%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Soruları

ndirme Merkezi
Soru 2: Aşağıda verilen güzel sanat dalları için nanoteknoloji ile oluşturulmuş eserlere birer
örnek veriniz.
İşitsel (Fonetik) Sanatlar:
Görsel (Plastik) Sanatlar:
BEX
Dramatik (Ritmik) Sanatlar:
HE
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
ndirme Merkezi Soru 2: Aşağıda verilen güzel sanat dalları için nanoteknoloji ile oluşturulmuş eserlere birer örnek veriniz. İşitsel (Fonetik) Sanatlar: Görsel (Plastik) Sanatlar: BEX Dramatik (Ritmik) Sanatlar: HE
46
Soru 3:
"Iran'ın güneybatısında Sus kenti merkez olmak üzere
kurulmuştur (MÖ 3000). İlk dönemlerde şehir devletleri
şeklinde örgütlenmiş, daha sonra bir krallık hâline
gelmişlerdir. Madencilik, çömlek yapımı ve seramik
sanatında da ileri gitmişlerdir."
Sözü edilen bu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır
B) Yunan
C) Medler
D) Elamlar
E) Persler
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
46 Soru 3: "Iran'ın güneybatısında Sus kenti merkez olmak üzere kurulmuştur (MÖ 3000). İlk dönemlerde şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş, daha sonra bir krallık hâline gelmişlerdir. Madencilik, çömlek yapımı ve seramik sanatında da ileri gitmişlerdir." Sözü edilen bu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Mısır B) Yunan C) Medler D) Elamlar E) Persler
AYT.
TYT - Türkçe
22. Rasim Özdenören'in "Ocak" adlı öyküsünde,
mahpusluk sonrası evine dönen kahramanımız, öykü
boyunca hep aile fertleriyle ilgilenirken karısıyla tek
kelime konuşmaz. Öykünün sonunda karısı,
kahramanımıza sadece şu sözcüğü söyler: "Hayın!",
"Hain" sözcüğü aslında gündelik dilin yıpranmış
sözcüklerinden biri olmasına rağmen bu öyküde
öylesine bir yerindelikle kullanılır ki sözcük adeta
büyülü bir anlama ulaşır. Karısı, kendisini bırakıp giden
kocasına "Hayın" derken bu kelimeyle hem kocasına
olan sevgisini hem sitemini hem de özlemini ifade
etmektedir. Bu etki, sadece sözcüğün gücünden değil
kaynaklanmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere, dil ve düşünce
ve bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) kullanım biçiminden de
B çağrıştırdığı anlam fonksiyonlarından
E
C) kullanıldığı yerden ve bağlamdan
D) söyleyiş özelliklerinden
E) sözcüğü söyleyen kişinin bulunduğu durumdan da
YINLARI
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
AYT. TYT - Türkçe 22. Rasim Özdenören'in "Ocak" adlı öyküsünde, mahpusluk sonrası evine dönen kahramanımız, öykü boyunca hep aile fertleriyle ilgilenirken karısıyla tek kelime konuşmaz. Öykünün sonunda karısı, kahramanımıza sadece şu sözcüğü söyler: "Hayın!", "Hain" sözcüğü aslında gündelik dilin yıpranmış sözcüklerinden biri olmasına rağmen bu öyküde öylesine bir yerindelikle kullanılır ki sözcük adeta büyülü bir anlama ulaşır. Karısı, kendisini bırakıp giden kocasına "Hayın" derken bu kelimeyle hem kocasına olan sevgisini hem sitemini hem de özlemini ifade etmektedir. Bu etki, sadece sözcüğün gücünden değil kaynaklanmaktadır. Bu parçada boş bırakılan yere, dil ve düşünce ve bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kullanım biçiminden de B çağrıştırdığı anlam fonksiyonlarından E C) kullanıldığı yerden ve bağlamdan D) söyleyiş özelliklerinden E) sözcüğü söyleyen kişinin bulunduğu durumdan da YINLARI
İnsanlardaki zavallılığı, önce çocuklar seziyor galiba. Delileri
de önce onlar kovalar. Eğilip yerden taş alan yüzlerce deli gör-
dü birden kafasında (1) yüz milyonlarca çocuk (II) on binlerce
deliyi kovaladı. Salim'le iyi geçinmeliyim (III) “Saçmalama (IV)”
diye homurdandı içeri girerken.
||
Hayati'nin eski eser kaçakçısı, aynı zamanda sarraf ve anti-
kacı olan babası iş adamı Sadık Sami Balkan nüfuzlu biridir.
Hayati'nin annesi Yurdanur'a aşık olduğu sırada ilk evliliğini
bitirmek üzereydi.
Babamı kaybettiğimiz akşamı hatırladım birden. O an içimden
kalkıp babama sarılmak geçmişti aslında ama yapamadım
bunu, baktım sadece. O da bana bakmıştı gözlerini hiç kırp-
madan. Bakışlarımızla birbirimize sarılmıştık sanki.
- İnsanlık öldü mü?
Yok, dedi, ölmedi... ölmedi ama bir yerlerde sıkıştı kaldı
herhalde.
-
IV
Nerede kaldı acaba?
Mahmut'un yüzü bir an sevinç ışığında şakıdı.
6
A) Diyalog
B) Geriye dönüş
C) Bilinç akışı
D) İç çözümleme
E) Kişi tanıtımı
CA
PL
ŞAMPIYON
Aşağıdakilerden hangisi bu parçaların herhangi birinde
kullanılan anlatım tekniklerinden biri değildir?
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
İnsanlardaki zavallılığı, önce çocuklar seziyor galiba. Delileri de önce onlar kovalar. Eğilip yerden taş alan yüzlerce deli gör- dü birden kafasında (1) yüz milyonlarca çocuk (II) on binlerce deliyi kovaladı. Salim'le iyi geçinmeliyim (III) “Saçmalama (IV)” diye homurdandı içeri girerken. || Hayati'nin eski eser kaçakçısı, aynı zamanda sarraf ve anti- kacı olan babası iş adamı Sadık Sami Balkan nüfuzlu biridir. Hayati'nin annesi Yurdanur'a aşık olduğu sırada ilk evliliğini bitirmek üzereydi. Babamı kaybettiğimiz akşamı hatırladım birden. O an içimden kalkıp babama sarılmak geçmişti aslında ama yapamadım bunu, baktım sadece. O da bana bakmıştı gözlerini hiç kırp- madan. Bakışlarımızla birbirimize sarılmıştık sanki. - İnsanlık öldü mü? Yok, dedi, ölmedi... ölmedi ama bir yerlerde sıkıştı kaldı herhalde. - IV Nerede kaldı acaba? Mahmut'un yüzü bir an sevinç ışığında şakıdı. 6 A) Diyalog B) Geriye dönüş C) Bilinç akışı D) İç çözümleme E) Kişi tanıtımı CA PL ŞAMPIYON Aşağıdakilerden hangisi bu parçaların herhangi birinde kullanılan anlatım tekniklerinden biri değildir?
Maupassant tarzı öyküler, Milli Edebiyat Dönemi'nde
Ömer Seyfettin'le en güçlü örneklerini verir. Bu
hikâyelerde serim, düğüm, çözüm bölümlerine yer
verilir. Hikâyelerde merak unsuru yüksektir. Olayla-
rin mutlaka sonlandırıldığı bu hikâyelerde yazar; kişi.
yer, zaman unsurlarına ait bilgileri okurlarına açıklar.
Bu tür hikâyelerin örneklerini veren yazarlar ara-
sında,
L.
II. Tank Buğra
III.
Rifat Ilgaz
IV. Halide Edip Adıvar
V. Memduh Şevket Esendal
gibi önemli isimlerden hangileri yoktur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız V.
Refik Halit Karay
D) II. ve V.
ZA 1
C) 1. ve Ill
E) . ve V.
ulusal kurtuluş savaşında yaptığımız
alarda TBMM Hükü-
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
Maupassant tarzı öyküler, Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin'le en güçlü örneklerini verir. Bu hikâyelerde serim, düğüm, çözüm bölümlerine yer verilir. Hikâyelerde merak unsuru yüksektir. Olayla- rin mutlaka sonlandırıldığı bu hikâyelerde yazar; kişi. yer, zaman unsurlarına ait bilgileri okurlarına açıklar. Bu tür hikâyelerin örneklerini veren yazarlar ara- sında, L. II. Tank Buğra III. Rifat Ilgaz IV. Halide Edip Adıvar V. Memduh Şevket Esendal gibi önemli isimlerden hangileri yoktur? A) Yalnız I. B) Yalnız V. Refik Halit Karay D) II. ve V. ZA 1 C) 1. ve Ill E) . ve V. ulusal kurtuluş savaşında yaptığımız alarda TBMM Hükü-
1. Ne mesut olurduk Suad, ne mesut olurduk... Hem asıl
senin için, vallahi bütün senin için istiyorum... Sen söy-
lemiyorsun fakat ben fark ediyorum ki gelip burada ka-
panmak seni fena ediyor, bir kere havasızlık... Sıkıntı...
Hayat, kalabalık, güzel hava içinde olur... Kalabalık içinde
yalnız yaşamak, kalabalık içinde gezip beraber bir köşe-
ye kaçmak, işte asıl zevk budur. Insan, kalpleri birbirine
bağlayan bu rabıtaları o zaman anlar. Ben seni ne kadar
sevdiğimi başka kadınları gördüğüm zaman anlıyorum.
Bazen rast gelip hatta senden güzel bulduğum kadınla-
ra bakıyorum da kendi kendime hiçbirisini senin kadar,
senin gibi sevemeyeceğime yemin ediyorum. Sende bir
şeyler var, öyle bir şey ki işte bütün endişelerim senin ya-
nında mahvoluyor. Ruhuma bir şifa, bir sükun geliyor!
Giriş -2
Bu parçadan hareketle edebiyatın aşağıdaki bilim
dallarından hangisi ile ilişkisi olduğu söylenebilir?
A) Tarih
B) Psikoloji
C) Sosyoloji
D) Folklor
E) Felsefe
ri Genel Müdürlüğü
3.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
1. Ne mesut olurduk Suad, ne mesut olurduk... Hem asıl senin için, vallahi bütün senin için istiyorum... Sen söy- lemiyorsun fakat ben fark ediyorum ki gelip burada ka- panmak seni fena ediyor, bir kere havasızlık... Sıkıntı... Hayat, kalabalık, güzel hava içinde olur... Kalabalık içinde yalnız yaşamak, kalabalık içinde gezip beraber bir köşe- ye kaçmak, işte asıl zevk budur. Insan, kalpleri birbirine bağlayan bu rabıtaları o zaman anlar. Ben seni ne kadar sevdiğimi başka kadınları gördüğüm zaman anlıyorum. Bazen rast gelip hatta senden güzel bulduğum kadınla- ra bakıyorum da kendi kendime hiçbirisini senin kadar, senin gibi sevemeyeceğime yemin ediyorum. Sende bir şeyler var, öyle bir şey ki işte bütün endişelerim senin ya- nında mahvoluyor. Ruhuma bir şifa, bir sükun geliyor! Giriş -2 Bu parçadan hareketle edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisi ile ilişkisi olduğu söylenebilir? A) Tarih B) Psikoloji C) Sosyoloji D) Folklor E) Felsefe ri Genel Müdürlüğü 3.
yGklem
Subovalmis 16
lubrunoha od uno names nismét
7. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (5 Puan)
Mühendisin, grizu gazını saptamak için madenci lambasıyla yaptığı ölçüm, filmin çarpıcı sahnelerinden
biriydi.
redan nugud m
(n609 05) xunulud hatiamilit na obrolelmüş biebijega S
lullanılmıştır? (10 Puan)
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
yGklem Subovalmis 16 lubrunoha od uno names nismét 7. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (5 Puan) Mühendisin, grizu gazını saptamak için madenci lambasıyla yaptığı ölçüm, filmin çarpıcı sahnelerinden biriydi. redan nugud m (n609 05) xunulud hatiamilit na obrolelmüş biebijega S lullanılmıştır? (10 Puan)
azılan
=lığı
Yazınız.
6. Lâle-hadler yine gülşende neler etmediler
Servi yürütmediler gonceyi söyletmediler
Yukarıdaki beyitte sevgili hangi yönleriyle serviye ve
laleye benzetilmiştir? Açıklayınız.
7. Aşağıdaki beyitte gül imgesinin nasıl kullanıldığını
acıklayınız
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
azılan =lığı Yazınız. 6. Lâle-hadler yine gülşende neler etmediler Servi yürütmediler gonceyi söyletmediler Yukarıdaki beyitte sevgili hangi yönleriyle serviye ve laleye benzetilmiştir? Açıklayınız. 7. Aşağıdaki beyitte gül imgesinin nasıl kullanıldığını acıklayınız
3.
3-4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Tarih bilimi veya tarihçi, genelde insanlığın, özelde toplumların
geçmişte karşı karşıya kaldığı önemli olayları ayrıntısına girme-
den konu edinir. Edebiyat ise daha çok tarihin anlatmadığı sıra-
dan kişi ve olaylarla, bunların bıraktığı izlerin ayrıntılarıyla ilgilenir.
Tarihî şahsiyetlerin tarihte üstlendikleri rolün dışında yaşantıları-
na ait örneklerin belli bir olay örgüsü içinde anlatımı edebiyat bi-
liminin, edebiyatçıların, roman ve hikâye sanatının işleri arasında
yer alır. Edebî eserin tarih öğretmek gibi bir işlevi olmasa da tarih
ilmini anlama ve sevdirme yolunda etkin bir rolü vardır. Bu bağ-
lamda tarihçinin yazdıklarıyla sunulan bir tarihî olay veya şahsi-
yet, edebiyat ve edebî ürünler vasıtasıyla geniş kesimlerin ilgi alanı
hâline getirilmektedir. Gombrich'in dediği gibi tarih ancak edebi-
yatla sanat katına yükselir. Edebiyat, tarihi deforme ederek bağ-
lamından koparır, diyenlerin edebiyatın bu işlevini görmemesi ay-
rica dikkate değer bir durumdur.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Edebiyat da tarih gibi bilimsel yöntemleri kullanır ve gerçeğe
ulaşmaya çalışır.
B) Tarihi edebiyat yoluyla öğretmeye kalkmak hem hatalı hem
de eksik bir yaklaşım olur.
C) Tarihsel gerçekler elde edilen bulgularla değiştiği için tarih ya-
zımı dinamik bir süreçtir.
Edebiyat, tarihsel gerçeklerin geniş kitlelere ulaşmasında
Vönemli bir rol oynamaktadır.
Tarihsel gerçekler, edebî metinlerde ele alınırken değişir; kişi
ve olaylar bağlamından koparılabilir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
3. 3-4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Tarih bilimi veya tarihçi, genelde insanlığın, özelde toplumların geçmişte karşı karşıya kaldığı önemli olayları ayrıntısına girme- den konu edinir. Edebiyat ise daha çok tarihin anlatmadığı sıra- dan kişi ve olaylarla, bunların bıraktığı izlerin ayrıntılarıyla ilgilenir. Tarihî şahsiyetlerin tarihte üstlendikleri rolün dışında yaşantıları- na ait örneklerin belli bir olay örgüsü içinde anlatımı edebiyat bi- liminin, edebiyatçıların, roman ve hikâye sanatının işleri arasında yer alır. Edebî eserin tarih öğretmek gibi bir işlevi olmasa da tarih ilmini anlama ve sevdirme yolunda etkin bir rolü vardır. Bu bağ- lamda tarihçinin yazdıklarıyla sunulan bir tarihî olay veya şahsi- yet, edebiyat ve edebî ürünler vasıtasıyla geniş kesimlerin ilgi alanı hâline getirilmektedir. Gombrich'in dediği gibi tarih ancak edebi- yatla sanat katına yükselir. Edebiyat, tarihi deforme ederek bağ- lamından koparır, diyenlerin edebiyatın bu işlevini görmemesi ay- rica dikkate değer bir durumdur. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Edebiyat da tarih gibi bilimsel yöntemleri kullanır ve gerçeğe ulaşmaya çalışır. B) Tarihi edebiyat yoluyla öğretmeye kalkmak hem hatalı hem de eksik bir yaklaşım olur. C) Tarihsel gerçekler elde edilen bulgularla değiştiği için tarih ya- zımı dinamik bir süreçtir. Edebiyat, tarihsel gerçeklerin geniş kitlelere ulaşmasında Vönemli bir rol oynamaktadır. Tarihsel gerçekler, edebî metinlerde ele alınırken değişir; kişi ve olaylar bağlamından koparılabilir.
26 Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesinde;
1. Pasinler,
H. Dandanakan,
III. Kösedağ
savaşlarından hangilerinin doğrudan bir etkisinin oldu-
ğu söylenemez?
A) Xalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
CYalnız III
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
26 Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesinde; 1. Pasinler, H. Dandanakan, III. Kösedağ savaşlarından hangilerinin doğrudan bir etkisinin oldu- ğu söylenemez? A) Xalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III CYalnız III
an-
3. Közden yırasa köngülden yeme yırar. (Gözden ıraklaşan
gönülden de iraklaşır.)
Bu örnek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir sav örneğidir.
B) Iyağa sahiptir.
C) Islam öncesi Türk edebiyatı dönemine aittir.
D) Saman, baskı, oyun, ozan gibi kişilerce söylenmiştir.
E) Halk edebiyatında atasözü, divan edebiyatında
darbimesel olarak adlandırılır.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
an- 3. Közden yırasa köngülden yeme yırar. (Gözden ıraklaşan gönülden de iraklaşır.) Bu örnek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir sav örneğidir. B) Iyağa sahiptir. C) Islam öncesi Türk edebiyatı dönemine aittir. D) Saman, baskı, oyun, ozan gibi kişilerce söylenmiştir. E) Halk edebiyatında atasözü, divan edebiyatında darbimesel olarak adlandırılır.
8.
13. yüzyılda yaşamış, Rumeli'nin Türkleşmesinde büyük
rolü bulunan dini yönü güçlü bir kahramanın efsanevi hayatını
anlatan Anadolu Türk destanlanndan biridir.
m
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Pendnâme
C) Battalnâme
B) Cengiznâme
D) Saltuknâme
E) Danişmendnåme
yınları
12.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
8. 13. yüzyılda yaşamış, Rumeli'nin Türkleşmesinde büyük rolü bulunan dini yönü güçlü bir kahramanın efsanevi hayatını anlatan Anadolu Türk destanlanndan biridir. m Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Pendnâme C) Battalnâme B) Cengiznâme D) Saltuknâme E) Danişmendnåme yınları 12.
1.
.
Her ulusun kendine özgü değerlerini barındırır.
Manzum ya da mensur olarak ortaya konabilir.
Doğaüstü güçleri olan karakterlerin yaşadığı olayları
anlatır; ışık, ağaç gibi motifler içerir.
Bazı özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Masal
C) Koşuk
(Dest
B) Halk hikâyesi
D) Mesnevi
E) Destan
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
1. . Her ulusun kendine özgü değerlerini barındırır. Manzum ya da mensur olarak ortaya konabilir. Doğaüstü güçleri olan karakterlerin yaşadığı olayları anlatır; ışık, ağaç gibi motifler içerir. Bazı özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden han- gisidir? A) Masal C) Koşuk (Dest B) Halk hikâyesi D) Mesnevi E) Destan
CE TESTI
7
ZYWIZARS
TYT DENEMESİ
23. Sait Faik, yenilikçi bir yazardır. (I) Yaşamında çok iniş-
çıkışları, gezginliği olmamıştır. (II) Fakat üç yıllık Fransızca
serüveni onda, "yeni bir sanat" bilinci ortaya çıkarmıştır. (III)
Yalnızlığı, kaçışı, sığınışı, acıyla baş başa kalışı bundandır. (IV)
"Yazmazsam deli olacaktım." deyişi biraz da bunun yansıma-
larını içerir. (V)
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış yerlerden hangi-
sine "Gardiyanı da kendisi olan bir hapishanenin acı çeken
mahkumudur artık Sait Faik." cümlesi getirilirse anlamca
bütünlük sağlanır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
CE TESTI 7 ZYWIZARS TYT DENEMESİ 23. Sait Faik, yenilikçi bir yazardır. (I) Yaşamında çok iniş- çıkışları, gezginliği olmamıştır. (II) Fakat üç yıllık Fransızca serüveni onda, "yeni bir sanat" bilinci ortaya çıkarmıştır. (III) Yalnızlığı, kaçışı, sığınışı, acıyla baş başa kalışı bundandır. (IV) "Yazmazsam deli olacaktım." deyişi biraz da bunun yansıma- larını içerir. (V) Yukarıdaki paragrafta numaralanmış yerlerden hangi- sine "Gardiyanı da kendisi olan bir hapishanenin acı çeken mahkumudur artık Sait Faik." cümlesi getirilirse anlamca bütünlük sağlanır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
AM, TERİM ANLAM
3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükle ayraç içinde
belirtilen açıklama arasında bir uyum yoktur?
A) Her zaman dürüst bir insan olmayı tercih ettim. (Soyut an-
lamlı)
B) Sarayın aydınlık bir odasından karanlık bir odasına geçmiş-
tik. (Gerçek anlamlı)
C) Dişimin köprüsü düştüğünden beri yemek yiyemez oldum.
(Terim anlam)
D) Tolstoy okumak Rusya'nın uzak köylerinde gezintiye çık-
mak gibidir. (Ad aktarması)
E) Dışarıdaki gürültünün nedenini biliyor musun? (Mecaz an-
lam)
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
AM, TERİM ANLAM 3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükle ayraç içinde belirtilen açıklama arasında bir uyum yoktur? A) Her zaman dürüst bir insan olmayı tercih ettim. (Soyut an- lamlı) B) Sarayın aydınlık bir odasından karanlık bir odasına geçmiş- tik. (Gerçek anlamlı) C) Dişimin köprüsü düştüğünden beri yemek yiyemez oldum. (Terim anlam) D) Tolstoy okumak Rusya'nın uzak köylerinde gezintiye çık- mak gibidir. (Ad aktarması) E) Dışarıdaki gürültünün nedenini biliyor musun? (Mecaz an- lam)
embast
tubo (
8. İslam Öncesi Dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Göçebe bir yaşam sürüldüğü için az sayıda yazılı kaynak
verilmiştir.
B) Şiirlerin oluşumunda kutsal metinlerin büyük etkisi vardır.
C) Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.
D) Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı ürünleri verilmiştir.
E) Verilen edebiyat ürünleri kuşaktan kuşağa sözlü olarak
aktarılmıştır.
anit Yayınları
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
embast tubo ( 8. İslam Öncesi Dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Göçebe bir yaşam sürüldüğü için az sayıda yazılı kaynak verilmiştir. B) Şiirlerin oluşumunda kutsal metinlerin büyük etkisi vardır. C) Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır. D) Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı ürünleri verilmiştir. E) Verilen edebiyat ürünleri kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmıştır. anit Yayınları