Soru:

2. Aşağıdaki hangi gelişme Me ilk defa islam dünyası iki si- yasi güç halinde temsil edilmeye başlanmıştır? A) Muaviye'nin hilaf

2. Aşağıdaki hangi gelişme Me ilk defa islam dünyası iki si-
yasi güç halinde temsil edilmeye başlanmıştır?
A) Muaviye'nin hilafeti saltanata dönüştürmesi
B) Endülüs Emevi Devleti'nin kurulması
c) Kerbela Olayı’nın yaşanmasl.
D) Fatimi Devleti'nin kurulması
E) Hz. Ali'nin şehit edilmesi

2. Aşağıdaki hangi gelişme Me ilk defa islam dünyası iki si- yasi güç halinde temsil edilmeye başlanmıştır? A) Muaviye'nin hilafeti saltanata dönüştürmesi B) Endülüs Emevi Devleti'nin kurulması c) Kerbela Olayı’nın yaşanmasl. D) Fatimi Devleti'nin kurulması E) Hz. Ali'nin şehit edilmesi