Soru:

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde, devlet meclisi olan kurultayın yetkilerinden biri değildir? A) Hükümdar seçim

2.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde,
devlet meclisi olan kurultayın yetkilerinden biri
değildir?
A) Hükümdar seçimi veya onaylaması
B) Hükümet üyelerini belirlemesi
c) Devletin ekonomik ve askeri gücünü denetlemesi
D) Hükümdarla birlikte yasa çıkarması
E) Hükümdara danışmanlık yapması

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde, devlet meclisi olan kurultayın yetkilerinden biri değildir? A) Hükümdar seçimi veya onaylaması B) Hükümet üyelerini belirlemesi c) Devletin ekonomik ve askeri gücünü denetlemesi D) Hükümdarla birlikte yasa çıkarması E) Hükümdara danışmanlık yapması