Soru:

2. Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde ikinci bir beş yıllık kalkınma programı hazırlanmış; ancak beklenen hede

2. Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde
ikinci bir beş yıllık kalkınma programı hazırlanmış;
ancak beklenen hedeflere ulaşılamamıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden
öncelikle hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
Barışçı devlet politikasından vazgeçilmesi
B) Savunmaya yönelik hazine harcamalarının artması
Devletçi ekonomik politikanın başarısız olması
D) Önemli oranda ham madde sıkıntısı yaşanması
Milletler Cemiyeti'ne üye olunması

2. Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde ikinci bir beş yıllık kalkınma programı hazırlanmış; ancak beklenen hedeflere ulaşılamamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden öncelikle hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Barışçı devlet politikasından vazgeçilmesi B) Savunmaya yönelik hazine harcamalarının artması Devletçi ekonomik politikanın başarısız olması D) Önemli oranda ham madde sıkıntısı yaşanması Milletler Cemiyeti'ne üye olunması