Soru:

19. Mülakat yapacak kişinin özellikleri arasında aşa- ğıdakilerden hangisi yoktur? A) Anlam çıkartmada zeki B) Duyu organlarının

19. Mülakat yapacak kişinin özellikleri arasında aşa-
ğıdakilerden hangisi yoktur?
A) Anlam çıkartmada zeki
B) Duyu organlarının duyarlılığı yüksek
CJ Görüşme konusuna karşı koşullanmamış
D) Çatışmaya girmekten çekinmeyen
E) Kurallara ve değişik koşullara uyabilen

19. Mülakat yapacak kişinin özellikleri arasında aşa- ğıdakilerden hangisi yoktur? A) Anlam çıkartmada zeki B) Duyu organlarının duyarlılığı yüksek CJ Görüşme konusuna karşı koşullanmamış D) Çatışmaya girmekten çekinmeyen E) Kurallara ve değişik koşullara uyabilen