Soru:

17. Yuzyilda - Istanbul isyanlar olarak adlandinian " ayaklanmaların çıkmasında aşağıdakilerden hangi- sinin etkisi olmamist? A)

17. Yuzyilda - Istanbul isyanlar olarak adlandinian
"
ayaklanmaların çıkmasında aşağıdakilerden hangi-
sinin etkisi olmamist?
A) Askerlerin maaşlarının gec ödenmesi
B) Siksik paranın ayannin düşmesi
C) Orduda islahat yapılması düşüncesi
D) Yeniçeri sayısının artırmak istenmesi
E) Devlet adamlar arasındaki rekabet

17. Yuzyilda - Istanbul isyanlar olarak adlandinian " ayaklanmaların çıkmasında aşağıdakilerden hangi- sinin etkisi olmamist? A) Askerlerin maaşlarının gec ödenmesi B) Siksik paranın ayannin düşmesi C) Orduda islahat yapılması düşüncesi D) Yeniçeri sayısının artırmak istenmesi E) Devlet adamlar arasındaki rekabet