Soru:

2. Büyük Selçuklu Devleti topraklarında medrese inşaatlarının başlaması Alp Arslan zamanında gerçekleşecektir. Sultan Alp Arslan

2.
Büyük Selçuklu Devleti topraklarında medrese inşaatlarının
başlaması Alp Arslan zamanında gerçekleşecektir. Sultan
Alp Arslan ve veziri Nizâmülmülk, Nizamiye Medreselerini
kurmuştur. İlki Nişabur'da, daha sonra Bağdat ve diğer
önemli şehirlerde açılan Nizamiye Medreselerinde öğren-
cilerin bütün ihtiyaçları karşılanmıştır.
Büyük Selçuklu Devleti'nde bu denli büyük eğitim
yatırımlarının yapılmasının amaçları arasında aşağı-
dakilerden hangisi yer almaz?
A) Fatimi ve Bâtınilerin yıkıcı faaliyetlerini önlemek
B) Sünni düşünceyi yaymak
C Zanaatkâr yetiştirmek
D) Devlet memuru yetiştirmek
E) Din adamı yetiştirmek
YT / GNL-1 (C SERİSİ)

2. Büyük Selçuklu Devleti topraklarında medrese inşaatlarının başlaması Alp Arslan zamanında gerçekleşecektir. Sultan Alp Arslan ve veziri Nizâmülmülk, Nizamiye Medreselerini kurmuştur. İlki Nişabur'da, daha sonra Bağdat ve diğer önemli şehirlerde açılan Nizamiye Medreselerinde öğren- cilerin bütün ihtiyaçları karşılanmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nde bu denli büyük eğitim yatırımlarının yapılmasının amaçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Fatimi ve Bâtınilerin yıkıcı faaliyetlerini önlemek B) Sünni düşünceyi yaymak C Zanaatkâr yetiştirmek D) Devlet memuru yetiştirmek E) Din adamı yetiştirmek YT / GNL-1 (C SERİSİ)