Soru:

18. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde süsleme sanatlarında bü- yük gelişme kaydedilmiştir. Bu sanat dalları arasında aşağıdakilerd

18. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde süsleme sanatlarında bü-
yük gelişme kaydedilmiştir.
Bu sanat dalları arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Heykeltıraşlık
C) Kakmacılık
B) Oymacılık
D) Çinicilik
E) Minyatür

18. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde süsleme sanatlarında bü- yük gelişme kaydedilmiştir. Bu sanat dalları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Heykeltıraşlık C) Kakmacılık B) Oymacılık D) Çinicilik E) Minyatür