Soru:

. 2. 11, Orhun ve Selenga irmakları dolaylarında yaşayan Uygurlar, kendilerinden önceki Türk kavimlerine göre çevrelerindeki top

.
2.
11, Orhun ve Selenga irmakları dolaylarında yaşayan
Uygurlar, kendilerinden önceki Türk kavimlerine
göre çevrelerindeki toplumlarla daha yakın ilişkiler
kurmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu belirleme ile çelişir?
A) Ticaretle uğraşmaları
B) Dinsel etkileşime girmeleri
e) Savaşçı bir yapıya sahip olmaları
D) Tarımsal üretime yönelmeleri
E) Yerleşik yaşamı benimsemeleri.

. 2. 11, Orhun ve Selenga irmakları dolaylarında yaşayan Uygurlar, kendilerinden önceki Türk kavimlerine göre çevrelerindeki toplumlarla daha yakın ilişkiler kurmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu belirleme ile çelişir? A) Ticaretle uğraşmaları B) Dinsel etkileşime girmeleri e) Savaşçı bir yapıya sahip olmaları D) Tarımsal üretime yönelmeleri E) Yerleşik yaşamı benimsemeleri.