Soru:

1923-1930 yılları arası Türk dış politikasının öncelikleri Lo- zan Barış Konferansı'ndan kalan sorunları çözmek olmuş- tur. Türk

1923-1930 yılları arası Türk dış politikasının öncelikleri Lo-
zan Barış Konferansı'ndan kalan sorunları çözmek olmuş-
tur.
Türk dış politikasında görülen;
1. Musul (Irak siniri),
II. Nüfus mübadelesi,
III. Dış borçlar
sorunlarından hangileri bu politikaya kanıt olarak gös-
terilebilir?
C) I ve II
B) Yalnız II
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) I ve III

1923-1930 yılları arası Türk dış politikasının öncelikleri Lo- zan Barış Konferansı'ndan kalan sorunları çözmek olmuş- tur. Türk dış politikasında görülen; 1. Musul (Irak siniri), II. Nüfus mübadelesi, III. Dış borçlar sorunlarından hangileri bu politikaya kanıt olarak gös- terilebilir? C) I ve II B) Yalnız II A) Yalnız! E) I, II ve III D) I ve III