Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türkiye Selçuklu Devleti Soruları

Türkiye'de 1950 yılında kara yollarının uzunluğu 47.080 km iken,
1960 yılına gelindiğinde bu uzunluk 61.542 km'ye çıkmıştır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili oldu-
ğu söylenemez?
A) Petrole olan bağımlılığın artması
B) Otomotiv kullanımının yaygınlaşması
Tanm ürünlerinin daha rahat pazarlanması
D) Ulaşımın kolaylaşması
(E) Demir yolu yatınmlarının artması
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
Türkiye'de 1950 yılında kara yollarının uzunluğu 47.080 km iken, 1960 yılına gelindiğinde bu uzunluk 61.542 km'ye çıkmıştır. Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili oldu- ğu söylenemez? A) Petrole olan bağımlılığın artması B) Otomotiv kullanımının yaygınlaşması Tanm ürünlerinin daha rahat pazarlanması D) Ulaşımın kolaylaşması (E) Demir yolu yatınmlarının artması
2. Miryokefalon Savaşı'nın Anadolu ve Türk tarihi için
bir dönüm noktası olduğuna;
morb
1. Anadolu'daki Türk egemenliği'nin kesinleşmesi,
II. Selçuklu - Bizans mücadelesinin sona ermesi,
III. Anadolu topraklarının tamamen ele geçirilmesi
VANES
HIST
A) Yalnız I
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
WOORDE
D) I ve III
D
B) Yalnız II
REIMA
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
2. Miryokefalon Savaşı'nın Anadolu ve Türk tarihi için bir dönüm noktası olduğuna; morb 1. Anadolu'daki Türk egemenliği'nin kesinleşmesi, II. Selçuklu - Bizans mücadelesinin sona ermesi, III. Anadolu topraklarının tamamen ele geçirilmesi VANES HIST A) Yalnız I durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? WOORDE D) I ve III D B) Yalnız II REIMA C) Yalnız III E) I, II ve III
8. Savaşlar, devletlerin kuruluşunda etkili olabildiği gibi bazen
de yıkılmalarında veya güçlerini kaybetmelerinde etkili olmuş-
tur.
Buna göre,
I. Katvan,
II. Yassıçemen,
III. Otlukbeli,
IV. Kösedağ,
V. Dandanakan
savaşlarından hangileri, Büyük Selçuklu ve Anadolu
Selçuklu Devletlerini yıkılışa sürüklemiştir?
A) I ve IV
B) I ve V
D) III ve V
E) IV ve V
C) II ve III
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
8. Savaşlar, devletlerin kuruluşunda etkili olabildiği gibi bazen de yıkılmalarında veya güçlerini kaybetmelerinde etkili olmuş- tur. Buna göre, I. Katvan, II. Yassıçemen, III. Otlukbeli, IV. Kösedağ, V. Dandanakan savaşlarından hangileri, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerini yıkılışa sürüklemiştir? A) I ve IV B) I ve V D) III ve V E) IV ve V C) II ve III
3. XIII. yüzyılda Orta Asya'da yaşanan Moğol istilası, Orta
Asya'dan Anadolu'ya yönelik Türk göçünü hızlandırmış-
tır. Bu gelişme, Anadolu'da yerleşikler ile göçebeler
arasında yerleşim sıkıntılarını beraberinde getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin sonuçların-
dan biridir?
II. Kılıç Arslan'ın, ülkeyi on bir oğlu arasında pay et-
mesi
B) Bâbailer Ayaklanması'nın çıkması
Türkiye Selçuklu başkentinin İznik'ten Konya'ya taşın-
masi
DYassıçemen Savaşı'nın yaşanması
Trabzon Rum İmparatorluğu'nun kurulması
I.n
6. O
ya
a
1
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
3. XIII. yüzyılda Orta Asya'da yaşanan Moğol istilası, Orta Asya'dan Anadolu'ya yönelik Türk göçünü hızlandırmış- tır. Bu gelişme, Anadolu'da yerleşikler ile göçebeler arasında yerleşim sıkıntılarını beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin sonuçların- dan biridir? II. Kılıç Arslan'ın, ülkeyi on bir oğlu arasında pay et- mesi B) Bâbailer Ayaklanması'nın çıkması Türkiye Selçuklu başkentinin İznik'ten Konya'ya taşın- masi DYassıçemen Savaşı'nın yaşanması Trabzon Rum İmparatorluğu'nun kurulması I.n 6. O ya a 1
2. Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu'daki siyasi istikrarsızlığa
Türkiye Selçuklu sultanları son verdi. Süryani, Ermeni ve
Rumlar; Bizans idaresine karşı Selçukluları tercih etmiştir.
Türkiye Selçuklularının Anadolu'da siyasi istikrarsız-
lığa son vermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili ol-
muştur?
A) Adaletli ve teşkilatlı bir idari yapının oluşturulması
B) Iran kültürünün etkisinin görülmesi
C) Kervansaraylar aracılığıyla ticari faaliyetlerin destek-
lenmesi
Hanedan üyeleri arasında taht mücadelelerinin görül-
mesi
E) Haçlı Seferleri'nin başlaması
kar
14
4.
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
2. Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu'daki siyasi istikrarsızlığa Türkiye Selçuklu sultanları son verdi. Süryani, Ermeni ve Rumlar; Bizans idaresine karşı Selçukluları tercih etmiştir. Türkiye Selçuklularının Anadolu'da siyasi istikrarsız- lığa son vermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili ol- muştur? A) Adaletli ve teşkilatlı bir idari yapının oluşturulması B) Iran kültürünün etkisinin görülmesi C) Kervansaraylar aracılığıyla ticari faaliyetlerin destek- lenmesi Hanedan üyeleri arasında taht mücadelelerinin görül- mesi E) Haçlı Seferleri'nin başlaması kar 14 4.
15
4. Büyük Selçuklu Devleti, farklı din ve milletlerden insanları
bünyesinde barındırmıştır. Hâkimiyeti altında bulundurduk-
lanı yerli İran halkından bazılarını yönetimde önemli görev-
lere getirirken Türkmen beylerini ise daha çok Anadolu'nun
fethi için görevlendirmişlerdir.
Bu durumla ilgili Büyük Selçuklu Devleti için;
1. Toplum içinde kültürel farklılıklar görülmüştür.
Türkme
II. Türkmen beylerinin, devlet yönetimindeki etkinliği
azalmıştır.
III. Türklerin batıya ilerleyişi durmuştur.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız III
B) I ve IL
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
15 4. Büyük Selçuklu Devleti, farklı din ve milletlerden insanları bünyesinde barındırmıştır. Hâkimiyeti altında bulundurduk- lanı yerli İran halkından bazılarını yönetimde önemli görev- lere getirirken Türkmen beylerini ise daha çok Anadolu'nun fethi için görevlendirmişlerdir. Bu durumla ilgili Büyük Selçuklu Devleti için; 1. Toplum içinde kültürel farklılıklar görülmüştür. Türkme II. Türkmen beylerinin, devlet yönetimindeki etkinliği azalmıştır. III. Türklerin batıya ilerleyişi durmuştur. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız III B) I ve IL D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
st-
an
|
rin
e-
IZ-
5. Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi dil olarak Farsça, bilim
ve edebiyat dili olarak Arapça, sarayda ve halk arasında
ise Türkçe kullanılmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Selçuklularla ilgili,
I. çok uluslu olduğu,
II. iskân politikası izlediği,
III. İranlılar tarafından kurulduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız i
C) Yalnız III
DI ve III
E) I, II ve III
isken Politikast: Rumeliye yerleştirme
Politikası uygularmustes.
nlarla sibernetik biliminde önem-
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
st- an | rin e- IZ- 5. Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi dil olarak Farsça, bilim ve edebiyat dili olarak Arapça, sarayda ve halk arasında ise Türkçe kullanılmıştır. Bu bilgiye dayanarak Selçuklularla ilgili, I. çok uluslu olduğu, II. iskân politikası izlediği, III. İranlılar tarafından kurulduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız i C) Yalnız III DI ve III E) I, II ve III isken Politikast: Rumeliye yerleştirme Politikası uygularmustes. nlarla sibernetik biliminde önem-
III. taht varisini belirleyen
maması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
A) Yalnız II
G
Anadolu'da XIII. yüzyılda Mevlânâ Celâleddin-i
Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi alimler
tekke, zaviye ve vakıflar kurarak geniş halk kitleleri
üzerinde etkili olmuşlardır.
D) Il ve Ill
E) NI ve III
Buna göre XIII. yüzyıl Anadolu'sunda,
1. Türk siyasi birliğinin bozulması,
II tasavvufi düşüncenin kurumlaşması,
I sosyal devlet anlayışının gelişmesi
durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söyle-
nebilir?
B) Yalnız III
9
C) I ve II
1-D
2-E
TYT TARİH KONU ÖZETLİ SORU BANKASI
ÇÖZ K
E) I, II ve III
5-D
C) I ve II
ÇÖZ KAZAN
12. Ha
68
7-B
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
III. taht varisini belirleyen maması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III A) Yalnız II G Anadolu'da XIII. yüzyılda Mevlânâ Celâleddin-i Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi alimler tekke, zaviye ve vakıflar kurarak geniş halk kitleleri üzerinde etkili olmuşlardır. D) Il ve Ill E) NI ve III Buna göre XIII. yüzyıl Anadolu'sunda, 1. Türk siyasi birliğinin bozulması, II tasavvufi düşüncenin kurumlaşması, I sosyal devlet anlayışının gelişmesi durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söyle- nebilir? B) Yalnız III 9 C) I ve II 1-D 2-E TYT TARİH KONU ÖZETLİ SORU BANKASI ÇÖZ K E) I, II ve III 5-D C) I ve II ÇÖZ KAZAN 12. Ha 68 7-B
ME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇU
8.
Bizans İmparatoru 1176 yılı Eylül ayında Miryokefalon (Kum-
danlı)'da II. Kılıç Arslan tarafından ağır bir yenilgiye uğratıl-
mıştır.
Miryokefalon Savaşı'nın;
1. Anadolu'nun 'Türk yurdu' olması,
2.
II. Anadolu'da ilk beyliklerin kurulması,
III. Bizans'ın saldırı durumundan savunma durumuna geç-
mesi
gelişmelerinden hangilerine katkı sağladığı söylenebi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve III
2
B) Yalnız
E, tive III
C) I've II
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
ME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇU 8. Bizans İmparatoru 1176 yılı Eylül ayında Miryokefalon (Kum- danlı)'da II. Kılıç Arslan tarafından ağır bir yenilgiye uğratıl- mıştır. Miryokefalon Savaşı'nın; 1. Anadolu'nun 'Türk yurdu' olması, 2. II. Anadolu'da ilk beyliklerin kurulması, III. Bizans'ın saldırı durumundan savunma durumuna geç- mesi gelişmelerinden hangilerine katkı sağladığı söylenebi- lir? A) Yalnız I D) I ve III 2 B) Yalnız E, tive III C) I've II
26. Bir tarih öğretmeni, Türk İslam eserleri konusunu
anlatırken şu bilgiyi vermiştir: "Çini ile kaplı çok köşeli
çatıları ve üzerlerindeki göz alıcı kumaş süslemeleriyle
Selçuklu dinî mimarisinin en önemli eserleridir."
Öğretmenin hakkında bilgi verdiği mimari yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedestenler
D), Ribatlar
DENEME-6
B) Kümbetler C) Darüşşifalar
E) Kervansaraylar
Bedesten →
Ribat
8
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
26. Bir tarih öğretmeni, Türk İslam eserleri konusunu anlatırken şu bilgiyi vermiştir: "Çini ile kaplı çok köşeli çatıları ve üzerlerindeki göz alıcı kumaş süslemeleriyle Selçuklu dinî mimarisinin en önemli eserleridir." Öğretmenin hakkında bilgi verdiği mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bedestenler D), Ribatlar DENEME-6 B) Kümbetler C) Darüşşifalar E) Kervansaraylar Bedesten → Ribat 8
9.
A
Öğrenci
Öğretmen
Öğrenci
Öğretmen
AYT/Sosyal Bilimler-2
• Veraset sistemindeki belirsizlik
● Moğol baskısı ve saldırısı
Anadolu'da siyasi birliğin bozulması
Anadolu'da II. beyliklerin kurulması
A
Öğrenci ve öğretmen arasında geçen diyalogda, boş bıra-
kılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getiril-
mesi doğru olur?
A) I. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında neler etkili
olmuştur?
II. Kösedağ Savaşı'nın Türk tarihine etkisi nelerdir?
B) I. Kut inancı neye neden olmuştur?
II. Katvan Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
C) I. Taht kavgalarının temel sebebi nelerdir?
II. Anadolu ekonomisinin bozulmasına sebep olmuştur?
D) I. Hanedanlık sistemi nedir?
II. Türk tarihini araştırmak neden zordur?
E) I. Fetret Devri'nin yaşanmasına neler sebep oldu?
II. Kılıç Hakkı anlayışı ile kurulan beylikler hangileridir?
10.
MOYA
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
9. A Öğrenci Öğretmen Öğrenci Öğretmen AYT/Sosyal Bilimler-2 • Veraset sistemindeki belirsizlik ● Moğol baskısı ve saldırısı Anadolu'da siyasi birliğin bozulması Anadolu'da II. beyliklerin kurulması A Öğrenci ve öğretmen arasında geçen diyalogda, boş bıra- kılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getiril- mesi doğru olur? A) I. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında neler etkili olmuştur? II. Kösedağ Savaşı'nın Türk tarihine etkisi nelerdir? B) I. Kut inancı neye neden olmuştur? II. Katvan Savaşı'nın sonuçları nelerdir? C) I. Taht kavgalarının temel sebebi nelerdir? II. Anadolu ekonomisinin bozulmasına sebep olmuştur? D) I. Hanedanlık sistemi nedir? II. Türk tarihini araştırmak neden zordur? E) I. Fetret Devri'nin yaşanmasına neler sebep oldu? II. Kılıç Hakkı anlayışı ile kurulan beylikler hangileridir? 10. MOYA
6. Anadolu için tarihi kaynaklarda geçen;
. Bilad-ı Rum
• Diyar-ı Rum
• Anatolias
tanımlamalar gerçekleşen aşağıdaki savaşlardan hangisi
ile "Türkiye" ismini almıştır?
A) Malazgirt
B) Katvan
C) Miryakefalon
D) Yassıçemen
E) Dandanakan
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
6. Anadolu için tarihi kaynaklarda geçen; . Bilad-ı Rum • Diyar-ı Rum • Anatolias tanımlamalar gerçekleşen aşağıdaki savaşlardan hangisi ile "Türkiye" ismini almıştır? A) Malazgirt B) Katvan C) Miryakefalon D) Yassıçemen E) Dandanakan
Ekberilik tarikatının manevi kurucusu olan ve vahdet-i vü-
cud düşüncesini savunan Şeyh-i Ekber (en büyük şeyh) un-
vanı ile anılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlânâ Iudex selo esmans B) Muhyiddin Arabi
C) Şems-i Tebrizi
D) Ahi Evran
E) Yunus Emre
SilivelveM
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
Ekberilik tarikatının manevi kurucusu olan ve vahdet-i vü- cud düşüncesini savunan Şeyh-i Ekber (en büyük şeyh) un- vanı ile anılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir? A) Mevlânâ Iudex selo esmans B) Muhyiddin Arabi C) Şems-i Tebrizi D) Ahi Evran E) Yunus Emre SilivelveM
'i
ir
Ş
r.
7
4.
B) Başlangıç güzergâhı Orta Asya'dır
C) Doğu Akdeniz'e ulaşan mallar buradan Avrupa'ya
taşınmıştır.
L
Misir, Baharat Yolu üzerinde yer alan güzergah-
lardan biridir.
E) Doğu'yu Batı'ya bağlayan bir ticaret yoludur.
Türk-İslam tarihinin önemli mimari eserlerinden biri
olan ribatlar ilk dönemlerinde sınır bölgelerinde kara-
kol ve ordugâh olarak inşa edilmiş yüksek duvarlı ya-
pılardır. Sınırların genişlemesi ile ülkenin iç kısımların-
da kalan bu yapılar zamanla kervanların dinlenme alan-
ları hâline gelmişlerdir.
Bu metne göre ribatlar;
1. güvenlik,
II. konaklama,
III. ticaret
alanlarından hangileri doğrultusunda kullanılmış-
tır?
A) Yalnız
D) II ve If
B) I ve IL
E) I, II ve II
C) Live III
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
'i ir Ş r. 7 4. B) Başlangıç güzergâhı Orta Asya'dır C) Doğu Akdeniz'e ulaşan mallar buradan Avrupa'ya taşınmıştır. L Misir, Baharat Yolu üzerinde yer alan güzergah- lardan biridir. E) Doğu'yu Batı'ya bağlayan bir ticaret yoludur. Türk-İslam tarihinin önemli mimari eserlerinden biri olan ribatlar ilk dönemlerinde sınır bölgelerinde kara- kol ve ordugâh olarak inşa edilmiş yüksek duvarlı ya- pılardır. Sınırların genişlemesi ile ülkenin iç kısımların- da kalan bu yapılar zamanla kervanların dinlenme alan- ları hâline gelmişlerdir. Bu metne göre ribatlar; 1. güvenlik, II. konaklama, III. ticaret alanlarından hangileri doğrultusunda kullanılmış- tır? A) Yalnız D) II ve If B) I ve IL E) I, II ve II C) Live III Diğer sayfaya geçiniz.
Bi
esi
irkle
Süleyman Sah, Suriye Selçuklu Sultanı olan Tutuş'la yaptığı
savası kaybetti ve daha sonra oldu. Süleyman Şahin kabri gü
nümüze kadar Suriye sınırlan-içerisindeki Caber Kalesi'nde bu-
lunmaktaydi. Mezann bulunduğu bölge Lozan Antlaşması'na
göre Türk-topragı kabul edildiği için buranın koruyuculuğunu
Türk askerleri yapmaktaydı.
7.
Bu bilgilere göre,
1.
11.
Anadolu sınırları, Selçuklu tarihini incelemek için yeterli
değildir.
Türkiye Cumhuriyeti manevi değerlere önem vermekte-
dir.
II Caber kalesi, Misak-ı Milli sınırlarındaki Türk toprağıdır.
verilenlerden hangileri ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
II ve III
D) I ve II
C) Yalnız III
SURECIN
10. Hach Seferlerinin s
TTürklerin baby
Toplumsal on
Hacilaria y
saldintarka
E) I, II ve III
W.
8. Moğol tehlikesini yakından takip eden Alâeddin Keykubad
buna karşı tedbirler almayı ihmal etmemekteydi.
Alınan bu önlemler için,
1. Doğu'da askeri birliklerin artmasına önem verdi.
II. Harzemşahları bir tampon bölge olarak gördü, onlarla
ittifak yapmaya çalıştı.
III. Doğuda bulunan önemli kentlerin surlarını güçlendirdi.
verilenlerden hangileri ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Halkın yaşam kalitesi düşüktür.
H. Avrupa, ekonomik sıkıntı içindedir.
feriore karsi-koymuştur.
verilenterden F
A) Yalnizt
11.IV. Hac
sırada
vardı.
mala
YAZIT YAYINLARI
C) Yalnız III
üzer
120
IV.
9. Haçlı Seferleri'ne genellikle yoksul ve işsiz kişilerin ka-
tılmasını göz önünde bulundurduğunuzda o günkü
Avrupa'nın ekonomik durumu için,
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
Bi esi irkle Süleyman Sah, Suriye Selçuklu Sultanı olan Tutuş'la yaptığı savası kaybetti ve daha sonra oldu. Süleyman Şahin kabri gü nümüze kadar Suriye sınırlan-içerisindeki Caber Kalesi'nde bu- lunmaktaydi. Mezann bulunduğu bölge Lozan Antlaşması'na göre Türk-topragı kabul edildiği için buranın koruyuculuğunu Türk askerleri yapmaktaydı. 7. Bu bilgilere göre, 1. 11. Anadolu sınırları, Selçuklu tarihini incelemek için yeterli değildir. Türkiye Cumhuriyeti manevi değerlere önem vermekte- dir. II Caber kalesi, Misak-ı Milli sınırlarındaki Türk toprağıdır. verilenlerden hangileri ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II II ve III D) I ve II C) Yalnız III SURECIN 10. Hach Seferlerinin s TTürklerin baby Toplumsal on Hacilaria y saldintarka E) I, II ve III W. 8. Moğol tehlikesini yakından takip eden Alâeddin Keykubad buna karşı tedbirler almayı ihmal etmemekteydi. Alınan bu önlemler için, 1. Doğu'da askeri birliklerin artmasına önem verdi. II. Harzemşahları bir tampon bölge olarak gördü, onlarla ittifak yapmaya çalıştı. III. Doğuda bulunan önemli kentlerin surlarını güçlendirdi. verilenlerden hangileri ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Halkın yaşam kalitesi düşüktür. H. Avrupa, ekonomik sıkıntı içindedir. feriore karsi-koymuştur. verilenterden F A) Yalnizt 11.IV. Hac sırada vardı. mala YAZIT YAYINLARI C) Yalnız III üzer 120 IV. 9. Haçlı Seferleri'ne genellikle yoksul ve işsiz kişilerin ka- tılmasını göz önünde bulundurduğunuzda o günkü Avrupa'nın ekonomik durumu için,
4. Anadolu Selçuklu Devleti'nden meliklerin hutbe okutma-
si ve para bastırmasının yasak olduğu görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi-
dir?
A) Veraset sisteminin değiştiğinin
BÜlke bütünlüğünün korunmaya çalışıldığının
C) Tarımsal faaliyetlerinin önemsendiğinin
D) Ticari hayatın geliştirilmek istendiğinin
E) Egemenlik anlayışının değiştiğinin
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
4. Anadolu Selçuklu Devleti'nden meliklerin hutbe okutma- si ve para bastırmasının yasak olduğu görülmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi- dir? A) Veraset sisteminin değiştiğinin BÜlke bütünlüğünün korunmaya çalışıldığının C) Tarımsal faaliyetlerinin önemsendiğinin D) Ticari hayatın geliştirilmek istendiğinin E) Egemenlik anlayışının değiştiğinin