Soru:

19. Mertcan, tarih sınavında sorulan Gazneli Devleti ile ilgili doğru-yanlış etkinliği tablosunu aşağıdaki gibi işaretlemis- tir

19. Mertcan, tarih sınavında sorulan Gazneli Devleti ile ilgili
doğru-yanlış etkinliği tablosunu aşağıdaki gibi işaretlemis-
tir.
BİLGİ
DOĞRU-
YANLIŞ
PUAN
D
D
İsmini kurucusu Gazneli Mahmut
tan almıştır.
Hindistan'da İslamiyet'in yayılması-
ni sağlamıştır.
Gazneli Mahmut'a Abbasi halifesi
tarafından "Doğu'nun ve Batı'nın
Sultanı" unvanı verilmiştir
.
Dandanakan Savaşı'yla yıkılışa geç-
miştir.
Y
v
D
Her doğru işaretlemenin 5 puan sayıldığı sorudan Mert-
can kaç puan almıştır?
A) O
B) 5
C) 10
D) 5
E) 20

19. Mertcan, tarih sınavında sorulan Gazneli Devleti ile ilgili doğru-yanlış etkinliği tablosunu aşağıdaki gibi işaretlemis- tir. BİLGİ DOĞRU- YANLIŞ PUAN D D İsmini kurucusu Gazneli Mahmut tan almıştır. Hindistan'da İslamiyet'in yayılması- ni sağlamıştır. Gazneli Mahmut'a Abbasi halifesi tarafından "Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı" unvanı verilmiştir . Dandanakan Savaşı'yla yıkılışa geç- miştir. Y v D Her doğru işaretlemenin 5 puan sayıldığı sorudan Mert- can kaç puan almıştır? A) O B) 5 C) 10 D) 5 E) 20