Soru:

2. II. Dünya Savaşı'ndan sonra manda rejiminin Birleşmiş Milletler çatısı altında devamını ön- gören organ aşağıdakilerden hangi

2. II. Dünya Savaşı'ndan sonra manda rejiminin
Birleşmiş Milletler çatısı altında devamını ön-
gören organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Kurul
B) Ekonomik ve Sosyal Konsey
C) Uluslararası Adalet Divanı
D) Vesayet Konseyi
E) Güvenlik Konseyi

2. II. Dünya Savaşı'ndan sonra manda rejiminin Birleşmiş Milletler çatısı altında devamını ön- gören organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel Kurul B) Ekonomik ve Sosyal Konsey C) Uluslararası Adalet Divanı D) Vesayet Konseyi E) Güvenlik Konseyi