Soru:

19) Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşmasının yürürlüğe girmemesinin hukuki dayanağı olarak gösterilebilir? A) Mebusan Me

19) Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşmasının
yürürlüğe girmemesinin hukuki dayanağı olarak
gösterilebilir?
A) Mebusan Meclisinin İtilaf Devletlerince dağıtılması
B) İtilaf devletlerinin siyasi anlaşmazlığa düşmesi
C) İtalya'ya savaştan önce vaat edilen yerlerin verilmemesi
D) Osmanlı'nın savaştan yenik ayrılması
E) Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması

19) Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşmasının yürürlüğe girmemesinin hukuki dayanağı olarak gösterilebilir? A) Mebusan Meclisinin İtilaf Devletlerince dağıtılması B) İtilaf devletlerinin siyasi anlaşmazlığa düşmesi C) İtalya'ya savaştan önce vaat edilen yerlerin verilmemesi D) Osmanlı'nın savaştan yenik ayrılması E) Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması