Soru:

16. Osmanlı Devleti'nde, 1. yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi,, I. kabine sisteminin kurulması, Harete m. Kıyafet

16. Osmanlı Devleti'nde,
1. yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi,,
I. kabine sisteminin kurulması, Harete
m. Kıyafet Kanunu'nun yapılması
Wide
S)
durumlarından hangileri II. Mahmut Dönemi gelişmeleri
arasındadır?
A) Yalnız!
n
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
(2009 - Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. - 2)
-

16. Osmanlı Devleti'nde, 1. yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi,, I. kabine sisteminin kurulması, Harete m. Kıyafet Kanunu'nun yapılması Wide S) durumlarından hangileri II. Mahmut Dönemi gelişmeleri arasındadır? A) Yalnız! n B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2009 - Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. - 2) -