Soru:

→2 3 4 Şekilde sinir sistemine ait yapılar numaralarla gösterilmiştir. numaralı yapı isteğimiz dışında çalışan iç organlarimi- z

→2
3
4
Şekilde sinir sistemine ait yapılar numaralarla gösterilmiştir.
numaralı yapı isteğimiz
dışında çalışan iç organlarimi-
zin kontrol merkezidir.
Ali
2 ve 4 numaralı yapılar
merkezi sinir sistemine aittir.
Gül
3 numaralı yapı acıkma,
susama, uyku ve uyanıklık
gibi olayları düzenler.
Mert
Buna göre, yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği ifadeler yanlıştır?
D) Ali ve Gü
B) Yalnız Mert
C) Ali ve Mert
A) Yalnız Gül

→2 3 4 Şekilde sinir sistemine ait yapılar numaralarla gösterilmiştir. numaralı yapı isteğimiz dışında çalışan iç organlarimi- zin kontrol merkezidir. Ali 2 ve 4 numaralı yapılar merkezi sinir sistemine aittir. Gül 3 numaralı yapı acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi olayları düzenler. Mert Buna göre, yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği ifadeler yanlıştır? D) Ali ve Gü B) Yalnız Mert C) Ali ve Mert A) Yalnız Gül