Soru:

2 Hz. Ebubekir Dönemi'nde Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden han- gisi gösterileb

2
Hz. Ebubekir Dönemi'nde Kur'an-ı Kerim'in kitap haline
getirilmesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden han-
gisi gösterilebilir?
A) İllere valilerin gönderilmesi
B) Arap Yarımadası dışında fetihlerin başlaması
C) Komşu kültürlerle etkileşimin başlaması
D) Hukuk sisteminin düzenlenmek istenmesi
E) Yapılan savaşlarda hafızların şehit düşmesi

2 Hz. Ebubekir Dönemi'nde Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden han- gisi gösterilebilir? A) İllere valilerin gönderilmesi B) Arap Yarımadası dışında fetihlerin başlaması C) Komşu kültürlerle etkileşimin başlaması D) Hukuk sisteminin düzenlenmek istenmesi E) Yapılan savaşlarda hafızların şehit düşmesi