Soru:

2 1. Büret A SIVISI K kabi Mavi turnusol kağıdı Musluk K kabi B SIVISI SIVISI Ahmet, mavi turnusol kâğıdını A sivisina batırdığı

2
1.
Büret
A SIVISI
K kabi
Mavi turnusol
kağıdı
Musluk
K kabi
B SIVISI
SIVISI
Ahmet, mavi turnusol
kâğıdını A sivisina
batırdığında turnusol
kâğıdının rengi
kırmızıya dönüyor.
Daha sonra başlangıçtaki pH
değeri 10 olan B SIVISının üzerine
büretteki A SIVISinin yarısını yavaş
yavaş ilave ediyor.
Son olarak k kabinda
oluşan çözeltiye mavi
turnusol kâğıdını batırdığında
turnusol kâğıdının
rengi
kırmızıya dönüyor.
Ahmet, büretteki sivinin ve K kabındaki maddenin pH değişimini grafikle göstermek istiyor.
Buna göre Ahmet'in çizdiği grafikler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
B)
ABüret içinde kalan
sivinin pH'
AK kabindaki
10
sivinin pH'l
A)
Büret içinde kalan
sivinin pH'!
AK kabındaki
10
sivinin pH'I
3
7
1
3
Zaman
Zaman
Zaman
Zaman
Büret içinde kalan
sivinin pH's
AK kabındaki
sivinin pH'I
10
ABüret içinde kalan
sivinin pH'!
AK kabındaki
10
sivinin pH'I
5
3
3
3
Zan
Zaman
Zaman
Zaman

2 1. Büret A SIVISI K kabi Mavi turnusol kağıdı Musluk K kabi B SIVISI SIVISI Ahmet, mavi turnusol kâğıdını A sivisina batırdığında turnusol kâğıdının rengi kırmızıya dönüyor. Daha sonra başlangıçtaki pH değeri 10 olan B SIVISının üzerine büretteki A SIVISinin yarısını yavaş yavaş ilave ediyor. Son olarak k kabinda oluşan çözeltiye mavi turnusol kâğıdını batırdığında turnusol kâğıdının rengi kırmızıya dönüyor. Ahmet, büretteki sivinin ve K kabındaki maddenin pH değişimini grafikle göstermek istiyor. Buna göre Ahmet'in çizdiği grafikler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? B) ABüret içinde kalan sivinin pH' AK kabindaki 10 sivinin pH'l A) Büret içinde kalan sivinin pH'! AK kabındaki 10 sivinin pH'I 3 7 1 3 Zaman Zaman Zaman Zaman Büret içinde kalan sivinin pH's AK kabındaki sivinin pH'I 10 ABüret içinde kalan sivinin pH'! AK kabındaki 10 sivinin pH'I 5 3 3 3 Zan Zaman Zaman Zaman