Soru:

2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdınızın Sosyal Bilimler Testi için ayrılan 3. 1.Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Av

2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdınızın Sosyal Bilimler Testi için ayrılan
3.
1.Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından
Avrupa'da ortaya çıkan otorite boşluğu derebeyliklerin
kurulmasına ortam hazırlamıştır. Can ve mal korkusu
ile karşı karşıya kalan halk, büyük malikânelerde ya-
şayan derebeylere sığınmıştır. Üretimin kaynağı olan
toprak ve bu toprağın üzerinde yaşayan halk derebey-
lerinin malı hâline gelmiştir. Sürekli savaşların yaşan-
dığı Avrupa'da artı ürün elde etmek zorlaşmıştır.
Bu bilgilere göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Aloin,
Din, meşruiyetin kaynağı sayılmıştır.
B) Ekonomi tarıma dayalıdır.
C) Sınıf farklılıkları görülmektedir.
D) Avrupa'nın siyasi haritası değişmiştir.
E) Ticari faaliyetler gelişmemiştir.

2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdınızın Sosyal Bilimler Testi için ayrılan 3. 1.Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Avrupa'da ortaya çıkan otorite boşluğu derebeyliklerin kurulmasına ortam hazırlamıştır. Can ve mal korkusu ile karşı karşıya kalan halk, büyük malikânelerde ya- şayan derebeylere sığınmıştır. Üretimin kaynağı olan toprak ve bu toprağın üzerinde yaşayan halk derebey- lerinin malı hâline gelmiştir. Sürekli savaşların yaşan- dığı Avrupa'da artı ürün elde etmek zorlaşmıştır. Bu bilgilere göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili aşağı- daki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aloin, Din, meşruiyetin kaynağı sayılmıştır. B) Ekonomi tarıma dayalıdır. C) Sınıf farklılıkları görülmektedir. D) Avrupa'nın siyasi haritası değişmiştir. E) Ticari faaliyetler gelişmemiştir.