Soru:

2. İlk Türk devletleri ile ilgili etüt çalışması yapan 12-B sınıfı öğrencileri bu dönem hakkında şunları söylemiştir. Yeriz: Dev

2. İlk Türk devletleri ile ilgili etüt çalışması yapan 12-B sınıfı
öğrencileri bu dönem hakkında şunları söylemiştir.
Yeriz: Devlet yönetiminde Kurultayın varlığı demokratik bir
yönetim anlayışının göstergesidir.
İsa : Kurultayda dini meseleler de ele alınmıştır.
Ayşe: Devlet meseleleri görüşülürken din adamlarının görüşü-
ne başvurulmuştur.
Buna göre, öğrencilerden hangilerinin ifadesi yanlıştır?
-A) Yeliz
By isa
C) Ayşe
D) Ayşe ve Isa E) Yeliz ve Ayşe
B
BUMNOCAM

2. İlk Türk devletleri ile ilgili etüt çalışması yapan 12-B sınıfı öğrencileri bu dönem hakkında şunları söylemiştir. Yeriz: Devlet yönetiminde Kurultayın varlığı demokratik bir yönetim anlayışının göstergesidir. İsa : Kurultayda dini meseleler de ele alınmıştır. Ayşe: Devlet meseleleri görüşülürken din adamlarının görüşü- ne başvurulmuştur. Buna göre, öğrencilerden hangilerinin ifadesi yanlıştır? -A) Yeliz By isa C) Ayşe D) Ayşe ve Isa E) Yeliz ve Ayşe B BUMNOCAM