Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mülakat Soruları

1. Küçük küçük şeylerin ardına hayret ve hayranlık
verici derinlikler gizlendiğini fark edemeden kendi
vasatlarına sımsıkı tutunup orada ömür tüketen
bir insanın hayatın künhüne varma aşamasına
ulaşması mümkün görünmüyor.
Bu cümlede altı çizili sözü anlamca
karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Gerçek hayatta uzun vadeli, karmaşık planları
istenen sonuca ulaştırmak hayli zordur.
B) İnsan, başına gelenleri sorgulamadan
yaşadığında yerinde saymaktan kurtulamıyor.
C) Nihai gaye olarak belirlediğimiz tüketme
coşkusu, insani niteliklerimizi yok edecek.
D) Çevreye bir fotoğrafçı gibi bakmayı bırakıp
gördüklerinin aslını anlamaya çalış.
E) Ortaya çıkan bilinçaltı ikilemler, hayatın
anlamlandırılmasında önem arz eder.
Lise Türkçe
Mülakat
1. Küçük küçük şeylerin ardına hayret ve hayranlık verici derinlikler gizlendiğini fark edemeden kendi vasatlarına sımsıkı tutunup orada ömür tüketen bir insanın hayatın künhüne varma aşamasına ulaşması mümkün görünmüyor. Bu cümlede altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Gerçek hayatta uzun vadeli, karmaşık planları istenen sonuca ulaştırmak hayli zordur. B) İnsan, başına gelenleri sorgulamadan yaşadığında yerinde saymaktan kurtulamıyor. C) Nihai gaye olarak belirlediğimiz tüketme coşkusu, insani niteliklerimizi yok edecek. D) Çevreye bir fotoğrafçı gibi bakmayı bırakıp gördüklerinin aslını anlamaya çalış. E) Ortaya çıkan bilinçaltı ikilemler, hayatın anlamlandırılmasında önem arz eder.
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1
11. Emir Bey'e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün.
İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram
Usta'nın oturduğu evi. Az yukarıda, üç yol ağzındaydı.
Şimdi, artakalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor.
Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mi-
moza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı.
Ayla Kutlu
Bu parçada kullanılan anlatım tekniğinin açıklaması
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Gösterme (Sahneleme) tekniği: Olaylar, kişiler, varlık-
lar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı, okuyucu ile
eser arasına girmez. Okuyucunun dikkati eser üzerin-
de yoğunlaşır.
BÖzetleme tekniği: Varlığı belirgin şekilde hissedilen
anlatıcı olayları, kişileri veya diğer unsurları özetleye-
rek anlatır.
C)Geriye dönüş tekniği: Yazarlar şimdiki zamanda ya-
şadıklarından dolayı eserlerde şimdiki zaman ağır
basar. Bu etkiyi azaltmak için bu teknik sıkça kullanı-
lir. Ayrıca kişiler ve olaylar hakkında bilgi verilirken de
kullanılabilir.
DBilinç akışı tekniği: Bu teknikle karakterin iç dünyası
hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılır. Karakterin
duyguları ve düşüncelerindeki değişimler bu teknikle
verilir.
Eiç monolog tekniği: Karakterin duygularının ve dü-
şüncelerinin belirli bir mantık sırasıyla karakterin
ağzından olduğu gibi anlatılmasıdır. Burada karakter
kendi kendine konuşur.
Lise Türkçe
Mülakat
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 11. Emir Bey'e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta'nın oturduğu evi. Az yukarıda, üç yol ağzındaydı. Şimdi, artakalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mi- moza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Ayla Kutlu Bu parçada kullanılan anlatım tekniğinin açıklaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Gösterme (Sahneleme) tekniği: Olaylar, kişiler, varlık- lar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı, okuyucu ile eser arasına girmez. Okuyucunun dikkati eser üzerin- de yoğunlaşır. BÖzetleme tekniği: Varlığı belirgin şekilde hissedilen anlatıcı olayları, kişileri veya diğer unsurları özetleye- rek anlatır. C)Geriye dönüş tekniği: Yazarlar şimdiki zamanda ya- şadıklarından dolayı eserlerde şimdiki zaman ağır basar. Bu etkiyi azaltmak için bu teknik sıkça kullanı- lir. Ayrıca kişiler ve olaylar hakkında bilgi verilirken de kullanılabilir. DBilinç akışı tekniği: Bu teknikle karakterin iç dünyası hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılır. Karakterin duyguları ve düşüncelerindeki değişimler bu teknikle verilir. Eiç monolog tekniği: Karakterin duygularının ve dü- şüncelerinin belirli bir mantık sırasıyla karakterin ağzından olduğu gibi anlatılmasıdır. Burada karakter kendi kendine konuşur.
O
1 Herhangi bir olay, durum ya da konuyu gidip ye-
rinde görmeye dayanır.
II. Hikâye gibi kişi, yer, zaman unsurları vardır.
III. Yazar isterse yazısını fotoğraflarla destekler.
Yukarıda özellikleri verilen öğretici tür aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Eleştiri
B) Mülakat
D) Röportaj
C) Gezi yazısı
E) Fıkra
Lise Türkçe
Mülakat
O 1 Herhangi bir olay, durum ya da konuyu gidip ye- rinde görmeye dayanır. II. Hikâye gibi kişi, yer, zaman unsurları vardır. III. Yazar isterse yazısını fotoğraflarla destekler. Yukarıda özellikleri verilen öğretici tür aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Eleştiri B) Mülakat D) Röportaj C) Gezi yazısı E) Fıkra
-
OR
Dazey
1
Kim bilir hanımefendi, size ilk şiir hevesini veren
sebepler ve ilhamlar nelerdi?
Bana ilk şiir hevesini veren yaradılışımdır. Çünkü ben
on iki yaşında bir çocuktum, kardeşim bir kaza
sonunda ölmüştü ve benim en evvelki şiirim de ne yazık
ki bir mersiye oldu.
Eski edebiyatımızı çok okur muydunuz? Eskiler arasında
sizi en çok etkileyen şairler hangileriydi?
O zamanlar ben eski divanları okurdum. Leyla, Eşref
divanları... O vakitler, sabahlara kadar dirseklerim
yazıhane üstünden kalkmazdı. Zaten bütün hayatımda
uyku uyumamaktan mustarip oldum efendim.
Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisini
örneklendirir?
AMülakat
B) Otobiyografi
TF
D) Deneme
E) Sorbet
Fıkra
15
Lise Türkçe
Mülakat
- OR Dazey 1 Kim bilir hanımefendi, size ilk şiir hevesini veren sebepler ve ilhamlar nelerdi? Bana ilk şiir hevesini veren yaradılışımdır. Çünkü ben on iki yaşında bir çocuktum, kardeşim bir kaza sonunda ölmüştü ve benim en evvelki şiirim de ne yazık ki bir mersiye oldu. Eski edebiyatımızı çok okur muydunuz? Eskiler arasında sizi en çok etkileyen şairler hangileriydi? O zamanlar ben eski divanları okurdum. Leyla, Eşref divanları... O vakitler, sabahlara kadar dirseklerim yazıhane üstünden kalkmazdı. Zaten bütün hayatımda uyku uyumamaktan mustarip oldum efendim. Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisini örneklendirir? AMülakat B) Otobiyografi TF D) Deneme E) Sorbet Fıkra 15
13. Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde veri-
len tür ile uyuşmamaktadır?
(A) Aslına bakarsanız ikisi de doğru, yani ben konuşmam
çerçevesinde, açık söylemek gerekirse düşünmek veya
düşünce arasında bir ayrım üzerinde durmak isteme-
dim. Ele aldığım problem dolayısıyla böyle bir ayrım
üzerinde durmayı düşünmedim. Ama sizin öneriniz için
teşekkür ediyorum, elbette bunları birbirinden ayırmak
lazım. Fakat dilin hem düşünceyle hem düşünmekle il-
gisi var, yani iki açıdan da ele alınabilir. (Söyleşi)
B) Doğan Aksan: Buyurun.
Korkut Tuna: Serunun cevabına şuradan başlayabili-
rim. Genel anlamda insana özgü tavrın ortaya çıkışı
için, yaklaşık günümüzden 150 ila 200 bin yıl geriye
gitmek gerekiyor, bazı söylemlerde modern insan
olarak tanımlanan günümüz insanının ortaya çıkışına
kadar gitmek gerekiyor. Burada, kültürel ögeler nasıl
öğretildi ve nasıl kuşaktan kuşağa geçirildi? (Tiyatro)
C) Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en gü-
zel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun
için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için
çalışır. Bir de Türk dili Türk milleti için kutsal bir ha-
zinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felâketler
içinde ahlâkını, geleneklerini, anılarını, çıkarlarını,
kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili
sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk mille-
tinin kalbidir, zihnidir. (Deneme)
D) Herhangi bir düşünceyi, duyguyu ve isteği başkaları-
na aktarmak için kullanılan yazı türüne mektup denir.
Uzakta bulunan arkadaşa, akrabaya yazılabileceği
gibi kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi de sağ-
lar. Mektupta kullanılacak anlatım, karşıdaki kişinin
bilgi ve kültür düzeyine göre belirlenir. Hemen hemen
her konuda yazılabilen bu yazı türü aynı zamanda,
kaleme alındığı dönemin özelliklerini yansıttığı için
birer "belge" özelliği de taşır. (Makale)
Lise Türkçe
Mülakat
13. Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde veri- len tür ile uyuşmamaktadır? (A) Aslına bakarsanız ikisi de doğru, yani ben konuşmam çerçevesinde, açık söylemek gerekirse düşünmek veya düşünce arasında bir ayrım üzerinde durmak isteme- dim. Ele aldığım problem dolayısıyla böyle bir ayrım üzerinde durmayı düşünmedim. Ama sizin öneriniz için teşekkür ediyorum, elbette bunları birbirinden ayırmak lazım. Fakat dilin hem düşünceyle hem düşünmekle il- gisi var, yani iki açıdan da ele alınabilir. (Söyleşi) B) Doğan Aksan: Buyurun. Korkut Tuna: Serunun cevabına şuradan başlayabili- rim. Genel anlamda insana özgü tavrın ortaya çıkışı için, yaklaşık günümüzden 150 ila 200 bin yıl geriye gitmek gerekiyor, bazı söylemlerde modern insan olarak tanımlanan günümüz insanının ortaya çıkışına kadar gitmek gerekiyor. Burada, kültürel ögeler nasıl öğretildi ve nasıl kuşaktan kuşağa geçirildi? (Tiyatro) C) Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en gü- zel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk milleti için kutsal bir ha- zinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felâketler içinde ahlâkını, geleneklerini, anılarını, çıkarlarını, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk mille- tinin kalbidir, zihnidir. (Deneme) D) Herhangi bir düşünceyi, duyguyu ve isteği başkaları- na aktarmak için kullanılan yazı türüne mektup denir. Uzakta bulunan arkadaşa, akrabaya yazılabileceği gibi kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi de sağ- lar. Mektupta kullanılacak anlatım, karşıdaki kişinin bilgi ve kültür düzeyine göre belirlenir. Hemen hemen her konuda yazılabilen bu yazı türü aynı zamanda, kaleme alındığı dönemin özelliklerini yansıttığı için birer "belge" özelliği de taşır. (Makale)
.
●
3.
I. Bu güdüyle dünyaya gelen insan, olgunlaşma yönünde harekete geçerek varlığını sürdürür ve zenginleştirir.
II. Bu süreç, biyolojik anlamda bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlunun kurduğu psikolojik ve sosyal ilişkiler
içinde cereyan eder.
III. Her insan kendini tanıma ve anlama güdüsüne sahiptir.
IV. Sadece biyolojik anlamda bir varlık kalır çünkü sahip olduğu her şeyini, kurmuş olduğu ve içinde varlığını sürdür-
düğü bu ilişkiler ağına borçludur.
V. İnsanın bu ilişkiler ağı içinde kazandıklarını ondan çekip alsak ortada insan ve insanlıktan eser kalmaz.
a)
Numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgiler doğruysa parantez içlerine "D", yanlışsa "Y" yazınız.
a
●
1. cümle, yapısına göre basit cümledir. (.....)
II. cümle; birleşik, kurallı cümle ve fiil cümlesidir. (......)
III. cümle, birleşik cümle ve isim cümlesidir. (.....)
IV. cümle, yapısına göre sıralı cümledir. (.....)
V. cümle; şartli birleşik, kurallı ve olumsuz cümledir. (......)
Lise Türkçe
Mülakat
. ● 3. I. Bu güdüyle dünyaya gelen insan, olgunlaşma yönünde harekete geçerek varlığını sürdürür ve zenginleştirir. II. Bu süreç, biyolojik anlamda bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlunun kurduğu psikolojik ve sosyal ilişkiler içinde cereyan eder. III. Her insan kendini tanıma ve anlama güdüsüne sahiptir. IV. Sadece biyolojik anlamda bir varlık kalır çünkü sahip olduğu her şeyini, kurmuş olduğu ve içinde varlığını sürdür- düğü bu ilişkiler ağına borçludur. V. İnsanın bu ilişkiler ağı içinde kazandıklarını ondan çekip alsak ortada insan ve insanlıktan eser kalmaz. a) Numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgiler doğruysa parantez içlerine "D", yanlışsa "Y" yazınız. a ● 1. cümle, yapısına göre basit cümledir. (.....) II. cümle; birleşik, kurallı cümle ve fiil cümlesidir. (......) III. cümle, birleşik cümle ve isim cümlesidir. (.....) IV. cümle, yapısına göre sıralı cümledir. (.....) V. cümle; şartli birleşik, kurallı ve olumsuz cümledir. (......)
5.
Şehir deneme
1
1. Kişi veya kurumlar arasında iletişimi sağlar.
II. Resmi, tarihî, özel, açık gibi türleri vardır.
III. Açık mektuplar, herkesin görebileceği bir
yayın organı aracılığıyla yayımlanır.
IV. Roman, anı, öykü, gezi gibi türler bazı sanat
çılar tarafından mektuplar ile oluşturulabilir.
V. Mektup, gazete çevresinde gelişen bir edebî
türdür.
edebil
Mektupla ilgili numaralanmış yargılardan
hangisi yanlıstır?
A) I. ve II.
B II. ve III.
III. ve IV.
PI III.
C) II. ve V.
E) IV. ve V.
Lise Türkçe
Mülakat
5. Şehir deneme 1 1. Kişi veya kurumlar arasında iletişimi sağlar. II. Resmi, tarihî, özel, açık gibi türleri vardır. III. Açık mektuplar, herkesin görebileceği bir yayın organı aracılığıyla yayımlanır. IV. Roman, anı, öykü, gezi gibi türler bazı sanat çılar tarafından mektuplar ile oluşturulabilir. V. Mektup, gazete çevresinde gelişen bir edebî türdür. edebil Mektupla ilgili numaralanmış yargılardan hangisi yanlıstır? A) I. ve II. B II. ve III. III. ve IV. PI III. C) II. ve V. E) IV. ve V.
ayırd
6.
ğıd
A) Nayilik - Halit Fahri Ozansoy
B) Yeni Lisan - Ziya Gökalp
C) Nev Yunanilik - Yahya Kemal Beyatlı
Spildste fir salsigned neon
D) Ittihad-ı İslam- Mehmet Akif Ersoy
8
E) Saf şiir - Ahmet Haşim
Shib III.
IV.
V.
Yeni Lison →iyo gyökup
Yapıt
Kızıl Elma →→
Geçtiğim Yol
Türk Duygusu
Türkçe Şiirler
Serab-i Ömrüm-
alle s
Webig
B) II
C) III
mizah IsmA (3
Sanatçı
Ziya Gökalp
Ali Canip Yöntem
Aka Gündüz
Faruk Nafiz Çamlıbel
Rıza Tevfik Bölükbaş
am3 lax (0
Yukarıdaki yapıt - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) I
D) (V
Sayfa: 184
Büyük
E) V
Döner
çekle
dikla
da
AS
$17
Lise Türkçe
Mülakat
ayırd 6. ğıd A) Nayilik - Halit Fahri Ozansoy B) Yeni Lisan - Ziya Gökalp C) Nev Yunanilik - Yahya Kemal Beyatlı Spildste fir salsigned neon D) Ittihad-ı İslam- Mehmet Akif Ersoy 8 E) Saf şiir - Ahmet Haşim Shib III. IV. V. Yeni Lison →iyo gyökup Yapıt Kızıl Elma →→ Geçtiğim Yol Türk Duygusu Türkçe Şiirler Serab-i Ömrüm- alle s Webig B) II C) III mizah IsmA (3 Sanatçı Ziya Gökalp Ali Canip Yöntem Aka Gündüz Faruk Nafiz Çamlıbel Rıza Tevfik Bölükbaş am3 lax (0 Yukarıdaki yapıt - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I D) (V Sayfa: 184 Büyük E) V Döner çekle dikla da AS $17
8.
Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki
grup arasında karşılıklı olarak tartışılmasına mü-
nazara denir.
II. Münazarada amaç karşı tarafın fikirlerini değiştir-
mektir.
III. Grup temsilcileri, karşılıklı olarak söz alıp tezleri-
ni savunurlar.
IV. Konuşmalar konuşmacı sayısına göre, genellikle
5-7 dakika ile sınırlandırılır.
V. Bir sonraki konuşmacı, kendinden önce konu-
şanların tezlerini çürütmeye çalışmalıdır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde münazara
ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A).
B) II.
CIH.
D) IV.
E)V.
Lise Türkçe
Mülakat
8. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında karşılıklı olarak tartışılmasına mü- nazara denir. II. Münazarada amaç karşı tarafın fikirlerini değiştir- mektir. III. Grup temsilcileri, karşılıklı olarak söz alıp tezleri- ni savunurlar. IV. Konuşmalar konuşmacı sayısına göre, genellikle 5-7 dakika ile sınırlandırılır. V. Bir sonraki konuşmacı, kendinden önce konu- şanların tezlerini çürütmeye çalışmalıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde münazara ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A). B) II. CIH. D) IV. E)V.
1. Aşağıdakilerin hangisinde münazara ile ilgili yanlış
bilgi verilmiştir?
A) Jüri önünde, tez ve antitezin iki ekip tarafından tartışıl-
masıdır.
B) Amacı doğruya ulaşmak olan bu tartışmayı, isteyen
herkes izleyebilir.
C) Amaç tartışmacıların düşünme gücünü geliştirmek,
onlara eleştirme gücü kazandırmaktır.
D) Bu tartışmalar için önceden hazırlık yapılır; by tartış-
ma, araştırma ve incelemeye dayalıdır.
E) Sesin iyi ayarlanması, konu dışına çıkılmaması, anlatı-
lanların belgelere dayandırılması önemlidir.
Lise Türkçe
Mülakat
1. Aşağıdakilerin hangisinde münazara ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Jüri önünde, tez ve antitezin iki ekip tarafından tartışıl- masıdır. B) Amacı doğruya ulaşmak olan bu tartışmayı, isteyen herkes izleyebilir. C) Amaç tartışmacıların düşünme gücünü geliştirmek, onlara eleştirme gücü kazandırmaktır. D) Bu tartışmalar için önceden hazırlık yapılır; by tartış- ma, araştırma ve incelemeye dayalıdır. E) Sesin iyi ayarlanması, konu dışına çıkılmaması, anlatı- lanların belgelere dayandırılması önemlidir.
11. Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde bir ya da birden
çok kişiyle yapılan konuşmalara ve bu konuşmaların
aktarıldığı metin türüne - - - - denir. Kurallarını çoğunluk-
la kendisiyle konuşulan kişinin mizacı ve kültürel özel-
likleri belirler.
Bu parçada boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Mülakat
D) Nutuk
B) Sohbet
E) Panel
C) Münazara
Lise Türkçe
Mülakat
11. Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde bir ya da birden çok kişiyle yapılan konuşmalara ve bu konuşmaların aktarıldığı metin türüne - - - - denir. Kurallarını çoğunluk- la kendisiyle konuşulan kişinin mizacı ve kültürel özel- likleri belirler. Bu parçada boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mülakat D) Nutuk B) Sohbet E) Panel C) Münazara
2022 KPSS Eğitim Bilimleri
●
13. Burcu Öğretmen, sosyoloji dersinde "şiddetin
toplumdaki görünümü, nedenleri ve şiddeti önle-
me yolları" konusunda bir başkan denetiminde,
seçilen farklı bakış açılarına sahip öğrencilerin
konuyu tartışmasını, belli sonuçlara ulaşmasını
ve öğrencilerin süreç sonunda sorularına cevap
almalarını sağlamıştır.
Burcu Öğretmen'in süreçte yararlandığı
öğretim yöntem ya da tekniği
aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Panel
B) Açık oturum
C) Kollegyum
D)
E) Forum
Sempozyum
BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM
Lise Türkçe
Mülakat
2022 KPSS Eğitim Bilimleri ● 13. Burcu Öğretmen, sosyoloji dersinde "şiddetin toplumdaki görünümü, nedenleri ve şiddeti önle- me yolları" konusunda bir başkan denetiminde, seçilen farklı bakış açılarına sahip öğrencilerin konuyu tartışmasını, belli sonuçlara ulaşmasını ve öğrencilerin süreç sonunda sorularına cevap almalarını sağlamıştır. Burcu Öğretmen'in süreçte yararlandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakiler- den hangisidir? A) Panel B) Açık oturum C) Kollegyum D) E) Forum Sempozyum BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM
5.
En iyi özgün senaryo ödülüyle taçlandırılan Parazit gözden
kaçmayan () bağışlanamaz pek çok dramatik hatalarla dolu
(e) Gereksiz ölçüde uzatılmış bir final () inanılması güç sürpriz-
ler, son derece kabaca planlanmış tesadüfler ( )
Bu parçada parantezle () belirtilen yerlere, aşağıdakilerin
hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilme-
delidir?
A) (;) (;) (,) (.)
B) (,) (:) (,) (...)
C) (,) (;) (;) (...)
DY (;) ( : ) (;) ( . )
E) (;) ( : ) (, ) (...)
Lise Türkçe
Mülakat
5. En iyi özgün senaryo ödülüyle taçlandırılan Parazit gözden kaçmayan () bağışlanamaz pek çok dramatik hatalarla dolu (e) Gereksiz ölçüde uzatılmış bir final () inanılması güç sürpriz- ler, son derece kabaca planlanmış tesadüfler ( ) Bu parçada parantezle () belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilme- delidir? A) (;) (;) (,) (.) B) (,) (:) (,) (...) C) (,) (;) (;) (...) DY (;) ( : ) (;) ( . ) E) (;) ( : ) (, ) (...)
11. Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak
ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha
||
emili
geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci
III nolhov sbigge da IV Mell
yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu
anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı. Opily
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri
hem yapım hem çekim eki almıştır? le mildo net
A) I ve
mileg
Il
B) II ve IV
C) Il ye V
E) Ill ve V
Dil ve V
Jok
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Mülakat
11. Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha || emili geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci III nolhov sbigge da IV Mell yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı. Opily Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem çekim eki almıştır? le mildo net A) I ve mileg Il B) II ve IV C) Il ye V E) Ill ve V Dil ve V Jok Diğer sayfaya geçiniz.
16)
bilm
ned
11) Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden olan mülakatın özelliklerinden biri
değildir?
A
BIS
A)Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı bir ya da birden
çok kişiyle yapılan soru-cevap konuşmalardır
B)Konuşmacının konularla ilgili açık ve net görüşleri
alınmaya çalışılır.
C
D)
C)Kendisiyle mülakat yapılacak kişi, haberci
tarafindan rastgele seçilmez.v
EC
17)
D)Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve
düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilmelidir.
tür
EMülakat yapılan kişiye yöneltilen sorular mülakat
sırasında ortaya çıkar
boz
B)
Lise Türkçe
Mülakat
16) bilm ned 11) Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden olan mülakatın özelliklerinden biri değildir? A BIS A)Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı bir ya da birden çok kişiyle yapılan soru-cevap konuşmalardır B)Konuşmacının konularla ilgili açık ve net görüşleri alınmaya çalışılır. C D) C)Kendisiyle mülakat yapılacak kişi, haberci tarafindan rastgele seçilmez.v EC 17) D)Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilmelidir. tür EMülakat yapılan kişiye yöneltilen sorular mülakat sırasında ortaya çıkar boz B)
hid
4. Aşağıdakilerden hangisi mülakat sırasında dikkat
edilmesi gereken özelliklerden değildir?
A) Mülakat yapılan kişinin konu ile ilgisi olmayan özel
yaşamına girmemeye dikkat edilir.
B) Mülakat sırasında karşıdaki kim olursa olsun neza-
ket kuralları eksiksiz uygulanır.
C) Mülakat sırasında kayıt cihazları ve görüntü almak
için konuktan izin almak gerekir.
(8
D) Konuşma hakkı daha çok mülakat yapılan kişiye
verilir.
E) Mülakat yapılan kişinin kaygılanmaması için mü-
lakatçı, aldığı notları kontrol ettirmek zorundadır.
Lise Türkçe
Mülakat
hid 4. Aşağıdakilerden hangisi mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir? A) Mülakat yapılan kişinin konu ile ilgisi olmayan özel yaşamına girmemeye dikkat edilir. B) Mülakat sırasında karşıdaki kim olursa olsun neza- ket kuralları eksiksiz uygulanır. C) Mülakat sırasında kayıt cihazları ve görüntü almak için konuktan izin almak gerekir. (8 D) Konuşma hakkı daha çok mülakat yapılan kişiye verilir. E) Mülakat yapılan kişinin kaygılanmaması için mü- lakatçı, aldığı notları kontrol ettirmek zorundadır.