Soru:

2 KAZANIM ÖLÇME TESTİ XVII. Yüzyıl Siyasi Olayları 1. XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda, I. Avrupa devletleri ile uzun sü

2
KAZANIM ÖLÇME TESTİ
XVII. Yüzyıl Siyasi Olayları
1.
XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda,
I. Avrupa devletleri ile uzun süren savaşlara
girilmesi,
II. yeniçerilerin maaşlarının değeri düşük ak-
çe ile ödenmesi,
III. halkın devlete olan güveninin sarsılması
durumlarından hangileri ekonominin bozul-
masının sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2 KAZANIM ÖLÇME TESTİ XVII. Yüzyıl Siyasi Olayları 1. XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda, I. Avrupa devletleri ile uzun süren savaşlara girilmesi, II. yeniçerilerin maaşlarının değeri düşük ak- çe ile ödenmesi, III. halkın devlete olan güveninin sarsılması durumlarından hangileri ekonominin bozul- masının sonuçları arasında gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III