Soru:

2. Feodal bir yapılaşmanın ortaya çıkmasını isteme- yen Osmanlı Devleti, idari ve adli teşkilatlarda ken- di görevlilerini yetiş

2.
Feodal bir yapılaşmanın ortaya çıkmasını isteme-
yen Osmanlı Devleti, idari ve adli teşkilatlarda ken-
di görevlilerini yetiştirmeye önem vermiş ve devşir-
me sistemini kurmuştur. Bu sistemin temel ilkesi,
Türk İslam âdet ve geleneklerine, hükümdara ve
devlete sadakatle bağlılıktır.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin_devşirme sis-
temini oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini
amaçladığı söylenebilir?
(A) Merkezî otoriteyi güçlendirmek
B) Avrupa'nın yönetim anlayışını uygulamak
CAskerî teşkilatı güçlendirmek
D) Güçlü kişilerin yönetimde söz sahibi olmasını
sağlamak
E) Demokratik uygulamalarla devlet yönetimini
kolaylaştırmak
44
YAYIN DENİZİ

2. Feodal bir yapılaşmanın ortaya çıkmasını isteme- yen Osmanlı Devleti, idari ve adli teşkilatlarda ken- di görevlilerini yetiştirmeye önem vermiş ve devşir- me sistemini kurmuştur. Bu sistemin temel ilkesi, Türk İslam âdet ve geleneklerine, hükümdara ve devlete sadakatle bağlılıktır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin_devşirme sis- temini oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? (A) Merkezî otoriteyi güçlendirmek B) Avrupa'nın yönetim anlayışını uygulamak CAskerî teşkilatı güçlendirmek D) Güçlü kişilerin yönetimde söz sahibi olmasını sağlamak E) Demokratik uygulamalarla devlet yönetimini kolaylaştırmak 44 YAYIN DENİZİ