Tehzil C) Lugaz 2
A
A
5. Jüpiter
TYT/Türkçe
TYT/Türkçe
33.
A
Yerebatan Sarnıcı; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda
bulunan, şehrin en büyük kapalı sarnıcıdır. Sar-
nıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika
bulunduğundan yapı Bazilika Sarnıcı olarak da
adlandırılır. Sarnica, Ayasofya binasının güneyba-
tısındaki küçük bir binadan girilir. Günümüzde de
içinde su bulunan bu büyük kapalı sarnıç, kentin
su ihtiyacını karşılamak üzere İlk Çağ'da yapılmıştı.
Yerebatan Sarnıcı, VI. yüzyılda İmparator I. Justi-
nianus tarafından yaptırıldı. Sarnıcın suyu 19 km
uzaklıktaki Belgrat Ormanı'ndan Cebeciköy Kemeri
ile getiriliyordu. Sarnıç, Osmanlı Devri'nde de uzun
süre hizmet görmüştür. Suyun içinden yükselen
pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Ye-
rebatan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Yereba-
tan, oldukça büyüktür: uzunluğu 140 m, genişliği 70
m, yüksekliği 8 m. Bu boyutların içi yaklaşık olarak
80,000 metreküp demektir. Sarnıcın üstü kapalı ol-
duğu için tavanı tutmak üzere 12 sıra hâlinde 336
sütun bulunmaktadır.
A
Bu parçada Yerebatan Sarnıcı ile ilgili olarak
1. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığına
II. Yapısal özelliklerinin neler olduğuna
III. Yapılış amacının ne olduğuna
IV. Ne kadar süre kullanıldığına
V. Başka isimlerle de bilindiğine
yargılarından hangisine ya da hangilerine deği-
nilmemiştir?
A) Yalnız II
D) II ve IV
B) Yalnız IV
C)
giye!!
E) ve V
A
35.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
A A 5. Jüpiter TYT/Türkçe TYT/Türkçe 33. A Yerebatan Sarnıcı; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan, şehrin en büyük kapalı sarnıcıdır. Sar- nıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunduğundan yapı Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır. Sarnica, Ayasofya binasının güneyba- tısındaki küçük bir binadan girilir. Günümüzde de içinde su bulunan bu büyük kapalı sarnıç, kentin su ihtiyacını karşılamak üzere İlk Çağ'da yapılmıştı. Yerebatan Sarnıcı, VI. yüzyılda İmparator I. Justi- nianus tarafından yaptırıldı. Sarnıcın suyu 19 km uzaklıktaki Belgrat Ormanı'ndan Cebeciköy Kemeri ile getiriliyordu. Sarnıç, Osmanlı Devri'nde de uzun süre hizmet görmüştür. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Ye- rebatan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Yereba- tan, oldukça büyüktür: uzunluğu 140 m, genişliği 70 m, yüksekliği 8 m. Bu boyutların içi yaklaşık olarak 80,000 metreküp demektir. Sarnıcın üstü kapalı ol- duğu için tavanı tutmak üzere 12 sıra hâlinde 336 sütun bulunmaktadır. A Bu parçada Yerebatan Sarnıcı ile ilgili olarak 1. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığına II. Yapısal özelliklerinin neler olduğuna III. Yapılış amacının ne olduğuna IV. Ne kadar süre kullanıldığına V. Başka isimlerle de bilindiğine yargılarından hangisine ya da hangilerine deği- nilmemiştir? A) Yalnız II D) II ve IV B) Yalnız IV C) giye!! E) ve V A 35.
şairlerden hangisi getirilemez?
A) Abbas Sayar
B) Yaşar Kemal
C) Orhan Pamuk
D) Haldun Taner
E) Adalet Ağaoğlu
24. Sanattan beklenen nedir, diye sormadan edemiyor
insan yeni dönemdeki ürünleri gördükçe. Benim
anladığım sanat insandaki kalıcı, yüce, evrensel ve
değişmez olanlanı anlatmalıdır. akımında bu hep
öne çıkarılmıştır, bu yüzden pek severim Racine
ve Moliere'i. Yeni zamanlarda ----, adıyla ortaya
çıkanlar tutturmuşlar bir "Her şey yaşamda olduğu
gibi olmalıdır." diye. Efendim, her şey gerçekte olduğu
gibi olacaksa sanatçıya ne gerek var, çevreme bakar,
insanların başından geçenleri dinler, kuşları takip
ederim, bundan daha iyi sanat eseri mi olur?
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Klasisizm - realizm
B) Realizm-natüralizm
CHümanizm - realizm
D) Klasisizm - natüralizm
E) Romantizm - parnasizm
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
şairlerden hangisi getirilemez? A) Abbas Sayar B) Yaşar Kemal C) Orhan Pamuk D) Haldun Taner E) Adalet Ağaoğlu 24. Sanattan beklenen nedir, diye sormadan edemiyor insan yeni dönemdeki ürünleri gördükçe. Benim anladığım sanat insandaki kalıcı, yüce, evrensel ve değişmez olanlanı anlatmalıdır. akımında bu hep öne çıkarılmıştır, bu yüzden pek severim Racine ve Moliere'i. Yeni zamanlarda ----, adıyla ortaya çıkanlar tutturmuşlar bir "Her şey yaşamda olduğu gibi olmalıdır." diye. Efendim, her şey gerçekte olduğu gibi olacaksa sanatçıya ne gerek var, çevreme bakar, insanların başından geçenleri dinler, kuşları takip ederim, bundan daha iyi sanat eseri mi olur? Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Klasisizm - realizm B) Realizm-natüralizm CHümanizm - realizm D) Klasisizm - natüralizm E) Romantizm - parnasizm
27.(1) Edip ve şairler ait olduğu toplumun değerlerini
benimseyerek eserler vermiştir, bu nedenle ede-
biyatın ve toplumların tarih boyunca geçirdiği de-
ğişimler paralellik gösterir. (II) Başka birçok öge
gibi edebiyat da toplumsal yapıyı oluşturan kültür
ögelerinden biridir hem toplumdan etkilenir hem
de toplumu etkiler. (III) Edebiyatın sosyal yapı-
nın gelişmesine katkısı yok denecek kadar azdır.
(IV) Toplumsal ve kültürel değerler, gelecek ku-
şaklara edebiyat aracılığı ile aktarılır. (V) Kültürel
boşluğun yaşanmamasında ve toplumsal bilincin
canlı tutulmasında edebiyatın payı büyüktür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinde edebiyat-toplum ilişkisiyle ilgili bilgi
yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
27.(1) Edip ve şairler ait olduğu toplumun değerlerini benimseyerek eserler vermiştir, bu nedenle ede- biyatın ve toplumların tarih boyunca geçirdiği de- ğişimler paralellik gösterir. (II) Başka birçok öge gibi edebiyat da toplumsal yapıyı oluşturan kültür ögelerinden biridir hem toplumdan etkilenir hem de toplumu etkiler. (III) Edebiyatın sosyal yapı- nın gelişmesine katkısı yok denecek kadar azdır. (IV) Toplumsal ve kültürel değerler, gelecek ku- şaklara edebiyat aracılığı ile aktarılır. (V) Kültürel boşluğun yaşanmamasında ve toplumsal bilincin canlı tutulmasında edebiyatın payı büyüktür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin han- gisinde edebiyat-toplum ilişkisiyle ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
5.
TYT
1. Takrir-i Sükun Yasası'nın çıkarılması
II. İstiklal Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi
III. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması
Yukarıdakilerden hangileri, Cumhuriyet rejimini
korumaya yönelik çalışmalar arasında yer alır?
A) Yalnız III
Nan
D) II ve III
BI ve II
E) I, II ve III
I ve III
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
5. TYT 1. Takrir-i Sükun Yasası'nın çıkarılması II. İstiklal Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi III. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması Yukarıdakilerden hangileri, Cumhuriyet rejimini korumaya yönelik çalışmalar arasında yer alır? A) Yalnız III Nan D) II ve III BI ve II E) I, II ve III I ve III
8. 1. Sanat, estetik zevk vermeyi amaçlar.
II. Sanat eseri yanlı bir söyleme sahiptir.
III. Güzel sanatların işlevi bilimden farklıdır.
IV. Sanatın amacı, doğruyu ve yararlıyı göstermektir.
V. Edebiyat, çeşitli bilimlerin verilerinden yararlanır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışlığı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
8. 1. Sanat, estetik zevk vermeyi amaçlar. II. Sanat eseri yanlı bir söyleme sahiptir. III. Güzel sanatların işlevi bilimden farklıdır. IV. Sanatın amacı, doğruyu ve yararlıyı göstermektir. V. Edebiyat, çeşitli bilimlerin verilerinden yararlanır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bil- gi yanlışlığı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
B) Kahvenin sağlık üzerindeki etkileri konusunda net bir
açıklama yapmak mümkün değildir.
C) Kahvenin çok tercih edilmesinde besleyici niteliklerin-
den çok, lezzeti etkili olmaktadır.
D) Kahve ile ilgili araştırmalar hem nicelik hem nitelik bakı-
mından oldukça yetersizdir.
E) Kahvenin sağlık üzerindeki etkisi, diğer zararlı alışkan-
lıklara göre oldukça sınırlıdır.
29
6. Aşağıdakilerin hangisinde bir olay, gerçek nedeninin
dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlanarak
açıklanmamıştır?
A) Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi
B) Müzeyyen oldu reyâhin bezendi bâğ -1 çemen
Meğer ki bağa haber geldi yârdan bu gece
C) Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasil
Başını taştan taşa urup gezer âvâre su
D) Renk aldı özge ateşimizden şarâb ü gül
Peymâne söylesün bunu gülzâr söylesün
E) Görinen dağlar başında ebr ü bârân sanmanuz
Dağlar saçın çözüp ben hasta için ağlar
KA+YON
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
B) Kahvenin sağlık üzerindeki etkileri konusunda net bir açıklama yapmak mümkün değildir. C) Kahvenin çok tercih edilmesinde besleyici niteliklerin- den çok, lezzeti etkili olmaktadır. D) Kahve ile ilgili araştırmalar hem nicelik hem nitelik bakı- mından oldukça yetersizdir. E) Kahvenin sağlık üzerindeki etkisi, diğer zararlı alışkan- lıklara göre oldukça sınırlıdır. 29 6. Aşağıdakilerin hangisinde bir olay, gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlanarak açıklanmamıştır? A) Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi B) Müzeyyen oldu reyâhin bezendi bâğ -1 çemen Meğer ki bağa haber geldi yârdan bu gece C) Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasil Başını taştan taşa urup gezer âvâre su D) Renk aldı özge ateşimizden şarâb ü gül Peymâne söylesün bunu gülzâr söylesün E) Görinen dağlar başında ebr ü bârân sanmanuz Dağlar saçın çözüp ben hasta için ağlar KA+YON
Cayirlar, genellikle dağlanın ağaç yetişme sinirinin üst
kesimlerinde görülür. Düşük sıcaklıkların yaşandığı bu
alanlarda ilkbaharda yeşerip yazın da yeşil kalan ot ve
bazı çiçeklerden oluşan alpin çayırlanı görülür. Geven,
yumak, tarla sarmaşığı, düğün çiçeği, sarı çiçekli orman
gülü, mine, kardelen, taşkıran ve yıldız çayını başlıca
türleridir.
IV
Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların
hangisinde çayır bitki örtüsü daha yaygındır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
Cayirlar, genellikle dağlanın ağaç yetişme sinirinin üst kesimlerinde görülür. Düşük sıcaklıkların yaşandığı bu alanlarda ilkbaharda yeşerip yazın da yeşil kalan ot ve bazı çiçeklerden oluşan alpin çayırlanı görülür. Geven, yumak, tarla sarmaşığı, düğün çiçeği, sarı çiçekli orman gülü, mine, kardelen, taşkıran ve yıldız çayını başlıca türleridir. IV Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde çayır bitki örtüsü daha yaygındır? A) I B) II C) III D) IV E) V
5.
Köklü ve zengin bir kültür birikimine sahip olan Türkler için
beslenme ve yeme-içme kültürü uzun süreçlere dayanmak-
tadır. Bugüne dek ilk yazılı eserlerimiz başta olmak üzere
edebî, kültürel, tarihî, ilmî pek çok eserde bu konu ele alın-
mış ve hakkında müstakil eserler yazılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Belgisiz zamir
Sıra sayı sıfatı
Edat
D) Belirtisiz isim tamlaması
Eişaret sıfatı
B)
ONYO
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
5. Köklü ve zengin bir kültür birikimine sahip olan Türkler için beslenme ve yeme-içme kültürü uzun süreçlere dayanmak- tadır. Bugüne dek ilk yazılı eserlerimiz başta olmak üzere edebî, kültürel, tarihî, ilmî pek çok eserde bu konu ele alın- mış ve hakkında müstakil eserler yazılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Belgisiz zamir Sıra sayı sıfatı Edat D) Belirtisiz isim tamlaması Eişaret sıfatı B) ONYO
1. 1. Bir işin nasıl yapılacağını bilgisayara anlatmak için
sabahlara kadar ekran başında kod yazmaya başla-
madan önce, o bilgiye bizim sahip olmamız gerekir.
(Adlaşmış sifat-fiil vardır.)
II. Dünya dışı yaşamla iletişim bakımından ilgi çekici
bulunan bu düşünceyi doğrulamak kolay olmayacak
çünkü bu denli ufak yaşam izlerini Dünya'da bile yaka-
lamak hayli güç. (Üç fiilimsi türünün de örneği vardır.)
III. Buhar makinelerinin kullanılmasıyla başlayan I. Sa-
nayi Devrimi'ni elektrik enerjisinin kullanıldığı makine-
lerin üretilmeye başlandığı II. Sanayi Devrimi izledi.
(Birden fazla sıfat-fiil vardır.)
IV. Gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımızda ülkemizin II ve
III. Sanayi Devrimi arasında bir yerde olduğu görülü-
yor. (Zarf-fiil vardır.)
V. Makineler ve sistemler programlanarak birçok sektör-
de otomasyon ve robotlar yaygın olarak kullanılmaya
başlandı. (İki tane zarf-fiil vardır.)
Numaralanmış cümlelerle ilgili yapılan belirlemelerden
hangisinde yanlışlık vardır?
B) II C) III
A) I
D) IV
E) V
3. (1) H
sağ
geli
ler,
ncılık'
top
kac
tas
mü
ola
da
B
ģi
A
B
C
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
1. 1. Bir işin nasıl yapılacağını bilgisayara anlatmak için sabahlara kadar ekran başında kod yazmaya başla- madan önce, o bilgiye bizim sahip olmamız gerekir. (Adlaşmış sifat-fiil vardır.) II. Dünya dışı yaşamla iletişim bakımından ilgi çekici bulunan bu düşünceyi doğrulamak kolay olmayacak çünkü bu denli ufak yaşam izlerini Dünya'da bile yaka- lamak hayli güç. (Üç fiilimsi türünün de örneği vardır.) III. Buhar makinelerinin kullanılmasıyla başlayan I. Sa- nayi Devrimi'ni elektrik enerjisinin kullanıldığı makine- lerin üretilmeye başlandığı II. Sanayi Devrimi izledi. (Birden fazla sıfat-fiil vardır.) IV. Gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımızda ülkemizin II ve III. Sanayi Devrimi arasında bir yerde olduğu görülü- yor. (Zarf-fiil vardır.) V. Makineler ve sistemler programlanarak birçok sektör- de otomasyon ve robotlar yaygın olarak kullanılmaya başlandı. (İki tane zarf-fiil vardır.) Numaralanmış cümlelerle ilgili yapılan belirlemelerden hangisinde yanlışlık vardır? B) II C) III A) I D) IV E) V 3. (1) H sağ geli ler, ncılık' top kac tas mü ola da B ģi A B C
3. Aşağıdaki dizelerden hangisinde "sifat-fiil'e yer verilmiştir?
A) Kırılmış kolumuz, kanadımız
Tatlı canımızdan usanmışız
B) Sönmez saçlarında son damla ışık,
Bir düşün içinde gibi her akşam
G) Gelecek korkusu içimi yiyip bitirecek.
Bir senin varlığın yüreğime serper su
D) Tutmaz ellerim seni gördükçe her an
Yine hayalinle avunurum ben değil yalan
E Koşar adımlarla sana gelirdim
Hiç bitmeyeceğine inandığım akşamlar
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
3. Aşağıdaki dizelerden hangisinde "sifat-fiil'e yer verilmiştir? A) Kırılmış kolumuz, kanadımız Tatlı canımızdan usanmışız B) Sönmez saçlarında son damla ışık, Bir düşün içinde gibi her akşam G) Gelecek korkusu içimi yiyip bitirecek. Bir senin varlığın yüreğime serper su D) Tutmaz ellerim seni gördükçe her an Yine hayalinle avunurum ben değil yalan E Koşar adımlarla sana gelirdim Hiç bitmeyeceğine inandığım akşamlar
14. yazar, kendi kişiliğini gizler, sadece olanları aktarır, bir
tutanak yazmanı gibi davranır. dediği gibi "Nasıl ki kimya
bilgini kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğal olayları
gözleyip saptamakla yetinir, azota kızmadığı gibi, oksijene
de aşırı sevgi göstermez. Sanatçı da suç karşısında yargıç
kesilmez, erdem karşısında ise alkış tutmaz."
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenler getirilmelidir?
A) Romantizmde - Victor Hugo'nun
B) Naturalizmde - Emile Zola'nın
Realizmde - Gustave Flaubert'in
D) Klasisizmde - Boileau'nun
E) Fütürizmde - Marinetti'nin
Suary
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
14. yazar, kendi kişiliğini gizler, sadece olanları aktarır, bir tutanak yazmanı gibi davranır. dediği gibi "Nasıl ki kimya bilgini kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğal olayları gözleyip saptamakla yetinir, azota kızmadığı gibi, oksijene de aşırı sevgi göstermez. Sanatçı da suç karşısında yargıç kesilmez, erdem karşısında ise alkış tutmaz." Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi- sinde verilenler getirilmelidir? A) Romantizmde - Victor Hugo'nun B) Naturalizmde - Emile Zola'nın Realizmde - Gustave Flaubert'in D) Klasisizmde - Boileau'nun E) Fütürizmde - Marinetti'nin Suary
a sayılan
k şiirimi-
Özellikle
gelene-
e ifade-
rak ese-
en han-
ehbi
sif
VİP Yayınları
12. Divan'ında ---- olan sevgisini dile getiren ---- Hüsn ü
Aşk mesnevisinde onun ve Mesnevi'sinin etkisi görül-
mektedir. Şairin poetikası üzerine etki yapan diğer bir
unsur da akımıdır. Şiirde anlamın ön planda olma-
si gerektiğini vurgulayan, anlamı derin ve karmaşık bir
yapıda sunan, soyut anlatımlar sergileyen bu akımın
temsilcileri gibi bu şair de bu tür bir yol izlemiştir.
10. Sınıf
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fuzûlî'ye - Nâbî'nin - mahallileşme
B) Mevlana'ya - Şeyh Galip'in - sebkihindi
OZâtî'ye - Naili'nin - Türkiibasit
D) Mevlana'ya - Nâbî - sebkihindi
E) Bâkî'ye - Şeyh Galip'in - mahallileşme
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
a sayılan k şiirimi- Özellikle gelene- e ifade- rak ese- en han- ehbi sif VİP Yayınları 12. Divan'ında ---- olan sevgisini dile getiren ---- Hüsn ü Aşk mesnevisinde onun ve Mesnevi'sinin etkisi görül- mektedir. Şairin poetikası üzerine etki yapan diğer bir unsur da akımıdır. Şiirde anlamın ön planda olma- si gerektiğini vurgulayan, anlamı derin ve karmaşık bir yapıda sunan, soyut anlatımlar sergileyen bu akımın temsilcileri gibi bu şair de bu tür bir yol izlemiştir. 10. Sınıf Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangisi getirilmelidir? A) Fuzûlî'ye - Nâbî'nin - mahallileşme B) Mevlana'ya - Şeyh Galip'in - sebkihindi OZâtî'ye - Naili'nin - Türkiibasit D) Mevlana'ya - Nâbî - sebkihindi E) Bâkî'ye - Şeyh Galip'in - mahallileşme
ibetlemnilid hot
11. (1) Destanlar ulusları derinden etkileyen tarihi
Hajóp quieil, tid idebe chieher
ve sosyal olayları anlatan edebî eserlere denir.
lube
pnert mus
(II) Destanlar doğuş, yayılma ve derleme bölümle-
rinden oluşuyorsa doğal destan olarak adlandırılır.
(III) İranlıların ünlü doğal destanı Şehname'nin
derleyicisi Firdevsi'dir. (IV) Homeros İlyada ve
Odysseia'yı derlemiş, Finli Lönnrot ise Nibelungen
destanının derleyicisi olarak tanınmıştır. (V) Türk
destanları ise derleme aşamasına geçememişlerdir.
emeox (O
VB2 (A
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde yanlışlık yapılmıştır?
B) II.
C) III.
A) I.
tasy jolld tid obolsionan
D) IV.
E) V.
Dines Ant
2
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
ibetlemnilid hot 11. (1) Destanlar ulusları derinden etkileyen tarihi Hajóp quieil, tid idebe chieher ve sosyal olayları anlatan edebî eserlere denir. lube pnert mus (II) Destanlar doğuş, yayılma ve derleme bölümle- rinden oluşuyorsa doğal destan olarak adlandırılır. (III) İranlıların ünlü doğal destanı Şehname'nin derleyicisi Firdevsi'dir. (IV) Homeros İlyada ve Odysseia'yı derlemiş, Finli Lönnrot ise Nibelungen destanının derleyicisi olarak tanınmıştır. (V) Türk destanları ise derleme aşamasına geçememişlerdir. emeox (O VB2 (A Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinde yanlışlık yapılmıştır? B) II. C) III. A) I. tasy jolld tid obolsionan D) IV. E) V. Dines Ant 2
de
da
nu
CÜMLE TÜRLERİ
12. İyi kitaplar okumayan biriyle okumayı yazmayı bilmeyen bir
arasında hiçbir fark yoktur.
Bu cümlede kaç yargı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
E) 5
13. Aşağıdakilerin hangisinde bir yan cümle. nesne görevindedir?
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
de da nu CÜMLE TÜRLERİ 12. İyi kitaplar okumayan biriyle okumayı yazmayı bilmeyen bir arasında hiçbir fark yoktur. Bu cümlede kaç yargı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 E) 5 13. Aşağıdakilerin hangisinde bir yan cümle. nesne görevindedir?
33.
Okurlarım yeni yazılan romanlara karşı neden aşırı tepkili
olduğumu sorup duruyor. Öncelikle bu duygumun sebebi
tabii ki yazılanları kıskanmam değil. Ben bir edebi eserde
denenmemişlik ararım ve yazarın bunu hedeflemesini
isterim. Ancak bu konuda o kadar kurak bir iklimdeyiz
ki derdinin farklılık olduğunu iddia eden yazarlar bile
muhtemeldir ki dünya üzerindeki ilk roman denemesini
kendilerinin yaptığını zannediyorlar. Yazarlığın ve daha
önemlisi yaratıcı yazarlığın bolca okumaktan geçtiğinin
farkında bile değiller. İnsan bazen "etkilenmemek" için
de bolca okumalıdır.
Bu sözleri söyleyen birine göre, çağdaş yazarların
özgünlüğü yakalayamamalarının temel sebebi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Kendilerini diğer insanlardan büyük gören bir yapı-
ya sahip olmaları
B) Klasik döneme ait eserlerin etkisinde kaldıklarını fark
etmemeleri
Daha önce yazılmış romanlar hakkında yeterince
bilgi sahibi olmamaları
D) Yenilikçi ürünler ortaya koymaktan çekinmeleri ve
Arielybe başarısızlık korkusu yaşamaları
E) Kendilerini yetiştirme konusundaki tembellikleri ve
isteksizlikleri
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
33. Okurlarım yeni yazılan romanlara karşı neden aşırı tepkili olduğumu sorup duruyor. Öncelikle bu duygumun sebebi tabii ki yazılanları kıskanmam değil. Ben bir edebi eserde denenmemişlik ararım ve yazarın bunu hedeflemesini isterim. Ancak bu konuda o kadar kurak bir iklimdeyiz ki derdinin farklılık olduğunu iddia eden yazarlar bile muhtemeldir ki dünya üzerindeki ilk roman denemesini kendilerinin yaptığını zannediyorlar. Yazarlığın ve daha önemlisi yaratıcı yazarlığın bolca okumaktan geçtiğinin farkında bile değiller. İnsan bazen "etkilenmemek" için de bolca okumalıdır. Bu sözleri söyleyen birine göre, çağdaş yazarların özgünlüğü yakalayamamalarının temel sebebi aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Kendilerini diğer insanlardan büyük gören bir yapı- ya sahip olmaları B) Klasik döneme ait eserlerin etkisinde kaldıklarını fark etmemeleri Daha önce yazılmış romanlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları D) Yenilikçi ürünler ortaya koymaktan çekinmeleri ve Arielybe başarısızlık korkusu yaşamaları E) Kendilerini yetiştirme konusundaki tembellikleri ve isteksizlikleri