Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı Soruları

Mustafa Kemal'i etkileyen unsurların onun fikir hayatına katkılarını aşağıdaki şema
Öğretmenleri:
Semst Efends (ilkolen)
mustafe Efend (akokul -Not)
Nakkudda
Mehmet Teufik Bey (Lise - torik)
Yocevsk (ook - frasinco)
Avrupa'daki fikir akımları:
Yaşadığı yerler: Selark,
Bulgariston
istanbul,
Türk ve Avrupalı yazarlar:
wehret tiwn Yurdakul
J. 3. Rousseau
Voltaire
montesquieu
üzerine
Namk kenal
yazınız.
moostr?
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
Mustafa Kemal'i etkileyen unsurların onun fikir hayatına katkılarını aşağıdaki şema Öğretmenleri: Semst Efends (ilkolen) mustafe Efend (akokul -Not) Nakkudda Mehmet Teufik Bey (Lise - torik) Yocevsk (ook - frasinco) Avrupa'daki fikir akımları: Yaşadığı yerler: Selark, Bulgariston istanbul, Türk ve Avrupalı yazarlar: wehret tiwn Yurdakul J. 3. Rousseau Voltaire montesquieu üzerine Namk kenal yazınız. moostr?
7
A
12
31. Harp Akademisinden sınıf arkadaşı olan General Asım Gün-
düz, Mustafa Kemal için şunları söylüyor:
"...Doğup büyüdüğü Selanik'in Batı'ya daha çok bağlantılı bu-
lunması sebebiyle olacak dikkati çeken fikirleri vardı. Etrafına
topladığı arkadaşlarla cesaretle konuşuyor ve onları güzel ko-
nuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alıyordu... İttihatçıların
Paris'te yayımladıkları gazeteleri getirtiyordu.... Bizler, vatan,
millet, Türklük fikirlerini çok defa, Harp Akademisi sıralarında
ondan duymuştuk."
Bu ifadelere bakılarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Mevcut yönetim sistemini savunduğu
B) Yurt dışında eğitim aldığı
C) Askerî kimliğine Harp Akademisinde kavuştuğu
D) Eğitim yaşamı sırasında gazete çıkararak fikirlerini arka-
daşlarıyla paylaştığı
ⒸOKL
Okul sıralarında yenilikçi ve özgürlükçü fikirlere sahip oldu-
gu
OPRAK
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
7 A 12 31. Harp Akademisinden sınıf arkadaşı olan General Asım Gün- düz, Mustafa Kemal için şunları söylüyor: "...Doğup büyüdüğü Selanik'in Batı'ya daha çok bağlantılı bu- lunması sebebiyle olacak dikkati çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarla cesaretle konuşuyor ve onları güzel ko- nuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alıyordu... İttihatçıların Paris'te yayımladıkları gazeteleri getirtiyordu.... Bizler, vatan, millet, Türklük fikirlerini çok defa, Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk." Bu ifadelere bakılarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Mevcut yönetim sistemini savunduğu B) Yurt dışında eğitim aldığı C) Askerî kimliğine Harp Akademisinde kavuştuğu D) Eğitim yaşamı sırasında gazete çıkararak fikirlerini arka- daşlarıyla paylaştığı ⒸOKL Okul sıralarında yenilikçi ve özgürlükçü fikirlere sahip oldu- gu OPRAK
1-1. dünya savaşı öncesi dünya devletleri, bloklaşmalar oluşturmuşlardır. Bu blokların
adları nelerdir ? açıklayınız
2- Hünkar iskelesi Antlaşması kimler arasında olmuştur, önemi nedir?
3-1841 Londra Boğazlar Antlaşması kimler arasında olmuştur. Önemi nedir ?
4- Fransiz ihtilalinin genel sonuçları hakkında bilgi veriniz?
5- Fransız ihtilalinin imparatorluklar üzerindeki etkilerini açıklayınız ?
6- Sanayi devriminin ortaya çıkmasında etkili olan gelişmeler nelerdir, açıklayiniz?"
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
1-1. dünya savaşı öncesi dünya devletleri, bloklaşmalar oluşturmuşlardır. Bu blokların adları nelerdir ? açıklayınız 2- Hünkar iskelesi Antlaşması kimler arasında olmuştur, önemi nedir? 3-1841 Londra Boğazlar Antlaşması kimler arasında olmuştur. Önemi nedir ? 4- Fransiz ihtilalinin genel sonuçları hakkında bilgi veriniz? 5- Fransız ihtilalinin imparatorluklar üzerindeki etkilerini açıklayınız ? 6- Sanayi devriminin ortaya çıkmasında etkili olan gelişmeler nelerdir, açıklayiniz?"
E)
ne
Tork Yayincilik
EDSED
33
Mahalle Mektebi
Şemsi Efendi İlkokulu
Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarıyla ilgili yukarıda
verilen görsellere bakıldığında onun çocukluk
yıllarında Osmanlılardaki eğitim sistemi hakkında
aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
A) Belirli bir müfredata bağlı olduğu
k
G
B) Tüm eğitim kurumlarıyla ilgili Maarif Teşkilatının
kurulduğu
G) Eğitimde birlik olmadığı
D) Batı tipi eğitim kurumlarının yaygınlaştığı
E) Eğitimin devlet politikası haline geldiği
II.
III.
kavr
oldu
A) Yal
DEN-AYT-001
8
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
E) ne Tork Yayincilik EDSED 33 Mahalle Mektebi Şemsi Efendi İlkokulu Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarıyla ilgili yukarıda verilen görsellere bakıldığında onun çocukluk yıllarında Osmanlılardaki eğitim sistemi hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? A) Belirli bir müfredata bağlı olduğu k G B) Tüm eğitim kurumlarıyla ilgili Maarif Teşkilatının kurulduğu G) Eğitimde birlik olmadığı D) Batı tipi eğitim kurumlarının yaygınlaştığı E) Eğitimin devlet politikası haline geldiği II. III. kavr oldu A) Yal DEN-AYT-001 8
29. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü Makedonya
şehri Selanik, Osmanlı Devleti'nin batı kapısıydı.
Buna göre Selanik şehri ile ilgili,
I. Batı'daki ilk olayın Selanik'te hissedilmesi
He Kapalı bir kültüre sahip olması
Baada
M. Batıda ortaya çıkan yeni fikirlerin önce bu bölge
insanını etkilemesi
çıkarımlarından hangilerine
ddaşılabitis?
A) Yamiz
B) Yalnıa III
GIVAL
D) ve
E) IL
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
29. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü Makedonya şehri Selanik, Osmanlı Devleti'nin batı kapısıydı. Buna göre Selanik şehri ile ilgili, I. Batı'daki ilk olayın Selanik'te hissedilmesi He Kapalı bir kültüre sahip olması Baada M. Batıda ortaya çıkan yeni fikirlerin önce bu bölge insanını etkilemesi çıkarımlarından hangilerine ddaşılabitis? A) Yamiz B) Yalnıa III GIVAL D) ve E) IL
11. Mustafa Kemal "Ben inkılap ruhunu ondan aldım." de-
diği ve fikirlerinden etkilendiği Osmanlı aydını aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ziya Gökalp
D) Tevfik Fikret
E) Mithat Paşa
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
11. Mustafa Kemal "Ben inkılap ruhunu ondan aldım." de- diği ve fikirlerinden etkilendiği Osmanlı aydını aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Namık Kemal B) Mehmet Emin Yurdakul C) Ziya Gökalp D) Tevfik Fikret E) Mithat Paşa
göster
D) Akılcı ve özgürlükçü oluşu
8.
Mustafa Kemal'in doğduğu XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde birlik yoktu. Öyle ki birbirinden
farklı bir müfredat uygulayan çok sayıda eğitim kurumu mevcuttu. Bu eğitim kurumları içerisinde dinî ağırlıklı
eğitim veren medreseler en yaygın olanıydı. Bunun yanı sıra Avrupa tarzı eğitim veren modern okullar, azın-
liklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları da bulunmaktaydı. Mustafa Kemal'in
okuduğu askeri okullar ise dönemin en iyi eğitim veren çağdaş kurumları arasındaydı. Askeri okulların müfre-
datı ülke sorunlarından haberdar olan ve yaşanılan bu sorunların çözümünde aktif olarak rol alacak vatansever
öğrenciler yetiştirmek üzerine inşa edilmiştir.
Buna göre,
X Mustafa Kemal'in batılı tarzda bir eğitim aldığı,
D. Farklı müfredata sahip okulların bulunmasının eğitimde kaliteyi ve çeşitliliği artırdığı,
41 Mustafa Kemal'in sorunlara karşı çözümcü olmasında aldığı eğitimin etkili olduğu,
IV>ülke içindeki tüm eğitim kurumların modern bir anlayış çerçevesinde faaliyet yürüttüğü,
çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?
A) I ve III
B) II ve IV
a) I, II ve III
DII, III ve IV
FENON
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
göster D) Akılcı ve özgürlükçü oluşu 8. Mustafa Kemal'in doğduğu XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde birlik yoktu. Öyle ki birbirinden farklı bir müfredat uygulayan çok sayıda eğitim kurumu mevcuttu. Bu eğitim kurumları içerisinde dinî ağırlıklı eğitim veren medreseler en yaygın olanıydı. Bunun yanı sıra Avrupa tarzı eğitim veren modern okullar, azın- liklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları da bulunmaktaydı. Mustafa Kemal'in okuduğu askeri okullar ise dönemin en iyi eğitim veren çağdaş kurumları arasındaydı. Askeri okulların müfre- datı ülke sorunlarından haberdar olan ve yaşanılan bu sorunların çözümünde aktif olarak rol alacak vatansever öğrenciler yetiştirmek üzerine inşa edilmiştir. Buna göre, X Mustafa Kemal'in batılı tarzda bir eğitim aldığı, D. Farklı müfredata sahip okulların bulunmasının eğitimde kaliteyi ve çeşitliliği artırdığı, 41 Mustafa Kemal'in sorunlara karşı çözümcü olmasında aldığı eğitimin etkili olduğu, IV>ülke içindeki tüm eğitim kurumların modern bir anlayış çerçevesinde faaliyet yürüttüğü, çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A) I ve III B) II ve IV a) I, II ve III DII, III ve IV FENON
2.
Mustafa Kemal'in okuduğu Manastır Askeri İdadisi'nin
bulunduğu Makedonya bölgesi II. Abdülhamid'e karşı
olan meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir
yerleşim merkeziydil Mustafa Kemal'in Manastır Askerî
Idadisi'ndeki bazı öğretmenleri de meşrutiyet yanlısı
fikirlerden etkilenmiş ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye
olan subaylardil
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan bu
gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Manastır Askeri İdadisi'nde siyasi bir kimlik oluştuğu
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin milli egemenlik yanlısı
olduğu
C) Mustafa Kemal'in halkın sorunlarını öğrenme fırsatı
bulduğu
D) Manastır'da gayrimüslim nüfusun fazla olduğu
E) Ordu ve ülke sorunlarının Manastır Askeri İdadisi'nde
konuşulduğu
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
2. Mustafa Kemal'in okuduğu Manastır Askeri İdadisi'nin bulunduğu Makedonya bölgesi II. Abdülhamid'e karşı olan meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yerleşim merkeziydil Mustafa Kemal'in Manastır Askerî Idadisi'ndeki bazı öğretmenleri de meşrutiyet yanlısı fikirlerden etkilenmiş ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olan subaylardil Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Manastır Askeri İdadisi'nde siyasi bir kimlik oluştuğu B) İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin milli egemenlik yanlısı olduğu C) Mustafa Kemal'in halkın sorunlarını öğrenme fırsatı bulduğu D) Manastır'da gayrimüslim nüfusun fazla olduğu E) Ordu ve ülke sorunlarının Manastır Askeri İdadisi'nde konuşulduğu
C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Mustafa Kemal'in aldığı eğitim, okuduğu okullar, öğretmenleri, yaşadığı şehirler, okuduğu kitaplar,
yerli ve yabancı düşünürler, fikir akımları ve yaşadığı dönemde meydana gelen olaylar, onun fikir haya-
tinin oluşumu ve gelişimi üzerinde etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yukarıdaki unsurlardan değildir?
A) II. Abdülhamit'in merkeziyetçi yönetimi
B) Nakiyüddin Bey'in ülkenin durumu ile ilgili uyarıları
C) Fransız ihtilali'nin ardından yayılan fikirler
D) Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleri
E) Osmanli-Yunan Savaşı'nda Türk tarafının kazanç sağlayamaması
2. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Mustafa Kemal'in aldığı eğitim, okuduğu okullar, öğretmenleri, yaşadığı şehirler, okuduğu kitaplar, yerli ve yabancı düşünürler, fikir akımları ve yaşadığı dönemde meydana gelen olaylar, onun fikir haya- tinin oluşumu ve gelişimi üzerinde etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yukarıdaki unsurlardan değildir? A) II. Abdülhamit'in merkeziyetçi yönetimi B) Nakiyüddin Bey'in ülkenin durumu ile ilgili uyarıları C) Fransız ihtilali'nin ardından yayılan fikirler D) Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleri E) Osmanli-Yunan Savaşı'nda Türk tarafının kazanç sağlayamaması 2. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük
11.(). Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Kafkas Cephesi'nde Rus ordusu ile mücadele etti.
12. ( ) Irak Cephesi'nde Osmanlı ordusu Süveyş kanalı'na taarruz etti.
B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
1. Mustafa Kemal'i etkileyen yerli ve yabancı düşünürler, yazarlar kimlerdir?
2. Eğitim hayatı sürecinde Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasına etki eden düşünceler nelerdir?
3. Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasına etki eden öğretmenleri kimlerdir?
4. Mustafa Kemal Şam'da hangi cemiyeti kurmuştur? Daha sonra hangi cemiyete katılmıştır?
5. I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti hangi ordularla mücadele etmiştir?
747
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
11.(). Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Kafkas Cephesi'nde Rus ordusu ile mücadele etti. 12. ( ) Irak Cephesi'nde Osmanlı ordusu Süveyş kanalı'na taarruz etti. B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 1. Mustafa Kemal'i etkileyen yerli ve yabancı düşünürler, yazarlar kimlerdir? 2. Eğitim hayatı sürecinde Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasına etki eden düşünceler nelerdir? 3. Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasına etki eden öğretmenleri kimlerdir? 4. Mustafa Kemal Şam'da hangi cemiyeti kurmuştur? Daha sonra hangi cemiyete katılmıştır? 5. I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti hangi ordularla mücadele etmiştir? 747
m.
Mustafa Kemal, Manastir Askeri Idadisi yıllarında, "Gençlik ha-
yatimin en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olma-
sına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim." demiştir.
Mustafa Kemal'in sözünü ettiği savaş, aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A Trablusgarp Savaş
B) 1. Balkan Savaşı
C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
DJ Balkan Savaş
E) 1897 Osmanli - Yunan Savaşı
INGLER-1
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
m. Mustafa Kemal, Manastir Askeri Idadisi yıllarında, "Gençlik ha- yatimin en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olma- sına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim." demiştir. Mustafa Kemal'in sözünü ettiği savaş, aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A Trablusgarp Savaş B) 1. Balkan Savaşı C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı DJ Balkan Savaş E) 1897 Osmanli - Yunan Savaşı INGLER-1
27. Mustafa Kemal, Manastır Askerî idadisi yıllarında, “Gençlik ha-
yatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olma-
sına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim." demiştir.
Mustafa Kemal'in sözünü ettiği savaş, aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A) Trablusgarp Savaşı
too
B) I. Balkan Savaşı
C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
D) II. Balkan Savaşı
E) 1897 Osmanlı - Yunan Savaşı
7
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
Sınav kodu (Y223)
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
27. Mustafa Kemal, Manastır Askerî idadisi yıllarında, “Gençlik ha- yatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olma- sına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim." demiştir. Mustafa Kemal'in sözünü ettiği savaş, aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A) Trablusgarp Savaşı too B) I. Balkan Savaşı C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı D) II. Balkan Savaşı E) 1897 Osmanlı - Yunan Savaşı 7 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 Sınav kodu (Y223)
1