Soru:

2. Aşağıda verilen ifadeleri değerlendirerek karşılarındaki boşluğa doğru ya da yanlış olarak yazınız. İFADELER DOĞRU YANLIŞ Den

2. Aşağıda verilen ifadeleri değerlendirerek karşılarındaki boşluğa doğru ya da yanlış olarak yazınız.
İFADELER
DOĞRU YANLIŞ
Deneysel verilere dayalı ilk atom modeli John Dalton tarafından öne sürül-
1
müştür.
2.
Thomson, atomun içinde küçük taneciklerin bulunduğunu ve bundan dola-
yı atomun bölünebileceği fikrini öne sürmüştür.
Niels Bohr, yaptığı deney ve gözlemler sonucunda atumun yapısını Güneş
etrafında dolanan gezegenlere benzetmiştir.
geçiri-
3
a ayri
4
Ernest Rutherford, yaptığı çalışmalara göre elektronların, çekirdeğin etrafında
rastgele dolaşmadıklarını söylemiştir.
5
Geçmişten günümüze kadar bazı bilim insanları yaptıkları deney ve gözlemler
sonucunda atom ile ilgili yeni modeller tasarlamışlardır.

2. Aşağıda verilen ifadeleri değerlendirerek karşılarındaki boşluğa doğru ya da yanlış olarak yazınız. İFADELER DOĞRU YANLIŞ Deneysel verilere dayalı ilk atom modeli John Dalton tarafından öne sürül- 1 müştür. 2. Thomson, atomun içinde küçük taneciklerin bulunduğunu ve bundan dola- yı atomun bölünebileceği fikrini öne sürmüştür. Niels Bohr, yaptığı deney ve gözlemler sonucunda atumun yapısını Güneş etrafında dolanan gezegenlere benzetmiştir. geçiri- 3 a ayri 4 Ernest Rutherford, yaptığı çalışmalara göre elektronların, çekirdeğin etrafında rastgele dolaşmadıklarını söylemiştir. 5 Geçmişten günümüze kadar bazı bilim insanları yaptıkları deney ve gözlemler sonucunda atom ile ilgili yeni modeller tasarlamışlardır.