Soru:

2. Uygurların; I. yerleşik hayatı benimsemeleri, II. şehirleşmeye önem vermeleri, III. Türkçeyi korumaya çalışmaları, IV. kağıt

2. Uygurların;
I. yerleşik hayatı benimsemeleri,
II. şehirleşmeye önem vermeleri,
III. Türkçeyi korumaya çalışmaları,
IV. kağıt ve matbaayi kullanmaları
özelliklerinden hangilerinin onları diğer Türk top-
luluklarından ayırdığı savunulabilir?
Il
O 1, II ve IV
A) Yalniz ! B) I ve IV
D) I, III ve IV
D
E) I, II, III ve IV

2. Uygurların; I. yerleşik hayatı benimsemeleri, II. şehirleşmeye önem vermeleri, III. Türkçeyi korumaya çalışmaları, IV. kağıt ve matbaayi kullanmaları özelliklerinden hangilerinin onları diğer Türk top- luluklarından ayırdığı savunulabilir? Il O 1, II ve IV A) Yalniz ! B) I ve IV D) I, III ve IV D E) I, II, III ve IV