Soru:

17. Türkiye'nin “Devletçilik” ilkesini kabul etmesin- de; Tesvik- 1. Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan beklenildiği gibi faydalanılama

17. Türkiye'nin “Devletçilik” ilkesini kabul etmesin-
de;
Tesvik-
1.
Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan beklenildiği gibi
faydalanılamaması,
II. ihtiyaçtan fazla üretime geçilmek istenmesi,
TII. Jözel kesimde yeterli sermaye birikiminin olma-
ması,
IV. ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları bile karşıla-
yamaması
durumlarından hangileri doğrudan bir gerekçe
olarak gösterilebilir?
A) I ve 11
Be III C) II ve
D) I, III ve IV E) II, IIWE IV

17. Türkiye'nin “Devletçilik” ilkesini kabul etmesin- de; Tesvik- 1. Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan beklenildiği gibi faydalanılamaması, II. ihtiyaçtan fazla üretime geçilmek istenmesi, TII. Jözel kesimde yeterli sermaye birikiminin olma- ması, IV. ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları bile karşıla- yamaması durumlarından hangileri doğrudan bir gerekçe olarak gösterilebilir? A) I ve 11 Be III C) II ve D) I, III ve IV E) II, IIWE IV