Soru:

2. Osmanlı toplumunda görülen nüfus hareketlilikleri değişik şe- killerde ve alanlarda kendini gösteriyordu. Ancak bu hareketli-

2. Osmanlı toplumunda görülen nüfus hareketlilikleri değişik şe-
killerde ve alanlarda kendini gösteriyordu. Ancak bu hareketli-
lik içinde mevcut düzeni ve toplum yapısını doğrudan etkileyen
olumsuz bazı gelişmelerin yaşandığı da görülmekteydi.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin demografik yapısını olum-
suz etkileyen gelişmeler arasında;
I. Fransız İhtilali,
II. 93 Harbi,
III. Yunanistan'ın bağımsızlığı
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

2. Osmanlı toplumunda görülen nüfus hareketlilikleri değişik şe- killerde ve alanlarda kendini gösteriyordu. Ancak bu hareketli- lik içinde mevcut düzeni ve toplum yapısını doğrudan etkileyen olumsuz bazı gelişmelerin yaşandığı da görülmekteydi. Buna göre Osmanlı Devleti'nin demografik yapısını olum- suz etkileyen gelişmeler arasında; I. Fransız İhtilali, II. 93 Harbi, III. Yunanistan'ın bağımsızlığı durumlarından hangileri gösterilebilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III