Soru:

19. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık Sana- yileşme Planı'nın temel amaçlarından biridir? A) Maden işleme alanında özel

19. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık Sana-
yileşme Planı'nın temel amaçlarından biridir?
A) Maden işleme alanında özel sektöre öncelik ve-
rilmesi
B) Ithal edilen temel mallarının yerine yerli üretimi-
ne öncelik verilmesi
C) Sanayi kuruluşlarının Ankara'ya yakın illerde
yoğunlaştırılması
D) Etibank kredileri ile tekstil mallarının üretiminin
özendirilmesi
E) Hammadde ihracatının yasaklanması

19. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık Sana- yileşme Planı'nın temel amaçlarından biridir? A) Maden işleme alanında özel sektöre öncelik ve- rilmesi B) Ithal edilen temel mallarının yerine yerli üretimi- ne öncelik verilmesi C) Sanayi kuruluşlarının Ankara'ya yakın illerde yoğunlaştırılması D) Etibank kredileri ile tekstil mallarının üretiminin özendirilmesi E) Hammadde ihracatının yasaklanması