Soru:

2. Coğrafi Keşifler'in Osmanlı Devleti'ne etkileri arasında; I. Akdeniz limanlarının canlılığını kaybetmesi, II. Baharat ve İpek

2.
Coğrafi Keşifler'in Osmanlı Devleti'ne etkileri
arasında;
I. Akdeniz limanlarının canlılığını kaybetmesi,
II. Baharat ve İpek Yolları'nın kullanılmaz hâle
gelmesi
III. Amerika'ya göçlerin yaşanması
durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebi-
lir?
A) Yalnız ! B) Yalnız || C) I ve I
D) Il ve III E) I, II ve II

2. Coğrafi Keşifler'in Osmanlı Devleti'ne etkileri arasında; I. Akdeniz limanlarının canlılığını kaybetmesi, II. Baharat ve İpek Yolları'nın kullanılmaz hâle gelmesi III. Amerika'ya göçlerin yaşanması durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebi- lir? A) Yalnız ! B) Yalnız || C) I ve I D) Il ve III E) I, II ve II