Soru:

2. Emeviler Dönemi'nde milliyetçi, Abbasiler Dönemi'nde ümmetçi bir politika izlenmiştir. Buna göre Emeviler Dönemi'ndeki, 1. Ar

2.
Emeviler Dönemi'nde milliyetçi, Abbasiler Dönemi'nde
ümmetçi bir politika izlenmiştir.
Buna göre Emeviler Dönemi'ndeki,
1. Arap olmayan Müslümanların mevali (azatlı köle)
olarak görülmesi,
II. halifeliğin aynı aileye mensup kişiler arasında el
değiştirmesi,
III. orduda ve yönetimde sadece Arap olanlara görev
verilmesi
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
uygulamalarından hangilerinin Abbasiler Dönemi'nde
görüldüğü söylenemez?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve ML
D) I ve III
naai

2. Emeviler Dönemi'nde milliyetçi, Abbasiler Dönemi'nde ümmetçi bir politika izlenmiştir. Buna göre Emeviler Dönemi'ndeki, 1. Arap olmayan Müslümanların mevali (azatlı köle) olarak görülmesi, II. halifeliğin aynı aileye mensup kişiler arasında el değiştirmesi, III. orduda ve yönetimde sadece Arap olanlara görev verilmesi FEN BİLİMLERİ YAYINLARI uygulamalarından hangilerinin Abbasiler Dönemi'nde görüldüğü söylenemez? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve ML D) I ve III naai