Soru:

2. Hz. Muhammed Dönemi'nde meydana gelen olaylar- dan hangisinin karşısına açıklaması yanlış verilmiştir? Olay Açıklama A) Bedir

2.
Hz. Muhammed Dönemi'nde meydana gelen olaylar-
dan hangisinin karşısına açıklaması yanlış verilmiştir?
Olay
Açıklama
A)
Bedir Savaşı
Müslümanların ilk askerî zaferidir.
B)
Mute Savaşı
C)
Taif Seferi
Bizans ile yapılan ilk savaştır.
Kabe putlardan temizlenmiştir.
Hz. Muhammed'in son seferidir.
D)
Tebük Seferi
5.
E) Hayber'in Fethi
ilk defa cizye vergisi alınmıştır.

2. Hz. Muhammed Dönemi'nde meydana gelen olaylar- dan hangisinin karşısına açıklaması yanlış verilmiştir? Olay Açıklama A) Bedir Savaşı Müslümanların ilk askerî zaferidir. B) Mute Savaşı C) Taif Seferi Bizans ile yapılan ilk savaştır. Kabe putlardan temizlenmiştir. Hz. Muhammed'in son seferidir. D) Tebük Seferi 5. E) Hayber'in Fethi ilk defa cizye vergisi alınmıştır.