Soru:

2. ilk Çağ'da Anadolu'da kurulan Hitit Devleti'nin MÖ * 1200'lerde gerçekleşen Ege Göçleriyle yıkılmasın- dan MÖ 800 yılına kada

2. ilk Çağ'da Anadolu'da kurulan Hitit Devleti'nin MÖ
* 1200'lerde gerçekleşen Ege Göçleriyle yıkılmasın-
dan MÖ 800 yılına kadar geçen süre "Anadolu'nun
karanlık çağı" diye adlandırılmaktadır.
Bu adlandırmanın nedeni olarak aşağıdakiler-
den hangisi gösterilebilir?
NİTELİK Yayıncılık
A) Anadolu'da nüfusun azalmış olması
B) Kentlerin tahrip edilmesi
Bilim ve sanata ilişkin üretimin gerilemesi
D) İnanç sistemlerinin değişmesi
E) Coğrafi koşulların farklılaşması

2. ilk Çağ'da Anadolu'da kurulan Hitit Devleti'nin MÖ * 1200'lerde gerçekleşen Ege Göçleriyle yıkılmasın- dan MÖ 800 yılına kadar geçen süre "Anadolu'nun karanlık çağı" diye adlandırılmaktadır. Bu adlandırmanın nedeni olarak aşağıdakiler- den hangisi gösterilebilir? NİTELİK Yayıncılık A) Anadolu'da nüfusun azalmış olması B) Kentlerin tahrip edilmesi Bilim ve sanata ilişkin üretimin gerilemesi D) İnanç sistemlerinin değişmesi E) Coğrafi koşulların farklılaşması