Soru:

17- "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim, yalnız asıl temeli, kendi içimizden çıkarmak

17- "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından,
ilerlemelerinden istifade edelim, yalnız asıl temeli,
kendi içimizden çıkarmak mecburiyetinde
olduğumuzu asla unutmayalım." sözüyle Atatürk
eğitim ve öğretimin hangi özelliğine vurgu
yapmıştır?
A) Hukuk düzenlemesi
B) Demokratik olması
C) Yasa güvencesi
D) Çağdaş ve milli olması
E) Parasız olması
10_A

17- "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim, yalnız asıl temeli, kendi içimizden çıkarmak mecburiyetinde olduğumuzu asla unutmayalım." sözüyle Atatürk eğitim ve öğretimin hangi özelliğine vurgu yapmıştır? A) Hukuk düzenlemesi B) Demokratik olması C) Yasa güvencesi D) Çağdaş ve milli olması E) Parasız olması 10_A