Soru:

2. Kavimler Göçü Avrupa'da; 1. feodalite, II. merkezî krallık, III. meşruti monarşi siyasi oluşumlarından hangilerinin kurulması

2.
Kavimler Göçü Avrupa'da;
1. feodalite,
II. merkezî krallık,
III. meşruti monarşi
siyasi oluşumlarından hangilerinin kurulmasına
ortam hazırlamıştır?
Ay Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. Kavimler Göçü Avrupa'da; 1. feodalite, II. merkezî krallık, III. meşruti monarşi siyasi oluşumlarından hangilerinin kurulmasına ortam hazırlamıştır? Ay Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III