Soru:

2. Avrupalılar, Haçlı Seferleri sırasında bir aydınlanma dö- nemi yaşayan Islam uygarlığından yararlanırlar. Müs- lümanların dah

2.
Avrupalılar, Haçlı Seferleri sırasında bir aydınlanma dö-
nemi yaşayan Islam uygarlığından yararlanırlar. Müs-
lümanların daha önce Arapçaya çevirdiği eski Yunan
yapıtları ile Farabi, İbni Sina gibi Türk İslam bilginlerinin
eserlerinden çeviriler yaptılar. Bilim ve teknik alanındaki
gelişmelerle ortaya çıkan pusulayı, barutu, kâğıdı Av-
rupa'ya götürdüler. Haçlılar; Müslümanlardan hali, ipek,
pamuklu kumaş dokumacılığı öğrendiler. Müslümanlar-
dan öğrendikleriyle ufukları genişleyen Avrupalılar yeni
arayışlara yöneldiler.
Zeynep Öğretmen sınıfta bu parçayı okuduktan sonra
öğrencilerine, verdiği bilgilerin Avrupa'da hangi geliş-
melerin başlamasına ortam hazırladığını sormuştur.
Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış
cevap vermiştir?
A) Mehtap: Coğrafi Keşiflerin
B) Sercan: Rönesans Hareketlerinin
C) Nurçe: Reform Hareketlerinin
D) Fatih: Aydınlanma Çağı'nın
E) Yudum: Kavimler Göçü'nün
ÜD202010-1

2. Avrupalılar, Haçlı Seferleri sırasında bir aydınlanma dö- nemi yaşayan Islam uygarlığından yararlanırlar. Müs- lümanların daha önce Arapçaya çevirdiği eski Yunan yapıtları ile Farabi, İbni Sina gibi Türk İslam bilginlerinin eserlerinden çeviriler yaptılar. Bilim ve teknik alanındaki gelişmelerle ortaya çıkan pusulayı, barutu, kâğıdı Av- rupa'ya götürdüler. Haçlılar; Müslümanlardan hali, ipek, pamuklu kumaş dokumacılığı öğrendiler. Müslümanlar- dan öğrendikleriyle ufukları genişleyen Avrupalılar yeni arayışlara yöneldiler. Zeynep Öğretmen sınıfta bu parçayı okuduktan sonra öğrencilerine, verdiği bilgilerin Avrupa'da hangi geliş- melerin başlamasına ortam hazırladığını sormuştur. Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? A) Mehtap: Coğrafi Keşiflerin B) Sercan: Rönesans Hareketlerinin C) Nurçe: Reform Hareketlerinin D) Fatih: Aydınlanma Çağı'nın E) Yudum: Kavimler Göçü'nün ÜD202010-1