Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Orta Çağ'da Kanunlar Soruları

5.
Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçmek istemesinde;
L Balkanlarda mezhep birliğini sağlamak,
Islam dinini ve Türk kültürünü yaymak,
hazine gelirlerini arttırmak
düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız 1
B) I ve Il
D) II ve III
E) I,II ve III
C) I ve III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
5. Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçmek istemesinde; L Balkanlarda mezhep birliğini sağlamak, Islam dinini ve Türk kültürünü yaymak, hazine gelirlerini arttırmak düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız 1 B) I ve Il D) II ve III E) I,II ve III C) I ve III
Ödev Testi
1. "Karlofça Antlaşması, Osmanlı topraklarının paylaşıldığı
uluslararası ilk antlaşmadır." yargısına antlaşmanın,
I. 16 yıl süren savaşlara son vermesi,
II. birden fazla devletin Osmanlı Devleti'nden toprak ka-
zanması,
III. Avusturya'nın güçlü bir devlet olması
özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
Ödev Testi 1. "Karlofça Antlaşması, Osmanlı topraklarının paylaşıldığı uluslararası ilk antlaşmadır." yargısına antlaşmanın, I. 16 yıl süren savaşlara son vermesi, II. birden fazla devletin Osmanlı Devleti'nden toprak ka- zanması, III. Avusturya'nın güçlü bir devlet olması özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
1.
Pers İmparatorluğu'nun başında, ülkeler kralı unvanını
taşıyan bir imparator bulunurdu. Persler imparatorları-
ni, "Kötülük Tanrısı Angramanyu'ya karşı savaşan "“İyilik
Tanrısı Ahuramazda"nın temsilcileri olarak görürler-
di. İstekleri tartışılmadan yerine getirilen imparatorlar,
fethettikleri ülkelerdeki tanrılara da saygı gösterirlerdi.
Bu bilgilere göre Perslerle ilgili;
1. imparatorun mutlak yetkiye sahip olduğu,
çok tanrılı inancın görüldüğü,
III. imparatorların halk üzerinde meşruiyet tesis etmeye
çalıştığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ye III
C) I ve Il
ENI, ILve III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
1. Pers İmparatorluğu'nun başında, ülkeler kralı unvanını taşıyan bir imparator bulunurdu. Persler imparatorları- ni, "Kötülük Tanrısı Angramanyu'ya karşı savaşan "“İyilik Tanrısı Ahuramazda"nın temsilcileri olarak görürler- di. İstekleri tartışılmadan yerine getirilen imparatorlar, fethettikleri ülkelerdeki tanrılara da saygı gösterirlerdi. Bu bilgilere göre Perslerle ilgili; 1. imparatorun mutlak yetkiye sahip olduğu, çok tanrılı inancın görüldüğü, III. imparatorların halk üzerinde meşruiyet tesis etmeye çalıştığı yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ye III C) I ve Il ENI, ILve III
ki
e-
yıncılık
Sami asıllı olan Fenikeliler, Lübnan Dağları ile Ak-
deniz kıyı şeridi arasında, Biblos, Sayda ve Sur gi-
bi şehir devletleri hâlinde yaşamışlardır. Ülkelerinin.
dağlık ve tarıma elverişsiz olması ekonomik uğraş
alanlarını belirlemiştir.
Bu bilgiye göre Fenikeliler ile ilgili, aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?
A) Siyasi birlik yoktur..
B) Denizcilikte ilerlemişlerdir.
C) Özgün bir medeniyettir.
D) Taşımacılık alanında gelişmişlerdir.
E) Merkezî devlet anlayışından bahsedilemez.
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
ki e- yıncılık Sami asıllı olan Fenikeliler, Lübnan Dağları ile Ak- deniz kıyı şeridi arasında, Biblos, Sayda ve Sur gi- bi şehir devletleri hâlinde yaşamışlardır. Ülkelerinin. dağlık ve tarıma elverişsiz olması ekonomik uğraş alanlarını belirlemiştir. Bu bilgiye göre Fenikeliler ile ilgili, aşağıdakiler- den hangisine ulaşılamaz? A) Siyasi birlik yoktur.. B) Denizcilikte ilerlemişlerdir. C) Özgün bir medeniyettir. D) Taşımacılık alanında gelişmişlerdir. E) Merkezî devlet anlayışından bahsedilemez.
24. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması;
1. laiklik,
II. halkçılık,
III. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
24. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması; 1. laiklik, II. halkçılık, III. cumhuriyetçilik ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
İlk Çağ toplumlarının çoğunda ahiret inancı bulun-
maktadır. Günümüze ulaşan kalıntılar bu inancın
varlığını ortaya koymaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu inancı ortaya koyan
en somut kanıt olarak değerlendirilebilir?
A) Hititlere "Bin Tanrı İli" denilmesi
BMısırlıların krallarını yarı-tanrı olarak kabul etme-
leri
C) Yunalıların tanrıları için şenlikler düzenlemesi
D) Hinduizmde cenaze törenlerinin uzun tutulması
E) Türklerin atalarının ruhlarının kendilerini korudu-
ğuna inanması
1.
ť
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
İlk Çağ toplumlarının çoğunda ahiret inancı bulun- maktadır. Günümüze ulaşan kalıntılar bu inancın varlığını ortaya koymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu inancı ortaya koyan en somut kanıt olarak değerlendirilebilir? A) Hititlere "Bin Tanrı İli" denilmesi BMısırlıların krallarını yarı-tanrı olarak kabul etme- leri C) Yunalıların tanrıları için şenlikler düzenlemesi D) Hinduizmde cenaze törenlerinin uzun tutulması E) Türklerin atalarının ruhlarının kendilerini korudu- ğuna inanması 1. ť
10. Çin kaynaklarına göre, Orta Asya'da kurulan Asya Hunları
evlerini topraktan yapmış, Volga kıyılarıyla Kırım arasın-
da kurulan Hazarların evleriyse hep ahşap olup yalnız
hakan sarayı ve kale taştan yapılmıştır.
Yukarıda verilen bu bilgilerle,
1. Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilemiştir.
II. Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır.
III. Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
DAN
Dve II
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
10. Çin kaynaklarına göre, Orta Asya'da kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, Volga kıyılarıyla Kırım arasın- da kurulan Hazarların evleriyse hep ahşap olup yalnız hakan sarayı ve kale taştan yapılmıştır. Yukarıda verilen bu bilgilerle, 1. Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilemiştir. II. Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır. III. Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III DAN Dve II E) I, II ve III
11. Coğrafi Keşifler sonucunda sömürgecilik başlamış,
ilk sömürge imparatorlukları kurulmuştur.
Kurulan ilk sömürge imparatorlukları aşağıdaki-
lerden hangi ikisidir?
A) İtalya - Fransa
B) İspanya - İngiltere
C) İngiltere - Fransa
D) İspanya - Portekiz
E) Almanya - İtalya
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
11. Coğrafi Keşifler sonucunda sömürgecilik başlamış, ilk sömürge imparatorlukları kurulmuştur. Kurulan ilk sömürge imparatorlukları aşağıdaki- lerden hangi ikisidir? A) İtalya - Fransa B) İspanya - İngiltere C) İngiltere - Fransa D) İspanya - Portekiz E) Almanya - İtalya
B
6.
Aşağıdaki haritada St. Petersburg Limanı'ndan Kuveyt Li-
manı'na yük taşıyan bir geminin güzergâhı gösterilmiştir.
St. Petersburg
Limanı
Kuveyt Liman
Gemnin bu güzergâh boyunca aşağıdaki boğaz ve ka-
nalların hangisinden geçtiği söylenemez?
A) Hürmüz Boğazı
B) Süveyş Kanalı
C) Kiel Kanalı
D) Malakka Boğazı
E) Babülmendep Boğazı
D%
8.
Aşağ
veril
A)
B)
C
9
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
B 6. Aşağıdaki haritada St. Petersburg Limanı'ndan Kuveyt Li- manı'na yük taşıyan bir geminin güzergâhı gösterilmiştir. St. Petersburg Limanı Kuveyt Liman Gemnin bu güzergâh boyunca aşağıdaki boğaz ve ka- nalların hangisinden geçtiği söylenemez? A) Hürmüz Boğazı B) Süveyş Kanalı C) Kiel Kanalı D) Malakka Boğazı E) Babülmendep Boğazı D% 8. Aşağ veril A) B) C 9
26. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar içerisinde Millî
Mücadele'nin sesini duyuracak bir gazetenin
yayımlanması da vardı.
Bu doğrultuda yayım hayatına 14 Eylül 1919'da
başlayan ve üç yıl süreyle yayımlanan gazete
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrade-i Milliye
B) Gaye-i Milliye
CHâkimiyet-i Milliye
D) Minber
E) Albayrak
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
26. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar içerisinde Millî Mücadele'nin sesini duyuracak bir gazetenin yayımlanması da vardı. Bu doğrultuda yayım hayatına 14 Eylül 1919'da başlayan ve üç yıl süreyle yayımlanan gazete aşağıdakilerden hangisidir? A) İrade-i Milliye B) Gaye-i Milliye CHâkimiyet-i Milliye D) Minber E) Albayrak
8. Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu süreçte Balkanlar-
da, Trakya'da Kocaeli Yarımadası'nda ve Güney
Marmara'da egemen olduğu bilinen Bizans İm-
paratorluğu'nun aşağıdaki yerlerden hangisine
sahip olduğu söylenemez?
A) Gelibolu
B) Edirne
C) Iznik
D) İstanbul
E) Konya
Raunt
11.
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
8. Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu süreçte Balkanlar- da, Trakya'da Kocaeli Yarımadası'nda ve Güney Marmara'da egemen olduğu bilinen Bizans İm- paratorluğu'nun aşağıdaki yerlerden hangisine sahip olduğu söylenemez? A) Gelibolu B) Edirne C) Iznik D) İstanbul E) Konya Raunt 11.
MEB 2021-2022 Ölçme, Değerlendirr
8. Birinci Dünya Savaşı'nda, Osmanlı orduları yedi
cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galiçya Cep-
hesi'nde Ruslarla ve Romenlerle; Makedonya'da
Yunan ve Fransızlarla; Çanakkale'de İngiliz ve
Fransızlar ile; Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde
Ingilizler ile...
Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkın
da,
I. Rusya ile farklı blokta yer almıştır.
II. Savaştığı cepheler taarruz cepheleridir.
III. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede sa-
vaşmıştır.
IV. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini de
teklemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Alt ve tit
B) II ve IV
-C) I, II ve III
DNI, III ve IV
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
MEB 2021-2022 Ölçme, Değerlendirr 8. Birinci Dünya Savaşı'nda, Osmanlı orduları yedi cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galiçya Cep- hesi'nde Ruslarla ve Romenlerle; Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla; Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlar ile; Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde Ingilizler ile... Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkın da, I. Rusya ile farklı blokta yer almıştır. II. Savaştığı cepheler taarruz cepheleridir. III. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede sa- vaşmıştır. IV. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini de teklemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Alt ve tit B) II ve IV -C) I, II ve III DNI, III ve IV
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin
yıkılma nedenleri arasında gösterilemez?
A) Moğol saldırıları sonucu merkezî otoritenin bozulması
B) Baba İshak İsyanı'nın devlet yönetimini sarsması
C) Ülke, hanedanın ortak malıdır, anlayışı
D) Atabey ve Meliklerin bağımsızlık mücadeleleri
E) Kösedağ Savaşı'nın kaybedilmesi
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenleri arasında gösterilemez? A) Moğol saldırıları sonucu merkezî otoritenin bozulması B) Baba İshak İsyanı'nın devlet yönetimini sarsması C) Ülke, hanedanın ortak malıdır, anlayışı D) Atabey ve Meliklerin bağımsızlık mücadeleleri E) Kösedağ Savaşı'nın kaybedilmesi
2021-2022 ÖĞRETİM YILI HASAN FERDİ TURGUTLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 11.SINIF TARİH
DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI
1. Osmanlı'da 19. Ve 20.yy'da meydana gelen darbelerin isimlerini yazın.(10 Puan)
Bab-i Ali baskini
30 Mayıs 1876 darbess
2. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ve doğru kelimeleri yazın.(20 Puan)
Padişah II. Abdülhamit'e I. Meşrutiyeti ilan ettirenler
II. Meşrutiyet Döneminde kurulan en etkili siyasi parti
Osmanlı Devletinin ilk anayasası
.'dir.
..partisidir.
..'dir.
..meclisi denir.
Osmanlı'da Meşrutiyet yönetiminde halk tarafından seçilenlerin oluşturduğu meclise
Tanzimat Fermanı padişah
..döneminde ilan edilmiştir.
3. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazın.(20 Puan)
Tanzimat Fermanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır.
() Islahat Fermanı ilan edildiği sırada İstanbul Anlaşması imzalanmıştır.
() Senedi İttifak ile padişah I.Mahmut ilk kez ayanların varlığını kabul etmiştir.
() Osmanlı'da Amerika, İngiltere, Fransa tarafından açılmış bir çok yabancı okul vardır.
() Osmanlı Padişahları günümüzde de eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan bir çok eğitim kurumu kurmuşlardır.
4. Aşağıdaki olayları kronolojik olarak sıralayın.(20 Puan)
IV - Tanzimat Fermanı V-II. Meşrutiyet
I-Islahat Fermani
III - I. Meşrutiyet
II- Senedi İttifak
rutiyet döneminde kurulan siyasi partilerden değildir?(5 Puan)
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
2021-2022 ÖĞRETİM YILI HASAN FERDİ TURGUTLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 11.SINIF TARİH DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI 1. Osmanlı'da 19. Ve 20.yy'da meydana gelen darbelerin isimlerini yazın.(10 Puan) Bab-i Ali baskini 30 Mayıs 1876 darbess 2. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ve doğru kelimeleri yazın.(20 Puan) Padişah II. Abdülhamit'e I. Meşrutiyeti ilan ettirenler II. Meşrutiyet Döneminde kurulan en etkili siyasi parti Osmanlı Devletinin ilk anayasası .'dir. ..partisidir. ..'dir. ..meclisi denir. Osmanlı'da Meşrutiyet yönetiminde halk tarafından seçilenlerin oluşturduğu meclise Tanzimat Fermanı padişah ..döneminde ilan edilmiştir. 3. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazın.(20 Puan) Tanzimat Fermanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır. () Islahat Fermanı ilan edildiği sırada İstanbul Anlaşması imzalanmıştır. () Senedi İttifak ile padişah I.Mahmut ilk kez ayanların varlığını kabul etmiştir. () Osmanlı'da Amerika, İngiltere, Fransa tarafından açılmış bir çok yabancı okul vardır. () Osmanlı Padişahları günümüzde de eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan bir çok eğitim kurumu kurmuşlardır. 4. Aşağıdaki olayları kronolojik olarak sıralayın.(20 Puan) IV - Tanzimat Fermanı V-II. Meşrutiyet I-Islahat Fermani III - I. Meşrutiyet II- Senedi İttifak rutiyet döneminde kurulan siyasi partilerden değildir?(5 Puan)
4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık fikrinin özellikleri
arasında gösterilemez?
A) "Din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın herkes Osmanlı'dır."
anlayışını savunmuştur.
B) Osmanlı toplumunda birlik ve beraberliğin güçlü
tutulmasını amaçlamıştır.
C) Ulusçuluk ve bağımsızlık fikirlerinin Osmanlı bütünlüğüne
neden olan olumsuzluklarını gidermeyi hedeflemiştir.
D) Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Müslümanların
devlete bağlılığını artırmayı amaçlamıştır.
E) Azınlık isyanlarının ve toprak kayıplarının önlenmesi
planlanmıştır.
10. K
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık fikrinin özellikleri arasında gösterilemez? A) "Din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın herkes Osmanlı'dır." anlayışını savunmuştur. B) Osmanlı toplumunda birlik ve beraberliğin güçlü tutulmasını amaçlamıştır. C) Ulusçuluk ve bağımsızlık fikirlerinin Osmanlı bütünlüğüne neden olan olumsuzluklarını gidermeyi hedeflemiştir. D) Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Müslümanların devlete bağlılığını artırmayı amaçlamıştır. E) Azınlık isyanlarının ve toprak kayıplarının önlenmesi planlanmıştır. 10. K
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11.
Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan ve
rına ait toplam 25 soru vardır.
1.
On İki Levha Kanunlarına göre; Bir kimse, kendisine borç-
lu olan kişiyi hâkim (majistra) önüne götürürse ve borçlu
borcunu ödeyemezse muayyen (belirlenmiş) şekillere riâ-
yet ederek ona el koyar, evine götürür ve zincire vurur. Mu-
ayyen zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir veya köle
olarak satabilir.
Bu bilgiler On İki Levha Kanunları ile ilgili;
1. sert hükümler içerdiği,
soyluları korumaya yönelik hazırlandığı,
III halk arasındaki sorunların çözümüne açıklık getirildiği
durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11. Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan ve rına ait toplam 25 soru vardır. 1. On İki Levha Kanunlarına göre; Bir kimse, kendisine borç- lu olan kişiyi hâkim (majistra) önüne götürürse ve borçlu borcunu ödeyemezse muayyen (belirlenmiş) şekillere riâ- yet ederek ona el koyar, evine götürür ve zincire vurur. Mu- ayyen zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir veya köle olarak satabilir. Bu bilgiler On İki Levha Kanunları ile ilgili; 1. sert hükümler içerdiği, soyluları korumaya yönelik hazırlandığı, III halk arasındaki sorunların çözümüne açıklık getirildiği durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III