Soru:

2. Kutay hazırladığı proje ödevi sonrasında “İlk Türklerde yönetimde başarı devam ettiği sürece kağan tahtında oturmaktaydı. Anc

2. Kutay hazırladığı proje ödevi sonrasında “İlk Türklerde
yönetimde başarı devam ettiği sürece kağan tahtında
oturmaktaydı. Ancak yönetiminde siyasi ve ekonomik
sıkıntılar yaşanan kağandan, Tanrı'nın, yönetme yet-
kisini geri aldığına inanılmakta ve töreye göre kağan
tahttan indirilmektedir." değerlendirmesinde bulun-
muştur.
Kutay'ın bu değerlendirmesine göre aşağıdakiler-
den hangisi Türklerde devlet yönetimini niteleyen
temel kavram olarak kullanılabilir?
:) Bağımsızlık
Kut anlayışı
Cihan hâkimiyeti
Veraset sistemi
Kurultay

2. Kutay hazırladığı proje ödevi sonrasında “İlk Türklerde yönetimde başarı devam ettiği sürece kağan tahtında oturmaktaydı. Ancak yönetiminde siyasi ve ekonomik sıkıntılar yaşanan kağandan, Tanrı'nın, yönetme yet- kisini geri aldığına inanılmakta ve töreye göre kağan tahttan indirilmektedir." değerlendirmesinde bulun- muştur. Kutay'ın bu değerlendirmesine göre aşağıdakiler- den hangisi Türklerde devlet yönetimini niteleyen temel kavram olarak kullanılabilir? :) Bağımsızlık Kut anlayışı Cihan hâkimiyeti Veraset sistemi Kurultay