Soru:

2. Abbasi Devleti'nde halifeler devlet işlerini idare edebilmek amacıyla geniş yetkiler verdikleri vezirlik makamını oluştur- mu

2.
Abbasi Devleti'nde halifeler devlet işlerini idare edebilmek
amacıyla geniş yetkiler verdikleri vezirlik makamını oluştur-
muşlardır. Ayrıca Abbasilerde ülke meseleleri divanda görüşü-
lüp karara bağlanmıştır.
TOP
Buna göre,
I. Halifeler siyasi kimliklerinden uzaklaşmıştır.
II. Demokratik uygulamalar görülmüştür.
III. Divan danışma kurulu işlevi görmüştür.
yargılarından hangileri Abbasi yönetimi için söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) Le 11
D) Lve III
E) I, II ve III

2. Abbasi Devleti'nde halifeler devlet işlerini idare edebilmek amacıyla geniş yetkiler verdikleri vezirlik makamını oluştur- muşlardır. Ayrıca Abbasilerde ülke meseleleri divanda görüşü- lüp karara bağlanmıştır. TOP Buna göre, I. Halifeler siyasi kimliklerinden uzaklaşmıştır. II. Demokratik uygulamalar görülmüştür. III. Divan danışma kurulu işlevi görmüştür. yargılarından hangileri Abbasi yönetimi için söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) Le 11 D) Lve III E) I, II ve III