Soru:

17. 14. 22 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi Mustafa Ke- mal Paşa tarafından hazırlanan Samsun Raporu ile ilgili olarak aşağıdakil

17.
14. 22 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi Mustafa Ke-
mal Paşa tarafından hazırlanan Samsun Raporu
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) İşgallere karşı protestoların yapılması gerektiği-
ni vurgulamıştır.
B) Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi old
rak ilk faaliyetidir.
C) İngilizlerin Samsun yöresine haksız olarak as-
ker çıkarmış olduğu belirtilmiştir.
D) İzmir'in işgalinin haksız olduğunu ve halkın
buna karşı tepkisini vurgulamıştır.
E) Karadeniz Bölgesi'ndeki isyanları Rum ve Er-
menilerin çıkardığını belirtmiştir.

17. 14. 22 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi Mustafa Ke- mal Paşa tarafından hazırlanan Samsun Raporu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) İşgallere karşı protestoların yapılması gerektiği- ni vurgulamıştır. B) Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi old rak ilk faaliyetidir. C) İngilizlerin Samsun yöresine haksız olarak as- ker çıkarmış olduğu belirtilmiştir. D) İzmir'in işgalinin haksız olduğunu ve halkın buna karşı tepkisini vurgulamıştır. E) Karadeniz Bölgesi'ndeki isyanları Rum ve Er- menilerin çıkardığını belirtmiştir.