Soru:

2. Tarihçi Urfalı Mateos, "Türkmenler bütün doğunun sa- hipsiz kaldığını görünce kuvvetli ordularla bir sene için- de İstanbul k

2.
Tarihçi Urfalı Mateos, "Türkmenler bütün doğunun sa-
hipsiz kaldığını görünce kuvvetli ordularla bir sene için-
de İstanbul kapılarına kadar ilerlediler. Bizans eyaletle-
rini, liman şehirlerini ve adalarını zapt ettiler. Rum hal-
kini mahkûm gibi İstanbul'un içine kapattılar." demiştir.
Tarihçi Urfalı Mateos'un bu ifadesinden hareketle
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkmenlerin İstanbul'u başkent yaptığına
B) Bizans'ın hakimiyet sahasının daraldığına
C) Anadolu'nun siyasi haritasının değiştiğine
D) Türklerin İslam dünyasındaki itibarının arttığına
E) Türk kültürünün Anadolu'ya yayıldığına
21221215
13

2. Tarihçi Urfalı Mateos, "Türkmenler bütün doğunun sa- hipsiz kaldığını görünce kuvvetli ordularla bir sene için- de İstanbul kapılarına kadar ilerlediler. Bizans eyaletle- rini, liman şehirlerini ve adalarını zapt ettiler. Rum hal- kini mahkûm gibi İstanbul'un içine kapattılar." demiştir. Tarihçi Urfalı Mateos'un bu ifadesinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türkmenlerin İstanbul'u başkent yaptığına B) Bizans'ın hakimiyet sahasının daraldığına C) Anadolu'nun siyasi haritasının değiştiğine D) Türklerin İslam dünyasındaki itibarının arttığına E) Türk kültürünün Anadolu'ya yayıldığına 21221215 13