Soru:

2 Emeviler Dönemi'nde Arap milliyetçiliği politikası izlenmiştir. Bu durumun Dört Halife Dönemi'ndeki aşağıdaki uygula- malardan

2
Emeviler Dönemi'nde Arap milliyetçiliği politikası izlenmiştir.
Bu durumun Dört Halife Dönemi'ndeki aşağıdaki uygula-
malardan hangisi ile çeliştiği savunulabilir?
A)/ Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi
B) Bütün Müslümanların eşit olması
C) illerin merkezden atanan valiler tarafındab idare edilmesi
D) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi
E) Devlet hazinesinin oluşturulması

2 Emeviler Dönemi'nde Arap milliyetçiliği politikası izlenmiştir. Bu durumun Dört Halife Dönemi'ndeki aşağıdaki uygula- malardan hangisi ile çeliştiği savunulabilir? A)/ Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi B) Bütün Müslümanların eşit olması C) illerin merkezden atanan valiler tarafındab idare edilmesi D) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi E) Devlet hazinesinin oluşturulması