Soru:

2. Okan, bir makalede ikinci Dünya Savaşı sürecinde Türk ordusunun mevcudunun 120.000'den 1.000.000'a çıkti ğini, silahaltına al

2. Okan, bir makalede ikinci Dünya Savaşı sürecinde Türk
ordusunun mevcudunun 120.000'den 1.000.000'a çıkti
ğini, silahaltına alınanların yaklaşık 750.000'inin ise çift-
çilikle uğraşan vatandaşlarımız olduğunu okumuştur.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gerekçele-
rinden biri olduğu söylenemez?
Temel gıda ürünlerinin piyasada bulunamaz hâle
gelmesinin
B) Bütçenin yaklaşık yüzde kırkını karşılayan aşar ver-
gisinin kaldırılmasının
Savunma giderlerinin bütçe üzerindeki yükünün art-
masinin
D) Çiftçi ailelerinin savaşın olumsuz etkilerini derinden
hissetmesinin
© Büyük şehirlerde ekmeklerin karne ile verilmeye
başlanmasının

2. Okan, bir makalede ikinci Dünya Savaşı sürecinde Türk ordusunun mevcudunun 120.000'den 1.000.000'a çıkti ğini, silahaltına alınanların yaklaşık 750.000'inin ise çift- çilikle uğraşan vatandaşlarımız olduğunu okumuştur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gerekçele- rinden biri olduğu söylenemez? Temel gıda ürünlerinin piyasada bulunamaz hâle gelmesinin B) Bütçenin yaklaşık yüzde kırkını karşılayan aşar ver- gisinin kaldırılmasının Savunma giderlerinin bütçe üzerindeki yükünün art- masinin D) Çiftçi ailelerinin savaşın olumsuz etkilerini derinden hissetmesinin © Büyük şehirlerde ekmeklerin karne ile verilmeye başlanmasının