Soru:

2. 1058'de, halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetin- den dolayı, Tuğrul Bey'e iki altın kılıç kuşatan halife, onu "Doğunun

2.
1058'de, halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetin-
den dolayı, Tuğrul Bey'e iki altın kılıç kuşatan halife, onu
"Doğunun ve Batının Sultan'ı” unvanıyla ödüllendirmiştir.
0000000
Halifenin Selçuklu sultanına bu unvanı vermesi, aşa-
ğıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz?
YAYINLARI
LIMIT
A) İslam âleminin dünyevi egemenliğinin Türk hükümda-
rina verildiğini
B) Selçukluların İslam dünyasının koruyuculuğu ve lider-
liğini üstlendiğini
C) İslam dünyasından siyasi otorite ile dinî otoritenin bir-
birinden ayrıldığını
D) Halifeliğin Türk devletlerinin hükümdarlarına geçtiğini
E)_Türk devletlerinin İslam âlemine katkı sunduğunu

2. 1058'de, halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetin- den dolayı, Tuğrul Bey'e iki altın kılıç kuşatan halife, onu "Doğunun ve Batının Sultan'ı” unvanıyla ödüllendirmiştir. 0000000 Halifenin Selçuklu sultanına bu unvanı vermesi, aşa- ğıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz? YAYINLARI LIMIT A) İslam âleminin dünyevi egemenliğinin Türk hükümda- rina verildiğini B) Selçukluların İslam dünyasının koruyuculuğu ve lider- liğini üstlendiğini C) İslam dünyasından siyasi otorite ile dinî otoritenin bir- birinden ayrıldığını D) Halifeliğin Türk devletlerinin hükümdarlarına geçtiğini E)_Türk devletlerinin İslam âlemine katkı sunduğunu