Soru:

2. Papa II. Urbanus 27 Kasım 1095'te Clermont Konsülü'nü toplamıştır. 300'den fazla kilise mensubunun yer aldığı bu toplantıda H

2.
Papa II. Urbanus 27 Kasım 1095'te Clermont Konsülü'nü
toplamıştır. 300'den fazla kilise mensubunun yer aldığı bu
toplantıda Haçlı Seferlerine çağrı yapmıştır. Konuşmasın-
da Bizans'ın çok zor durumda olduğunu, Türklerin Hristi-
yanlara kötü muamelede bulunduğunu, Müslümanlar tat
rafından kutsal yerlere hakaret edildiğini belirterek sadece
Bizans için değil, Kudüs için de derhâl harekete geçilmesi
gerektiğini söylemiştir. Papa, Hristiyanlardan birbirleriyle
uğraşmayı bırakmalarını ve zengin fakir demeden bu kutsal
davaya katılmalarını istemiştir. Bunun yanında seferlere
katılanların günahlarının affolunacağını, Tanrı'nın katılan-
lara rehberlik edeceğini belirten Papa'nın bu konuşması
etkisini kısa sürede göstermiştir.
Bu bilgi doğrultusunda;
Haçlı Seferleri din adamlarının liderliğinde gerçekleşti-
rilmiştir,
W. Türklerin Bizans topraklarında ilerlemeleri Hristiyan
dünyasını tedirgin etmiştir,
Ik Haçlı Seferleri Hristiyanlar arasında mezhep birliğinin
oluşmasını sağlamıştır
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve 11
D) II ve III
E) I, II ve III

2. Papa II. Urbanus 27 Kasım 1095'te Clermont Konsülü'nü toplamıştır. 300'den fazla kilise mensubunun yer aldığı bu toplantıda Haçlı Seferlerine çağrı yapmıştır. Konuşmasın- da Bizans'ın çok zor durumda olduğunu, Türklerin Hristi- yanlara kötü muamelede bulunduğunu, Müslümanlar tat rafından kutsal yerlere hakaret edildiğini belirterek sadece Bizans için değil, Kudüs için de derhâl harekete geçilmesi gerektiğini söylemiştir. Papa, Hristiyanlardan birbirleriyle uğraşmayı bırakmalarını ve zengin fakir demeden bu kutsal davaya katılmalarını istemiştir. Bunun yanında seferlere katılanların günahlarının affolunacağını, Tanrı'nın katılan- lara rehberlik edeceğini belirten Papa'nın bu konuşması etkisini kısa sürede göstermiştir. Bu bilgi doğrultusunda; Haçlı Seferleri din adamlarının liderliğinde gerçekleşti- rilmiştir, W. Türklerin Bizans topraklarında ilerlemeleri Hristiyan dünyasını tedirgin etmiştir, Ik Haçlı Seferleri Hristiyanlar arasında mezhep birliğinin oluşmasını sağlamıştır yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) II ve III E) I, II ve III