Soru:

1936 Fransa'nın Hatay'dan gokies 7. Man isi olan Biring erlerinde isyan Kuvayimille zenli ordu tara eti'nin, yaşanan biri de Hiy

1936 Fransa'nın Hatay'dan gokies
7. Man
isi olan Biring
erlerinde isyan
Kuvayimille
zenli ordu tara
eti'nin, yaşanan
biri de Hiyanet
Hatay Sorunu'nun Miletier Comiyetine gönderime
ge
2
rden hangisi-
Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması
Buna göre
Batman
Ankara Konya
Tren Ham
In Ordu'da Penye
verileri haritaya aku
lerin sıralasiasa
Ometi Anadolu
asi vermiştir
ti'nin Anado
Hatay'ın ana vatana katılması
verilmiştir?
yürütme yet-
bastırılması
göstereme-
A)
B)
c)
Hatay ile ilgili diyagramda verilen olayların kro-
nolojik sıralamasında "?" ile belirtilen yere aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilirse sıralama doğru
olur?
A) Nasturi Ayaklanması
18) Sandler Raporu
C) Şeyh Sait Ayaklanması
D) Ankara Antlaşması
E) Haliç Konferansı
Alansal
Nokasal
Cizgisel
Cizgisel
Noktasal
Titesini koru-
El
Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandınlarak
YAYIN DENZI
gösterilmiştir.
e masral-
arşılamak
ancak ya
kane sa-
ederek
Tardır.

1936 Fransa'nın Hatay'dan gokies 7. Man isi olan Biring erlerinde isyan Kuvayimille zenli ordu tara eti'nin, yaşanan biri de Hiyanet Hatay Sorunu'nun Miletier Comiyetine gönderime ge 2 rden hangisi- Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması Buna göre Batman Ankara Konya Tren Ham In Ordu'da Penye verileri haritaya aku lerin sıralasiasa Ometi Anadolu asi vermiştir ti'nin Anado Hatay'ın ana vatana katılması verilmiştir? yürütme yet- bastırılması göstereme- A) B) c) Hatay ile ilgili diyagramda verilen olayların kro- nolojik sıralamasında "?" ile belirtilen yere aşa- ğıdakilerden hangisi getirilirse sıralama doğru olur? A) Nasturi Ayaklanması 18) Sandler Raporu C) Şeyh Sait Ayaklanması D) Ankara Antlaşması E) Haliç Konferansı Alansal Nokasal Cizgisel Cizgisel Noktasal Titesini koru- El Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandınlarak YAYIN DENZI gösterilmiştir. e masral- arşılamak ancak ya kane sa- ederek Tardır.