Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Soruları

A
5.
5 Haziran 1926'da Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan
Ankara Antlaşması'nda; Musul, Kerkük ve Süleymaniye'nin
İngiliz mandası altındaki Irak'a bırakılması, Hakkari'nin
Türkiye'ye kalması, Türkiye-Irak sınırının çizilmesi ve
Irak'ın Musul'dan elde edeceği petrol gelirlerinin %10'unun
25 yıllığına Türkiye'ye verilmesi kararlaştırıldı.
TYT Deneme Sınavı 05
Bu bilgilerden hareketle Ankara Antlaşması ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
A) Mandater sistemi gözettiği
B) Diplomatik bir uzlaşı olduğu
C) Türkiye'nin güney sınırını ilguendirdiği
D) Orta Doğu'da kalıcı bir düzen sağladığı
E) Türkiye için ekonomik kazanım öngördüğü
7.
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
A 5. 5 Haziran 1926'da Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan Ankara Antlaşması'nda; Musul, Kerkük ve Süleymaniye'nin İngiliz mandası altındaki Irak'a bırakılması, Hakkari'nin Türkiye'ye kalması, Türkiye-Irak sınırının çizilmesi ve Irak'ın Musul'dan elde edeceği petrol gelirlerinin %10'unun 25 yıllığına Türkiye'ye verilmesi kararlaştırıldı. TYT Deneme Sınavı 05 Bu bilgilerden hareketle Ankara Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? A) Mandater sistemi gözettiği B) Diplomatik bir uzlaşı olduğu C) Türkiye'nin güney sınırını ilguendirdiği D) Orta Doğu'da kalıcı bir düzen sağladığı E) Türkiye için ekonomik kazanım öngördüğü 7.
Ayasofya Kilisesi'nde düzenlenen ayinde Orto-
doks ve Katolik Kilisesi Osmanlı Devleti'ne karşı
birleştirilmiştir. Bu ayine katılan Bizans'lı Ortodoks
Notaras "İstanbul'un içinde Türk sarığı görmek,
kardinal külahı görmekten daha iyidir." demiştir.
Böyle bir tespit yapılmasında,
1. Osmanlı Devleti'nin hoşgörü politikası izlemesi,
II. Katolik - Ortodoks çekişmesinin bulunması,
III. Katoliklerin sayıca fazla olması
durumlarından hangileri belirleyici olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
Ayasofya Kilisesi'nde düzenlenen ayinde Orto- doks ve Katolik Kilisesi Osmanlı Devleti'ne karşı birleştirilmiştir. Bu ayine katılan Bizans'lı Ortodoks Notaras "İstanbul'un içinde Türk sarığı görmek, kardinal külahı görmekten daha iyidir." demiştir. Böyle bir tespit yapılmasında, 1. Osmanlı Devleti'nin hoşgörü politikası izlemesi, II. Katolik - Ortodoks çekişmesinin bulunması, III. Katoliklerin sayıca fazla olması durumlarından hangileri belirleyici olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
p
16
1.
II.
III.
Süveyş Kanal Projest
Don-Volga Kanal Projesi
Marmara-Karadeniz Kanal Projesi
Yukarıdakilerden hangileri H. Selim Dönemi'yle il-
gilidir?
A) Yalnız I
Kre:
6 ağlama
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
77
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
p 16 1. II. III. Süveyş Kanal Projest Don-Volga Kanal Projesi Marmara-Karadeniz Kanal Projesi Yukarıdakilerden hangileri H. Selim Dönemi'yle il- gilidir? A) Yalnız I Kre: 6 ağlama D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 77
9. Geçmişten günümüze kadar gelebilmiş olan tüm kalıntılar 1. elden
kaynak olarak değerlendirilmiştir.
Bu kaynaklar arasında aşağıdaki görsellerde verilenlerden han-
gisi yer almaz?
AY
Ferman
Çanak çömlek
E)
B)
D)
Cami
Kitabe
TARİH
KONU AN
R-2
Tarih ders kitabı
1
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
9. Geçmişten günümüze kadar gelebilmiş olan tüm kalıntılar 1. elden kaynak olarak değerlendirilmiştir. Bu kaynaklar arasında aşağıdaki görsellerde verilenlerden han- gisi yer almaz? AY Ferman Çanak çömlek E) B) D) Cami Kitabe TARİH KONU AN R-2 Tarih ders kitabı 1
en
11. Türklerin Orta Asya'dan dünyanın çeşitli bölgelerine göç etme-
sinde etkili olan;
1. salgın hayvan hastalıklarının yaşanması,
II. otlakların daralması,
III. kuraklık ve iklim şartlarının değişmesi
nedenlerinden hangileri bölgede yaşayanların ekonomik geçim
kaynaklarını kaybetmelerinden kaynaklıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve III
E) I, II ve II
ve Il
13. Aşağ
A)
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
en 11. Türklerin Orta Asya'dan dünyanın çeşitli bölgelerine göç etme- sinde etkili olan; 1. salgın hayvan hastalıklarının yaşanması, II. otlakların daralması, III. kuraklık ve iklim şartlarının değişmesi nedenlerinden hangileri bölgede yaşayanların ekonomik geçim kaynaklarını kaybetmelerinden kaynaklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve III E) I, II ve II ve Il 13. Aşağ A)
4.
BÖLÜM 11 Test 07
Hilal Öğretmen: Evet. Çünkü TBMM'ye karşı isyanlar artmış,
otoriteyi sağlamada güçlükler baş göstermeye başlamıştı."
Yukarıdaki bilgilerden hareketle Hilal Öğretmen'in
aşağıdaki sorulardan hangisini cevapladığı savunulabilir?
A) Sevr Antlaşmasına neden karşı çıkılmıştı?
B) Büyük Millet Meclisi açılmalı mıydı?
C) Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmalı mıydı?
(D) Düzenli ordu kurulmalıydı?
E) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmalı mıydı?
am
Dil Düny
5. "İlk mecliste beyaz sarıklı, aksakallı hocalar, pırıl pırıl
üniformalı genç subaylar, şal sarıklı aşiret beyleri, külahlı
ağalar ve kayuklu celebiler: Avrupa'daki yüksek öğrenimlerini
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
4. BÖLÜM 11 Test 07 Hilal Öğretmen: Evet. Çünkü TBMM'ye karşı isyanlar artmış, otoriteyi sağlamada güçlükler baş göstermeye başlamıştı." Yukarıdaki bilgilerden hareketle Hilal Öğretmen'in aşağıdaki sorulardan hangisini cevapladığı savunulabilir? A) Sevr Antlaşmasına neden karşı çıkılmıştı? B) Büyük Millet Meclisi açılmalı mıydı? C) Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmalı mıydı? (D) Düzenli ordu kurulmalıydı? E) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmalı mıydı? am Dil Düny 5. "İlk mecliste beyaz sarıklı, aksakallı hocalar, pırıl pırıl üniformalı genç subaylar, şal sarıklı aşiret beyleri, külahlı ağalar ve kayuklu celebiler: Avrupa'daki yüksek öğrenimlerini
9
6. Bergamalılardan günümüze ulaşan en önemli
eserlerden biri olan Asklepion Sağlık Merkezine
alınan hastalar, 650 metre uzunluğundaki kutsal
yoldan yürüyerek, bugün bile içilebilen şifalı su-
dan içip yıkandıktan sonra hastalığın tedavisine
başlanmıştır. Buluntulardan, ameliyatların da ya-
pıldığı anlaşılan Asklepion'da ilaçla, bitkilerle, mü-
zikle, su, çamur ve güneş banyolarıyla tedavinin
yanında telkinle tedavinin uygulandığı anlaşılmış-
tır. Galenos gibi ünlü hekimlerin yetiştiği bilinen
Asklepion'da tıbbın simgesi yılanlı sütun da yer al-
mıştır.
Buna göre Bergamalılarla ilgili;
1. bilimsel çalışmalara önem verildiği,
II. sosyal tabakalaşmanın sona erdiği,
III. toplum sağlığının önemsendiği
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
9 6. Bergamalılardan günümüze ulaşan en önemli eserlerden biri olan Asklepion Sağlık Merkezine alınan hastalar, 650 metre uzunluğundaki kutsal yoldan yürüyerek, bugün bile içilebilen şifalı su- dan içip yıkandıktan sonra hastalığın tedavisine başlanmıştır. Buluntulardan, ameliyatların da ya- pıldığı anlaşılan Asklepion'da ilaçla, bitkilerle, mü- zikle, su, çamur ve güneş banyolarıyla tedavinin yanında telkinle tedavinin uygulandığı anlaşılmış- tır. Galenos gibi ünlü hekimlerin yetiştiği bilinen Asklepion'da tıbbın simgesi yılanlı sütun da yer al- mıştır. Buna göre Bergamalılarla ilgili; 1. bilimsel çalışmalara önem verildiği, II. sosyal tabakalaşmanın sona erdiği, III. toplum sağlığının önemsendiği yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz
gösterme
animal
vir almanc
2. Selçuklu merkezî otoritesinin zayıflamasını fırsat bilen
Güney Anadolu'daki bazı Türkmenler otlak ve mera
yetersizliği, devletin kendileriyle fazla ilgilenmediği
iddiasıyla Baba Ishak adlı bir şeyhin etrafında isyan
çıkardılar. Sivas'ı ele geçirip yağmalayan Türkmenler,
üzerlerine gelen bir Selçuklu ordusunu da yenmeyi
başardılar. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Baba İshak üzerine
yeni ordular gönderdi. Yakalanan Baba İshak idam
edildi. Ancak bu isyanları fırsat bilen Moğolların Anadolu
üzerindeki baskıları iyice arttı.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Anadolu'da siyasi kargaşa ortamı yaşandığına
B) Moğolların Anadolu ile ilgili emellerinin olduğuna
C) Selçukluların eski gücünden uzaklaştığına
D) Moğolların Anadolu'da çıkan isyanları teşvik ettiğine
E) Baba İshak İsyanı'nın sosyal ve dinî nitelikli olduğuna
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
gösterme animal vir almanc 2. Selçuklu merkezî otoritesinin zayıflamasını fırsat bilen Güney Anadolu'daki bazı Türkmenler otlak ve mera yetersizliği, devletin kendileriyle fazla ilgilenmediği iddiasıyla Baba Ishak adlı bir şeyhin etrafında isyan çıkardılar. Sivas'ı ele geçirip yağmalayan Türkmenler, üzerlerine gelen bir Selçuklu ordusunu da yenmeyi başardılar. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Baba İshak üzerine yeni ordular gönderdi. Yakalanan Baba İshak idam edildi. Ancak bu isyanları fırsat bilen Moğolların Anadolu üzerindeki baskıları iyice arttı. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Anadolu'da siyasi kargaşa ortamı yaşandığına B) Moğolların Anadolu ile ilgili emellerinin olduğuna C) Selçukluların eski gücünden uzaklaştığına D) Moğolların Anadolu'da çıkan isyanları teşvik ettiğine E) Baba İshak İsyanı'nın sosyal ve dinî nitelikli olduğuna
6. 1739 yılında imzalanan Belgrad Antlaşması, XVIII. yüz-
yılda Osmalı'nın imzaladığı son kazançlı antlaşmadır. Bu
antlaşmanın imzalanmasında Fransa'nın yaptığı arabulu-
cuğun etkisi vardır.
Buna göre Osmanlı Devletiyle ilgili olarak,
1. siyasi gücünü kaybettiğini,
II. denge siyaseti uyguladığını,
III. kaybettiği toprakları geri alma politikasına son verdiği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
6. 1739 yılında imzalanan Belgrad Antlaşması, XVIII. yüz- yılda Osmalı'nın imzaladığı son kazançlı antlaşmadır. Bu antlaşmanın imzalanmasında Fransa'nın yaptığı arabulu- cuğun etkisi vardır. Buna göre Osmanlı Devletiyle ilgili olarak, 1. siyasi gücünü kaybettiğini, II. denge siyaseti uyguladığını, III. kaybettiği toprakları geri alma politikasına son verdiği durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
1.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Savaşı'nın
meydana gelmesinde etkili olan,
1. Ruslara yenilen İsveç kralının Osmanlı'ya sığınması,
II. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklarını geri almak
istemesi
III. Osmanlı'nın Azak Kalesi'ni Rusya'dan geri almak is-
temesi
nedenlerinden hangileri Osmanlı'nın halen güçlü bir
devlet olduğunu göstermektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
4.
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
1. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Savaşı'nın meydana gelmesinde etkili olan, 1. Ruslara yenilen İsveç kralının Osmanlı'ya sığınması, II. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklarını geri almak istemesi III. Osmanlı'nın Azak Kalesi'ni Rusya'dan geri almak is- temesi nedenlerinden hangileri Osmanlı'nın halen güçlü bir devlet olduğunu göstermektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III 4.
9. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile İran arasında so-
runların
yaşanmasında;
X
Sınır anlaşmazlıklarının yaşanması,
II. Osmanlı'nın batida savaşmasından İran'ın yararlan-
mak istemesi,
III. Hicaz su yollan sorunu
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Il ve Ill
C) I ve Il
E) I, II ve III
13. C
1
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
9. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile İran arasında so- runların yaşanmasında; X Sınır anlaşmazlıklarının yaşanması, II. Osmanlı'nın batida savaşmasından İran'ın yararlan- mak istemesi, III. Hicaz su yollan sorunu durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Il ve Ill C) I ve Il E) I, II ve III 13. C 1
15. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde islahatçı devlet adam-
larının sık sık değiştirilmesi veya öldürülmesi ile islahatlar
sonuçsuz kalmıştır. İsyanların gerçek nedenleri üzerinde
durmak yerine isyanlar geçici çözüm yolları ile bastini-
maya çalışılmıştır.
Bu bilgilere dayanarak,
I. islahatların devlet politikası haline getirilemediği,
II. islahat hareketlerinden bazı çevrelerin rahatsız oldu-
ğu,
III. halkın yeniliklere destek verdiği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, II ve Ill
C) II ve III
E) Yalnız II
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
15. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde islahatçı devlet adam- larının sık sık değiştirilmesi veya öldürülmesi ile islahatlar sonuçsuz kalmıştır. İsyanların gerçek nedenleri üzerinde durmak yerine isyanlar geçici çözüm yolları ile bastini- maya çalışılmıştır. Bu bilgilere dayanarak, I. islahatların devlet politikası haline getirilemediği, II. islahat hareketlerinden bazı çevrelerin rahatsız oldu- ğu, III. halkın yeniliklere destek verdiği durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) I, II ve Ill C) II ve III E) Yalnız II
12. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti, iltizam usulünde yaptığı
değişiklikle yüklü bir peşin ödemeyi de öngören Malikâne
usulünü getirmiştir. Buna göre mukataalar mültezimlere
daha önceki gibi üç yıllık sürelerle değil, sürekli olarak
ihale edilmeye başlanmıştır.
XVII. yüzyılda yapılan bu değişiklikle Osmanlı
Devleti'nin,
1. âyanların reaya temsilcisi olmasını önlemek,
II. hazineye daha fazla gelir sağlamak,
III. büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını engelle-
mek
durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve Ill
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
12. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti, iltizam usulünde yaptığı değişiklikle yüklü bir peşin ödemeyi de öngören Malikâne usulünü getirmiştir. Buna göre mukataalar mültezimlere daha önceki gibi üç yıllık sürelerle değil, sürekli olarak ihale edilmeye başlanmıştır. XVII. yüzyılda yapılan bu değişiklikle Osmanlı Devleti'nin, 1. âyanların reaya temsilcisi olmasını önlemek, II. hazineye daha fazla gelir sağlamak, III. büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını engelle- mek durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve Ill
6. Aşağıdakilerden hangisi XVII-XVIII. yüzyıllarda
Osmanlı Devleti'nin genel durumunu yansıtan
gelişmelerden biri değildir?
A) Celali isyanlarının çıkması
B) Mali bunalımların görülmesi
C) Saray çevrelerinin güçlenmesi
D) Ulusçu ayaklanmaların artması
E) Uzun süren savaşların yaşanması
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
6. Aşağıdakilerden hangisi XVII-XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin genel durumunu yansıtan gelişmelerden biri değildir? A) Celali isyanlarının çıkması B) Mali bunalımların görülmesi C) Saray çevrelerinin güçlenmesi D) Ulusçu ayaklanmaların artması E) Uzun süren savaşların yaşanması
ari
7.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisinde II.'de verilenin I.'nin sonucu olduğu
söylenemez?
II.
Timar sisteminin bozul- Celali isyanlarının
ması
çıkması
LA
B) Savaşların uzun sür-
mesi
C) Padişah IV. Mehmet'in
ayaklanan sipahiler ve
yeniçerilerin isteklerini
yerine getirmesi
D) Köylerden şehirlere
göçlerin hızlanması
Iltizam
Iltizam sisteminin
gınlaşması
sisteminin yay-
Ekonomik giderlerin
artması
Halkın devlete olan
güveninin sarsılması
Şehirlerde işsizliğin
artmasi
yay- Tarımsal üretimin
artmasi
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
ari 7. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakiler- den hangisinde II.'de verilenin I.'nin sonucu olduğu söylenemez? II. Timar sisteminin bozul- Celali isyanlarının ması çıkması LA B) Savaşların uzun sür- mesi C) Padişah IV. Mehmet'in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi D) Köylerden şehirlere göçlerin hızlanması Iltizam Iltizam sisteminin gınlaşması sisteminin yay- Ekonomik giderlerin artması Halkın devlete olan güveninin sarsılması Şehirlerde işsizliğin artmasi yay- Tarımsal üretimin artmasi
8.
XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde ekono-
mik durumun bozulması ve merkezi yönetimin zayıf-
lamasına paralel olarak,
1. timarlı sipahi sayısı,
II. yeniçerilerin baskısı,
III. âyanların nüfuzu
durumlarından hangilerinde azalma olduğu savunu-
labilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve Ill
Tarih
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
8. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde ekono- mik durumun bozulması ve merkezi yönetimin zayıf- lamasına paralel olarak, 1. timarlı sipahi sayısı, II. yeniçerilerin baskısı, III. âyanların nüfuzu durumlarından hangilerinde azalma olduğu savunu- labilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve Ill