Soru:

2. 5. 0 Dd $a Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra ku- rulan devletler arasında en uzun ömürlü olanıdır. Başkenti Girna

2.
5. 0
Dd
$a
Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra ku-
rulan devletler arasında en uzun ömürlü olanıdır.
Başkenti Girnata şehridir.
Siyasi alandan daha çok kültür ve medeniyet alanin-
da yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmıştır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki devletlerden hangi-
sine aittir?
A)
B
C)
D
E)
2. Aş
taşı
A) Tolunoğullar
B) Abbasiler
C) Fatimiler
D) Gazneliler
E) Beni Ahmer
A) Kağ

2. 5. 0 Dd $a Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra ku- rulan devletler arasında en uzun ömürlü olanıdır. Başkenti Girnata şehridir. Siyasi alandan daha çok kültür ve medeniyet alanin- da yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmıştır. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki devletlerden hangi- sine aittir? A) B C) D E) 2. Aş taşı A) Tolunoğullar B) Abbasiler C) Fatimiler D) Gazneliler E) Beni Ahmer A) Kağ