Soru:

2. Mustafa Kemal'in okuduğu Manastır Askeri İdadisi'nin bulunduğu Makedonya bölgesi II. Abdülhamid'e karşı olan meşrutiyet taraf

2.
Mustafa Kemal'in okuduğu Manastır Askeri İdadisi'nin
bulunduğu Makedonya bölgesi II. Abdülhamid'e karşı
olan meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir
yerleşim merkeziydil Mustafa Kemal'in Manastır Askerî
Idadisi'ndeki bazı öğretmenleri de meşrutiyet yanlısı
fikirlerden etkilenmiş ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye
olan subaylardil
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan bu
gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Manastır Askeri İdadisi'nde siyasi bir kimlik oluştuğu
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin milli egemenlik yanlısı
olduğu
C) Mustafa Kemal'in halkın sorunlarını öğrenme fırsatı
bulduğu
D) Manastır'da gayrimüslim nüfusun fazla olduğu
E) Ordu ve ülke sorunlarının Manastır Askeri İdadisi'nde
konuşulduğu

2. Mustafa Kemal'in okuduğu Manastır Askeri İdadisi'nin bulunduğu Makedonya bölgesi II. Abdülhamid'e karşı olan meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yerleşim merkeziydil Mustafa Kemal'in Manastır Askerî Idadisi'ndeki bazı öğretmenleri de meşrutiyet yanlısı fikirlerden etkilenmiş ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olan subaylardil Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Manastır Askeri İdadisi'nde siyasi bir kimlik oluştuğu B) İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin milli egemenlik yanlısı olduğu C) Mustafa Kemal'in halkın sorunlarını öğrenme fırsatı bulduğu D) Manastır'da gayrimüslim nüfusun fazla olduğu E) Ordu ve ülke sorunlarının Manastır Askeri İdadisi'nde konuşulduğu