Soru:

16. Islam Medeniyeti'nin Doğuşu adlı üniteyi işleyen Sıla Öğretmen öğrencilerine şu bil- gileri vermiştir. - Islam orduları ile

16.
Islam Medeniyeti'nin Doğuşu adlı üniteyi
işleyen Sıla Öğretmen öğrencilerine şu bil-
gileri vermiştir.
- Islam orduları ile Türkler ilk kez savaş-
mıştır.
Müslümanlar arasında huzursuzluklar
yaşanmaya başlamıştır.
Buna göre Sıla Öğretmen öğrencilerine
aşağıdakilerden hangisine ait bilgiler
vermiştir?
A) Hz. Ömer Devri
B) Emeviler Devri
C) Abbasiler Devri
D) Hz. Ali Devri
E) Hz. Osman Devri

16. Islam Medeniyeti'nin Doğuşu adlı üniteyi işleyen Sıla Öğretmen öğrencilerine şu bil- gileri vermiştir. - Islam orduları ile Türkler ilk kez savaş- mıştır. Müslümanlar arasında huzursuzluklar yaşanmaya başlamıştır. Buna göre Sıla Öğretmen öğrencilerine aşağıdakilerden hangisine ait bilgiler vermiştir? A) Hz. Ömer Devri B) Emeviler Devri C) Abbasiler Devri D) Hz. Ali Devri E) Hz. Osman Devri